Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas katoļu baznīca

Raksta ID: 125
Atjaunināts: 04 decembris, 2019

Tilžas (sākotnēji Kokarevas) draudze dibināta 1920.gadā. Tā izveidota, atdalot daļu sādžu no Bēržu un Baltinavas katoļu draudzēm. Baznīcu cēla 1922.gadā Bēŗžu prāvesta Jēkaba Kindzuļa un vikāra Aloiza Kalves (Kovaļova) vadībā. 1925.gada 20.jūnijā draudzi apmeklēja Rīgas arhibīskaps Antonijs Springovičs un jaunuzcelto baznīcu iesvētīja. Pirmais Kokorevas ( no 1926.gada - Tilžas) prāvests A.Kalve uzcēlis arī plebāniju. Tilžas Romas katoļu baznīca ir koka celtne ar diviem smailiem torņiem, 24 m gara un 14 m plata, ap 10 m augsta, uz akmens pamata. Griesti koka, velvē veidoti un balstās uz 4 koka pīlāriem. Pie ieejas ir priekštelpas, uz tām balstās kora telpas un torņu smagums. Ir trīs koka altāri ar prāvesta K.Kangara gleznotām gleznām. Galvenajā altārī atveidota Svētā Ģimene: Marija, Jēzus un svētais Jāzeps, visi svētā gara apmirdzēti. Arī baznīca nosaukta svētā Jāzepa - Strādnieku Aizbildņa godam. Kreisajā pusē ir Jēzus Sirdij veltīts altāris, bet labajā pusē - svētā Aloiza altāris. 1935.gadā baznīca ieguva savu lielo zvanu, kuru izgatavoja Liepājā, bet 1940.gadā baznīcai tika iegādātas ērģeles. Vēl Tilžas draudzē kalpoja prāvesti: F.Stulginskis, K.Kangars, B.Kudiks, S.Locāns, P.Beķers, A.Skadiņš, A.Trapučka, V.Erels, no 1991.gada līdz 2017.gada oktobrim - Alberts Budže. Tagad - Staņislavs Prikulis

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Tilžas pagastā.

  Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto – I.Bobrova
Raksta ID: 125
Atjaunināts: 04 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2863
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 decembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Baltinavas pareizticīgo baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu luterāņu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Krišjāņu katoļu baznīca
b Kupravas katoļu baznīca
b Rugāju katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Sprogu katoļu baznīca
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas luterāņu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca