Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sprogu katoļu baznīca

Raksta ID: 123
Atjaunināts: 11 decembris, 2019
Baznīca atrodas Balvu rajona Vīksnas pagasta „Sprogās”

Sprogu draudze ar Balvu prāvesta Benedikta Skrindas gādību tika nodibināta 1920.gadā. Draudzei tika piešķirti 15 ha zemes Dampadruvā. Uz augstā akmens pamata tika uzcelta vienstāva ēka, ap 20 m gara, 9 m plata un 3 m augsta. Ēkas vienā galā ierīkoja baznīcu, bet otrā sarga dzīvokli.

Sprogu draudzi izveidoja no Balvu draudzes. Tajā iekļāva trīs vecos ciemus: Sprogas, Kačupi un Derdziņus. Klāt vēl nāca no jauna izaugušie ciemi; Vīksnu mežs, Dampadruva, Ukraina, Jāņusala, daļa no Kubuliem, Pakalnieši. Baznīcu veltīja sv.Mikeļa Erc. godam. Baznīcā uzcēla koka altāri un virs tā uzkāra šā svētā gleznu. Balvu prāvests Benedikts Skrinda šai baznīcā strādāja ar lielu aizrautību. 1922.gadā baznīca bija uzcelta un tur sāka noturēt dievkalpojumus. Sprogu draudzē nav pastāvīgs prāvests. To apkalpo Balvu prāvesti. Bez B.Skrindas, draudzē vēl kalpoja prāvesti: A.Čamans, I.Miškins, A.Ābeltiņš, D.Trimalnieks, J.Svilāns, J.Gavars, E.Kopeiks, J.Vaivods un kopš 1993.gada - J.Bārtulis. 2006.gada janvārī Sprogu un Balvu draudzē darbu sāka vikārs S.Prikulis, 2014.gada beigās - sāka kalpot Mārtiņš Klušs.
Dievkalpojumi Sprogu draudzes baznīcā notiek divas reizes mēnesī un svētkos. Īpaša diena baznīcā ir Miķeļdiena, jo tā ir veltīta Svētā Erceņģeļa Miķeļa godam

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – M.Melne

Raksta ID: 123
Atjaunināts: 11 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2193
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 decembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Baltinavas pareizticīgo baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu luterāņu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Krišjāņu katoļu baznīca
b Kupravas katoļu baznīca
b Rugāju katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas katoļu baznīca
b Tilžas luterāņu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca