Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Gabrāns Antons

Raksta ID: 1237
Atjaunināts: 16 janvāris, 2018
Fotogrāfs
Dzimis 1909.gada 11.martā Ādama un Veronikas Gabrānu ģimenē Kārsavas rajona Salnevas ciema padomes Kozukalnā, bet mūža lielāko daļu dzīvoja Tilžā.  Ģimenē vēl bija brālis Kārlis un māsa Anna.
1959.gadā apprecējās ar Kašu Mariannu. Ģimenē piedzimuši meita Maiga un dēls Valdis. 1961.gadā ģimene nopirka personīgo māju Tilžā, Skolas ielā 21, kuru laika gaitā pārbūvēja.
Antons Gabrāns tuvākā un tālākā apkaimē pazīstams kā fotogrāfs, kuram Tilžā bija sava darbnīca. 1946.gada līgumā norādīts, ka 40% no nopelnītās vērtības viņam bija jānodod Tilžas patērētāju biedrībai (par 1946.gada jūlija mēnesi nodeva 160 rubļus, decembri - 256 rubļus, 1947.augustu - 202 rubļus). 1948.gada dokumenti apliecina, ka viņš nodeva 30% Tilžas lauksaimniecības kooperatīvajai sabiedrībai.
Foto pakalpojumu cenrādis (apstiprināts 1946.gada 6.aprīlī): 6 foto pasēm (3x4 cm) maksāja 15 rubļus, apliecībām (4x5 cm) 18 rubļus, 6 vizītkartes (6x9) 35 rubļus, 6 fotoatklātnes (9x14) 55 rubļus. Vēl varēja pasūtīt lielāka izmēra bildes, attīstīt foto negatīvus, izgatavot foto kopijas. Bija savs logo: "Foto A.Gabrāns", kā arī zīmogs. Antons izgatavoja arī foto apsveikumus ar bildi Jaunajam gadam, Jāņu dienai un citiem notikumiem. Pirms 2.pasaules kara strādājis Vidzemes pusē, Uriekstē. Viņš bieži aicināts fotografēt kāzās un bērēs arī Baltinavas, Kārsavas un Salnavas pusē.
Lai gan Antonu Gabrānu vairāk atpazina kā fotogrāfu, viņš pieprata ari virkni citu arodu. Ir saglabājusies apliecība, kas apliecina, ka Antons Gabrāns nodarbojās ar podnieku arodu Tilžā un citos blakus pagastos; apliecība iesniegšanai Amatniecības kamerai, ka strādāja pie aku grodu izliešanas darbiem. Vēl viņš lēja kapu pieminekļus un kapu apmales, bija sargs, kurš apsargāja pagasta kasi tajā laikā, kad tika atvesta nauda algām.
No 1950.gada Antons Gabrāns strādāja par brīvprātīgo ugunsdzēsēju Balvu rajona BUB - tīrīja skursteņus rajona robežās
Ap 1980.gadu pārceļas dzīvot pie meitas Maigas ģimenes Kubulu pagastā.
Mazmeita Ingrīda atceras, ka vectēvs Tilžas mājās turējis bites, bijis labs pavārs – īpaši bija viņa ceptie speķa pīrādziņi – nedēļu pirms pīrāgu cepšanas vectēvs smalki sagrieza svaigu cūkas cauraudzīti, samaisīja ar smalki sagrieztiem sīpoliem, sāli un pipariem un turēja ledusskapī. Pīrāgus veidoja pa vienam, pavelkot mīklu ar rokām no mīklas kaudzītes, izveidoja vietu, kur uzlika gaļu, pārlocīja un izspieda pīrādziņu ar alumīnija kannas vāciņu. Vectēvam patika strādāt dārzā – viņam labi auga sīpoli un zemenes.
Miris 1989.gada 1.jūlijā. Apglabāts Tilžas kapos.


Foto no M.Bušas personīgā arhīva: A.Gabrāns ar savu fotoaparātu; jaunībā; ar ģimeni; viņa uzņemtā fotogrāfija (otrajā pusē viņa spiedogs) - 1929; meita Maiga: Antona veidotie foto apsveikumi;  kapi ar viņa izllietajām apmalēm un pieminekli tēvam un brālim Kāpessila kapos; fotouzņēmums Rankā ar A.Gabrāna logo
Raksta ID: 1237
Atjaunināts: 16 janvāris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 587
Ievietots:: 15 janvāris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 janvāris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Bērziņš Aldis
b Kravalis Pēteris
b Kronītis Ainis
b Ločmelis Andris
b Mediniece Daina
b Pličs Igors
b Priedeslaipa Roberts
b Ripa Arvīds
b Spravniks Edvards
b Students Jānis
b Teilāne Dace
b Teilāns Kaspars
b Tihomirovs Jānis
b Trešutins Igors
b Verne Ingrīda
b Villere Olga
b Voronova Vanda
b Ziemelis Jānis
b Šmite Anita