Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Alpe Einārs

Raksta ID: 1234
Atjaunināts: 05 janvāris, 2018
Luterāņu mācītājs un bīskaps
Dzimis 1963.gada 11.novembrī Rīgā. Mācījies vispirms Mārupes vidusskolā, pēc tam Rīgas 80. un 84.vidusskolā.  Darba gaitas uzsāka ZA Ekonomikas institūtā, vēlāk turpināja rūpnīcas VEF eksperimentālajā cehā. Vēl strādājot VEFā Einārs Alpe sāka mācīties Garīgajā seminārā un 80.gadu beigās aizgāja no darba pavisam. Pēc semināra turpināja studijas LU Teoloģijas fakultātē, kuru beidza 1993.gadā.
1990.gadā arhibīskaps Kārlis Gailītis nosūtīja Eināru Alpi kalpot Balvu, Viļakas un Tilžas draudzē. Vēlāk klāt nāca arī draudze Kārsavā, kur padomju gados tās nebija. E.Alpe atzīst, ka tas bija gan Latvijas atdzimšanas, gan baznīcas atdzimšanas laiks, līdz ar to arī lielo iespēju laiks, kurā izdevās daudz ko īstenot. Jau pirmajā gadā Einārs Alpe organizēja Ziemassvētku eglīti draudzē, 1993.gadā uzsāka draudžu salidojumu organizēšanu, vēlāk ieviesa gadu mijas svētbrīžus baznīcā, kad Vecgada vakarā sanāca baznīcā. Balvu luterāņu baznīcā vienā no pirmajām Latvijā ieviesa apkures sistēmu. Risinājumu kā siltināt baznīcu tolaik izdomāja Staņislavs Bukšs un Andrejs Porietis. Vēlāk to pārņēma arī daudzas citas baznīcas.
1991.gada beigās Balvu luterāņu draudzei izveidojās māsu draudze (sadraudzības draudze) ar Vācijas zemes Meisenes Jāņa draudzi. Vēlāk otra māsu draudze - ar Vackelsang draudzi Zviedrijā. Savukārt, Tilžas māsu draudze no 1993.gada ir Šverīnes pils baznīcas draudze.
Pamazām Balvu luterāņu baznīca veidojās arī kā kultūras baudīšanas vieta, jo baznīcā viesojās daudz izcilu mākslinieku - Iveta Viļuma, Ingus Pētersons un Dita Krenberga, Pēteris Kalējs un daudzi citi. Kā augstākais kultūras dzīves sasniegums jāmin Viljama Harnesa koncerts baznīcā. Izcilais amerikāņu pirmais tenors Balvos viesojās pat trīs reizes un dzīvajā dziedāja luterāņu baznīcā. Baznīcā jau 90.gados sāka spēlēt Balvu pūtēju orķestris.
Tāpat  Balvu luterāņu baznīcā viesojušās un dievkalpojumos piedalījušās daudzas ievērojamas personības. Te noteikti būtu jāpiemin Lauma Zuševica - Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBaL) arhibīskape no Amerikas
No 2004.gada Einārs Alpe ir Gulbenes iecirkņa prāvests, vēlāk arī  prāvests Balvu iecirknī. 2007.gada LELB 23.Sinodē prāvests Einārs Alpe tika ievēlēts par Daugavpils diecēzes bīskapu (līdz šim LELB bija vienota un trīs diecēzes - Daugavpils, Rīgas un Liepājas tika izveidotas tikai 2007.gadā). Daugavpils diecēze ir unikāla ar to, ka diecēzes centrs ir Mārtiņa Lutera katedrāle - vienīgā katedrāle pasaulē, kurai ir Mārtiņa Lutera vārds. Otrkārt, Daugavpils diecēzes teritorijā  - Gulbenē atrodas Mārtiņa Lutera piemineklis (pēc 2016.gada Sinodes Daugavpils diecēzei tika pievienoti arī Gulbenes un Madonas prāvestu iecirkņi). Līdz ar to Daugavpils diecēze ir teritoriāli viena no lielākajām, un robežojas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu. Daugavpils diecēzei ir savs karogs, notiek diecēzes dienas (2016.gadā Līvānos, kur piedalījās arī Beļģijas bīskaps; 2017.gadā - Cesvainē).
2017.gada 30.septembrī notika Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas kā Daugavpils diecēzes prokatedrāles iesvētīšanas dievkalpojums. Saskaņā ar Baznīcas kārtību, Daugavpils diecēzes bīskapa galvenā kalpošanas vieta ir Mārtiņa Lutera katedrāle, savukārt Balvu evaņģēliski luteriskai baznīcai tagad ir prokatedrāles jeb "otrās katedrāles" statuss.
Einārs Alpe ir Diakonijas bīskaps visā Latvijā - atbild par visu Latviju (arī par sociālajiem un veselības jautājumiem). Kā bīskapam dažādos kongresos un pasākumos bieži nākas pārstāvēt valsti kopumā, atbildēt uz jautājumiem, kas skar dažādas Latvijas problēmas.  Tā piedaloties II Pasaules kristīgo baznīcu kongresā Indonēzijā, viņš bija pirmais pārstāvis no Latvijas.
Einārs Alpe saka, ka Latvija ir pateicīga vieta ekumēnismam, un katra bīskapa pienākums ir kopt ekumēniskās attiecības, lai visas trīs galvenās ticības ir līdzvērtīgas.
Balvu novada svētkos 2012.gadā Einārs Alpe apbalvots ar Balvu novada domes Atzinības rakstu, bet 2013.gada decembrī - ar Aizsardzības ministrijas Goda rakstu.
Arī kalpodams Daugavpilī, bīskaps Einārs Alpe allaž atrod laiku, lai piedalītos Balvu luterāņu draudzes un pilsētas aktivitātēs.
Precējies ar Ivetu Alpi, ģimenē septiņi bērni
Eināra Alpes aizraušanās ir baudīt labu mūziku un organizēt un vadīt tūristu grupas


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no LELB mājas lapas un draudzes arhīva: E.Alpe pēc konsekrācijas dievkalpojuma Rīgas Doma baznīcā (2007); ar Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāju Mārtiņu Vaickovski Daugavpils diecēzes prokatedrāles atvēršanas dievkalpojumā Balvos (2017);  ar J.Vanagu baznīcas 80 gadu jubilejā (1995); draudzes 100 gadu jubilejas reizē ar G.Abakuku un J.Vanagu (2002); svētdienas skolas noslēgumā (2003);
Raksta ID: 1234
Atjaunināts: 05 janvāris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1796
Ievietots:: 20 decembris, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 janvāris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Apšinieks Pēteris
b Blūmītis Osvalds
b Bratuškins Jānis
b Budže Alberts
b Bārtulis Jānis
b Dadžāns Staņislavs
b Duļbinskis Kazimirs
b Gulbis Afrēds
b Irbe Kārlis
b Jermacāns Miķelis
b Lapikens Nikolajs
b Rimovičs Antons
b Supe Voiceks
b Svilāns Jānis
b Tarbunass Ādolfs
b Vizulis Aloizs
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Zondaks Valerians
b Šimanovskis Mārtiņš
b Ābeltiņš Andrejs