Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Degums Arvis

Raksta ID: 1235
Atjaunināts: 04 janvāris, 2018
Literāts
Dzimis 1962.gada 27.oktobrī Gulbenes rajona Lejasciemā. Mācījies un 1981.gadā pabeidzis Lejasciema vidusskolu, pēc kuras tūlīt sekojis dienests armijā. Arvis divus gadus dienēja Vīlandē - bija sakarnieks gaisa desantu vienībā. Pēc armijas mācijās 19. Rīgas profesionāli tehniskajā Celtnieku skolā, kuru beidza kā celtnieks - ģeodēzists. Pabeidzis te mācības, Arvis turpat arī uzsāka savas darba gaitas, strādājot par ražošanas apmācības meistaru skolā.
No 1986.gada Arvis Degums strādāja par celtnieku - būvgaldnieku padomju saimniecībā "Mārupe". 1992.gadā atgriezās Lejasciemā, bet no 1994.gada dzīvo Balvos un strādā par galdnieku. Galdniecības iemaņas Arvis apguvis pašmācības ceļā, papildinot zināšanas dažādos kursos. 2002.gadā iegūts arī galdnieka zeļļa diploms
Jau skolas laikā Arvis bija aizrāvies ar mūziku un pamazām apguva ģitāras spēli. Spēlēja skolas vokāli instrumentālajā ansamblī basģitāru, dziedāja skolas korī. Šajā laikā parādījās arī pirmie dzejoļi, no kuriem gan neviens nav saglabājies. Nopietnāk dzeju Arvis Degums sāka rakstīt pagājušā gadsimta 80.gados.
1999.gadā viņa dzīvē ienāca Iveta Krūmiņa, kura, strādādama Gulbenes bibliotēkā, pulcināja kopā visus  rakstošos cilvēkus. 2000.gada 7.oktobrī bibliotēkā tika nodibināts Gulbenes literātu klubs "Autogrāfs". Iveta regulāri organizēja literātu kopā sanākšanas un kluba kopkrājumu izdošanu. Ir izdots "Autogrāfs I" (2002), "Autogrāfs II" (2009), "Autogrāfs III" (2014), un visos izdevumos ir arī Arvja dzeja. Arvim Degumam ir izdoti divi kopkrājumi ar Ivetu Krūmiņu - "Starp trauslo laiku un sevi" (2004) un "Rabarberu vīns" (2011), un kopkrājums ar Guntu Krauleri - "Tev vienmēr līdzās kāds būs" (2017). Bet 2011.gadā iznāca Arvja Deguma dzejas krājums "Es esmu atvars, nebaidies" un 2017.gadā - "Kad manī kastanis zied". Daudz viņa dzejas ir publicēts izdevumos "Dzirkstele", "Saskarsme" un "Alūksnes Ziņas".
Cieša sadarbība Arvim Degumam ir ar grupas "Sestā jūdze" mūziķi Agri Gedroviču, kurš ir sarakstījis daudzas dziesmas ar viņa vārdiem. Tautā populārākās dziesmas ir "Rabarberu vīns", "Es iemīlēšos tevī tūlīt", "Es esmu atvars, nebaidies", "It neko es nevaru tev solīt" un citas. 2012.gadā iznāca "Sestās jūdzes" kompaktdisks "Iebrien manā saulrietā", kur no 13 kompozīcijām 11 ir ar A.Deguma vārdiem. Vēl ar viņa vārdiem ir tapušas vairākas kora dziesmas
Arvi Degumu bieži aicina uzstāties dažādās Latvijas vietās: Cēsīs, Salacgrīvā, Dobelē, Smiltenē, Gulbenē un citur. Kādā tikšanās reizē gan Arvis atzinies, ka "sirdī palikšu lejasciemietis. Tur ir manas mājas, mana bērnība. Tur, ciemojoties pie mātes, vēlās nakts stundās arī tapusi lielākā daļa manu dzejoļu".

Avotu saraksts
Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Deguma personīgā arhīva: Arvis (2011); ar "Autogrāfa" biedriem pēc literārā pasākuma Gulbenes bibliotēkā; ar grupu "Sestā jūdze" CD izdošanas koncertā (2012)
Raksta ID: 1235
Atjaunināts: 04 janvāris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1112
Ievietots:: 04 janvāris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 janvāris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze