Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Boldāns Pēteris (Aussalīts)

Raksta ID: 1229
Atjaunināts: 23 novembris, 2022

Literāts
Dzimis 1951.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aussalas ciemā. Mācības uzsāka turpat Aussalas pamatskolā, bet no 1962.gada turpināja mācīties Baltinavas vidusskolā, kuru absolvēja 1969.gadā. Pēterim kā jau lauku puisim sveši nav bijuši tādi darbi kā labības plaušana ar vienroča izkapti, linu plūkšana, siena pļauja, vezuma veidošana un daudzi citi nu jau sen aizmirsti darbi. Iespējams, ka tas arī noteica to, ka, pabeidzis vidusskolu, Pēteris Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā apguva agronoma profesiju. Uzreiz pēc studijām, 1974.gadā viņš uzsāka savas darba gaitas kā agronoms padomju saimniecībā "Briežuciems". Strādāja te līdz pat saimniecības likvidācijai 1993.gadā
No 1994.gada līdz 2014.gadam sekoja darbs pašvaldībā (dažādos amatos) - Viļakas pilsētas, vēlāk Viļakas novada domē. Pēteris Boldāns dzīvo Viļakā. Ir divi bērni un četri mazbērni.
Skolas laikā Pēteris spēlēja Baltinavas vidusskolas volejbola komandā, aizrāvās arī ar futbolu. Vēlāk, kad futbolu sāka spēlēt dēls, viņam bieži nācās braukt līdzi uz treniņiem un spēlēm, un Ainis Šaicāns pierunāja Pēteri iziet apmācību un sākt tiesāt futbola spēles. Pēteris Boldāns kā ZAFL tiesnesis trīspadsmit gados (1995 - 2007) tiesājis 358 spēles, no tām 85 ir oficiālās republikas meistarsacīkšu vai kausa izcīņas spēles.
Pirmos mēģinājumus kaut ko rakstīt Pēteris Boldāns sācis pagājušā gadsimta 80.gados. Bet pirmais publiskais dzejas lasījums notika 2004.gada augstskolas kursa biedru 30 gadu salidojumā Valgundē, kur tika nolasīts dzejolis "Agronomu meitenes". Turpmāk jau regulāri kursa biedru vērtējumam tiek nodoti jaunākie panti. Šobrīd Pēteris aktīvi piedalās Viļakas novada bibliotēkas literātu biedrības "Pegazs" sanākšanās.
Visus savus darbus Pēteris Boldāns publicē ar pseidonīmu - Aussalīts. Pirmās bija publikācijas laikrakstā "Vaduguns". Tālāk sekoja piedalīšanās desmit autoru kopdarbā - dzejas krājumā "Dvēseles aka", kura iznāca 2013.gadā kā dāvana Viļakai 720 gados. Te tika nopublicēti 11 autora darbi. Tāpat viens Aussalīša dzejolis ir krājumā "Latgales sirdspuksti".
2015.gadā iznākusi grāmata "Viršu ziedonī", 2019.gadā - "Rasotā rītā", 2021.gadā - "Tas raibais fukša gads" un 2022.gadā - "Pa slideno laipu ejot".
Trešā Pētera Boldāna aizraušanās ir augļkopība. Viņa kolekcijā ir pāri par 40 šķirņu ābeļu un padsmitos plūmju un bumbieru šķirnes. Lielākā daļa no tām izaudzētas no pumpura potējot.
 


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no P.Boldāna personīgā arhīva:Pēteris Boldāns ar Evu Dortāni grāmatas "Dvēseles aka" atvēršanas svētkos Viļakā (2013); ar ZAFL tiesnešiem (1996)); ar māsu Luciju; ganos; ar sievu Mariju un bērniem (80.gadu sākumā); armijas nometnē Tallinā (pirmajā rindā no kreisās puses); studiju laikā ar diplomdarba grāmatu (1974); ar Briežuciema deju kolektīvu Stropu estrādē Daugavpilī (1975); ar p.s. "Briežuciems" jaunajiem speciālistiem - partijas sekretārs Aloizs Voilaks, meliorators Vitālijs Keišs, ekonomists Jānis Saide, saimniecības direktors Ādolfs Ozoliņš, sēklkopības agronome Velta Ločmele un agronoms Pēteris Boldāns (1976); ar Marjanu Locānu un Bruno Loginu Viļakas pilsētas domē (90.gadu vidū); pirmā uzstāšanās lasot dzejoli Valgundē (2004)

Raksta ID: 1229
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 993
Ievietots:: 02 novembris, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze