Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Masa Stefānija

Raksta ID: 1249
Atjaunināts: 14 maijs, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1920.gada 15.maijā Lazdukalna pagasta Pilsniekos astoņu bērnu ģimenē kā trešais bērns. Mācījusies vietējā skolā Kapūnē. Tā kā ģimene ātri zaudēja māti, Stefānijai nācās uzņemties aprūpi par jaunākajiem bērniem. Sākumā viņa gāja ganu gaitās, vēlāk strādāja pie saimniekiem. Bargos kara gadus pārdzīvojusi, slēpjoties ar jaunākajiem brāļiem un māsām tuvējā mežā. Pēc kara Stefānija atgriezās mājās un strādāja kolhozā - slauca govis. 1953.gadā apprecējās. Stefānija turpināja strādāt lauku brigādē vispirms kolhozā "Blāzma", vēlāk padomju saimniecībā "Lazdukalns". Pensijā aizgāja 1975.gadā
Dzīvo Lazdukalna pagasta Beņislavā. Ģimenē bija divi bērni - meita Anna un dēls Pēteris, ir četri mazbērni un 6 mazmazbērni.
Stefānija Masa visu laiku gājusi ar Dieva vārdu. Arī bērnus un mazbērnus centusies audzināt ticībā. Kara laikā bija paņēmuši Augustovas baznīcas atribūtus un saglabājuši, lai pēc tam tos atgrieztu atpakaļ. Stefānija visu laiku ir dziedājusi Augustovas baznīcas korī, bijusi procesiju vadītāja, atbalstījusi baznīcas draudzes dzīvi.
Psalmu dziedāšanā Stefānija pirmo reizi piedalījusies 12 gadu vecumā, kad nomira mamma. Dziedāt un lasīt lasījumus tolaik viņai likusi tante Veronika Pīterniece. Tā psalmu dziedāšana arī aizgājusi. Stefānija vēl nebija precējusies, kad pati sākusi arī vadīt. Ļoti palīdzējusi māsa Helēna Voite. Stefānija Masa psalmus vadījusi "pa vecam". Viņas pārliecība visa mūža garumā - "Tā ir ļoti liela Dieva dāvana, ka varam lūgties par mūsu aizgājējiem".
Atmodas laikā Stefānija vadījusi psalmu dziedāšanu arī Eglaines pamatskolā. Vēlākos gados to darījusi Emīlija Bondare. Arī šobrīd, būdama viena no Rugāju novada vecākajām iedzīvotājām, Stefānija labi atceras daudzas garīgās dziesmas, ko bieži arī uzdzied.
Stefānija Masa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Stefānija ar prieku atceras, kā cilvēki maija mēnesī gājuši pie ciema krusta dziedāt Jaunavas Marijas godam. Daudzu gadu garumā to darījusi arī pati Stefānija. Tagad viņa labprāt klausās radio Mises no Aglonas un RēzeknesFoto no S.Masas personīgā arhīva: Stefānija 80 gadu jubilejā (2000); ar dekānu Jāzepu Gugānu un Fēliksu Šneveli un visām trim māsām: Veroniku, Helēnu un Anastasiju (2000); ar meitu un dēlu (2000); ar māsām Veroniku un Anastasiju (2003)
Raksta ID: 1249
Atjaunināts: 14 maijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 382
Ievietots:: 14 maijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna