Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Gabrāne Iveta

Raksta ID: 1213
Atjaunināts: 14 maijs, 2021

Audēja, tekstilmāksliniece
Dzimusi 1974.gada 27.februārī Baltinavā. Mācījusies Baltinavas vidusskolā, Rēzeknes Mākslas koledžā, kuru beidza kā tekstilmākslas un vizuālās mākslas skolotāja, Daugavpils Universitātē un šobrīd vēl studē Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā maģistratūrā. Kādu laiku mācījusies pie keramiķiem Olgas un Voldemāra Voguļiem.
No 2003.gada Iveta strādā Baltinavas mūzikas un mākslas skolā par vizuāli plastiskās mākslas skolotāju. 2008.gadā Baltinavas vidusskolā izveidojās aušanas pulciņš un skolas direktors I.Slišāns uzaicināja viņu par pulciņa vadītāju. Pašā pirmsākumā divus gadus Iveta ir vadījusi Briežuciema aušanas pulciņu, tagad vada arī Baltinavas aušanas pulciņu pieaugušajiem. Viņa ir palīdzējusi sakārtot stelles darbam un apgūt pirmās aušanas prasmes ļoti daudzām mūspuses audējām.
Iveta kopā ar Baltinavas pulciņu audējiem ir pētījusi gan villaines un celu jostas, gan krekla un brunču aušanas tradīcijas, gan vainaga darināšanu. Vēlāk pēc izveidotajiem tehniskajiem rakstiem, centušies atdarināt senos apģērba gabalus.
Iveta Gabrāne ir piedalījusies daudzos projektos, ir projektu „Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē” (2008), „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīca” (2008 - 2011) un „Saglabāt, lai nepazaudētu” (2013-2014) Aušanas darbnīcu vadītāja. Tāpat viņa vadījusi meistardabnīcu  IV starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā” (2015), IV Starptautiskajā tautas deju festivālā “Eima, eima” meistarklasi par Ziemeļlatgales tautas tērpu, tā valkāšanas tradīcijām vadīšana (2016)
Ivetu Gabrāni aicina ar referātiem uzstāties dažādās konferencēs -  „Lasījumi par Ziemeļlatgali I” (2011); „Lasījumi par Ziemeļlatgali II”, kuras tēma bija „Ziemeļlatgales strīpainie brunči” (2013); ar referātu „Saglabāt, lai nepazaudētu – projekta rezultātu prezentācija” piedalījusies IV starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā” (2015); ar referātu „Projektu darbu metode Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā” RTA studentu zinātniskajā konferencē „Personība. Laiks. Komunikācija” (2016).
2012.gadā Iveta Gabrāne apbalvota ar Baltinavas novada domes Atzinības rakstu, bet 2015.gadā viņa saņēma Atzinību par „Mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanā un amatu apmācībā” N.Rancāna konkursā izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem.
XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku Tautas tērpu skatē 2013.gadā par Ziemeļlatgales meitas tautas tērpu (nominācijā – pašdarinātais tautas tērps) Iveta ieguva trešo vietu. Ierosme par sava pašdarināta tērpa izgatavošanu dzima no daudzajām aušanas meistardarbnīcām vairāku gadu garumā, kur Iveta ar Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņa dalībniekiem pētījuši vecmāmiņu skapju saturu, studējuši Latvijas Vēstures muzeja krājumus, izstrādājuši tehniskos zīmējumus un pēc tam auduši un šuvuši. Pēc viņas iniciatīvas savus tautas tēpus darinājušas vairākas Baltinavas vidusskolas meitenes, arī citi interesenti. Kā atzīst Iveta, tad svarīgākais ieguvums ir ne tikai etnogrāfiski precīzie seno priekšmetu atdarinājumi, bet meistardarbnīcās iegūtās zināšanas, kas palīdz nest tālāk Ziemeļlatgales sievu senās prasmes
Visciešākā  sadarbība Ivetai izveidojusies ar Baltinavas novada muzeju un Balvu Novada muzeju, veidojot darbnīcas visā Abrenes teritorijā – Baltinavā, Viļakas novadā, Rugāju novadā un Balvu novadā. Daudzi Ivetas austie darbi šobrīd atrodas arī Balvu Novada muzeja ekspozīcijā. Te ir baltais Abrenes apriņķa meitas tautas tērps "Austriņa" ar Ivetas Gabrānes austo kreklu un villaini un Ivetas Ivanovas darināto jostu un vainadziņu.
Katru gadu Iveta ar savām audējām piedalās akcijā "Satiec savu meistaru" organizējot meistardarbnīcas, kuras visbiežāk saistītas ar tautas tērpa darināšanu
Sirsnīgu paldies par atbalstu Iveta saka Antrai Keišai, Imantam Slišānam, Rutai Cibulei, Ivetai Supei un Ilzei Ziņģītei un aušanas pulciņa dalībnieku vecākiem
Sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, Ivetai Gabrānei par nemateriālā kultūras mantojuma un seno tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu tika piešķirta Baltinavas novada goda balva "Baltinavas novada lepnums 2018" un domes Atzinības raksts, bet 2021.gadā Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls lēma viņu apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieci.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Iveta (no kreisās puses) iekārtojot izstādi Latvijas Mūzikas akadēmijā "Baltica 2015" (R.cibules foto); Iveta (1.rindā ceturtā no labās puses) saņemot N.Rancāna balvu; foto no darbnīcām un prezentācijām - foto no I.Gabrānes personīgā arhīva

Raksta ID: 1213
Atjaunināts: 14 maijs, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1197
Ievietots:: 02 jūnijs, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna