Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Cibule Inese

Raksta ID: 1244
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2018
Folkloras kopas "Rekavas dzintars" dziedātāja
Dzimusi 1965.gada 27.maijā Rekavā. Mācījusies un 1983.gadā pabeigusi Rekavas vidusskolu. Pēc vidusskolas absolvēšanas Inese studēja Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātē, kuru beidza 1988.gadā. 2000.gadā turpat LU ieguva maģistra grādu ģeogrāfijā
1988.gadā Inese atgriezās Rekavā un sāka strādāt par skolotāju Rekavas vidusskolā. No 1989.gada līdz 1994.gadam bija arī ārpusklases darba organizatore skolā. Rekavas vidusskolā strādā joprojām.
Inese Cibule aktīvi piedalās arī pagasta un novada kulturas pasākumos, palīdzot gan organizēt, gan uzstājoties ar pašdarbības kolektīviem
Tā kā Šķilbēnu pagasta ļaudis aktīvi darbojas folkloras vērtību saglabāšanā un pētīšanā, tad folkloras kopas "Rekavas dzintars" repertuārā pamatā ir vecmammu un sava novada teicēju dziedātās un nākamajām paaudzēm saglabātās dziesmas. Kopa popularizējot latgaliešu tradicionālo dziedāšanu, papildina to ar tautas mūzikas instrumentiem un mūsdienīgām apdarēm. Viena no tradicionālās dziedāšanas neatņemamām sastāvdaļām ir "dziedāšana ar pusbalsi". Inese Cibule ir viena no tām, kas to dara. Folkloras kopā viņa dzied kopš 1997.gada.  Inese Cibule ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām.
2012.gadā Šķilbēnu pagasta dziedātgribošos ļaudis kopā sapulcināja jauna un enerģiska kordiriģente Karīna Romanova un izveidoja jaukto kori "Viola", kurā no pašiem pirmsākumiem dzied arī Inese. Kolektīva repertuārā ir gan klasiskās kora dziesmas, gan sakrālā mūzika, gan modernie skaņdarbi. Inese 2018.gadā ar kori jau otro reizi piedalīsies Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.
Inese ir vadījusi vairākus projektus, kuri sekmējuši abu kolektīvu materiāli tehnisko bāzi - folkloras kopas "Rekavas dzintars" CD ierakstu un izdošanu, arheoloģisko zābaciņu izgatavošana folkloras kopas dalībniekiem, tautu tērpu komplekta iegāde jaunizveidotajam Šķilbēnu pagasta jauktajam korim "Viola" un vestes kora dalībniekiem. Tāpat viņa realizējusi projektu par tradicionālo un mūsdienīgo aušanas prasmju pilnveidošanu Rekovā.
Patīk rokdarbi un fotografēšanaAvotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Cibules personīgā arhīva: Inese (2018); ar folkloras kopu uzstājoties "Baltica 2012" Madonā; CD "Iz vacuo okas sukruma" vāka fotogrāfija (2011); CD prezentācijas koncertā Rekavas kultūras centrā (2011); kopā ar vienu no folkloras kopas krustmātēm Rutu Cibuli Mūzikas akadēmijā pēc koncerta "Ziemeļlatgale. Mantinieki" Baltica 2015 ietvaros; folkloras kopas 21 gadu pastāvēšanas koncertā "Acīte" Rekavā (2016)
Raksta ID: 1244
Atjaunināts: 26 aprīlis, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 509
Ievietots:: 26 aprīlis, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 aprīlis, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna