Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)

Raksta ID: 1239
Atjaunināts: 30 novembris, 2022

Dzejniece, atdzejotāja
Dzimusi 1975.gada 30.novembrī Balvos, bet bērnibu pavadīja Rugāju pusē. Mācījusies Eglaines pamatskolā, vēlāk arī Tirzas pamatskolā. Pēc pamatskolas beigšanas mācījusies Rīgas 26.vidusskolā, kuru pabeidza 1993.gadā. Vēlāk pievērsās ģimenei un dēlu audzināšanai.
No 2000.gada līdz 2005.gadam Vija Birkova mācījās un absolvēja Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu. Padziļināti apguvusi psiholoģiju, teātra režiju un dramaturģiju. 2001.gadā Vija sāka strādāt par audzinātāju Kubulu pirmskolas izglītības iestādē "Ieviņa" un Kubulu kultūras namā vadīt teātra pulciņu. Vēlāk vadījusi improvizācijas teātra pulciņu arī Balvu Bērnu un jauniešu centrā. No 2005.gada Vija strādāja par transporta vecāko dispečeri Balvu autoostā, bet kopš 2017.gada ir apgāda "Literatūras kombains" saimniece.
 Vija Birkova raksta kopš agras jaunības, bet nopietnāk literatūrai pievērsās vien ap 2010. gadu. Absolvējusi Rakstnieku Savienības Literārās Akadēmijas dzejas (2014-2015) un prozas (2017-2018) meistardarbnīcas. 2016.gadā Vija dzīvoja un strādāja Starptautiskajā Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājā. Apstiprināta stipendija un rezidentūra arī 2018.gada oktobrim.
Vijas Birkovas dzeja publicēta izdevumos "Balvu rajonam 60" (2009), dzejas un foto albumā "Latgales sirdspuksti" (2015), Vietējā Latgales Avīze, literāro tekstu vietnē "UbiSunt", literatūras un publicistikas žurnālā "Domuzīme". 2017.gada nogalē iznāca Vijas pirmais dzejas krājums "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas", kurš ir pirmais darbs sērijā "Pierobeža".  Literatūrā viņa ienāca ar savu jaunības uzvārdu, jeb pieņemto pseidonīmu – Vija Laganovska. Otrs stāstu krājums "Pirms un pēc" iznāca 2020.gadā. Savukārt 2022.gadā iznāca Vijas Laganovskas vēsturiskais romāns "Viltus saule".
Iesākumā rakstīja dzeju, tad sāka atdzejot no krievu valodas. Atdzejojusi Arvo Metsu, Sergeju Mihailovu, Hamdamu Zakirovu, Šamšadu Abdulajevu, Oļegu Zalotovu u.c. Tagad pievērsusies arī prozas rakstīšanai un darbībai apgādā „Literatūras KOMBAINS”, kuru pirmsākumos dibināja Andra Manfelde. Vēlāk  tā attīstību uzticēja Vijai ar domubiedriem Sergeju Moreino un Kristapu Vecgrāvi. Vijas publicēto atdzeju un prozu var lasīt žurnālā "Punctum" un "Domuzīme", Rakstnieku savienības laikrakstā "konTeksts". 2019.gadā tika izdota pasaules krievu dzejas tulkojuma izlase "Dziedāšanas sezona", kur viena no antoloģijas atdzejotājām ir Vija Birkova.
Vija Birkova bija izvirzīta un ņēma dalību Prozas lasījumos A.Upīša muzejā Rīgā (2017). Kopā ar Sergeju Moreino organizēja un vadīja semināru jaunajiem un iesācējiem autoriem Matris Lingua (2016; 2017) un tulkošanas meistardarbnīcu Valmieras Performance (2016).
Vijai patīk dziedāt - dziedājusi Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālajā ansamblī un korī "Mirklis". Kādu laiku bija aizrāvusies ar fotografēšanu, ļoti patīk ceļot, interesē vēsture. Viņa brauc uz dažādām valstīm, uzkrāj un pieraksta piedzīvotos iespaidus, pēta apmeklētās vietas vēsturi, kas bieži vien ir aizmetnis jauniem stāstiem.
Ir triju pieaugušu dēlu mamma.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no V.Birkovas personīgā arhīva: Vija (2018 un 2014); ar Ingu Žoludi un kolēģiem Literārās Akadēmijas Prozas meistardarbnīcas izlaidumā (2018); ar ģimeni; grāmatas atvēršanas svētkos Balvu Centrālajā bibliotēkā 2018.gada 23.februārī

Raksta ID: 1239
Atjaunināts: 30 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1123
Ievietots:: 01 marts, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze