Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Teilāne Dace

Raksta ID: 1210
Atjaunināts: 17 maijs, 2017
Fotogrāfe
Dzimusi 1962.gada 20.oktobrī Balvos. Pēc Balvu vidusskolas beigšanas uzreiz uzsākusi darba gaitas - strādājusi Balvu PMK-6, Rēzeknes reģionālās Vides aizsardzības komitejā, Balvu Mākslas skolā. No 1997.gada 1.janvāra Dace ir Balvu novada muzeja speciāliste.
Fotogrāfs bija Daces tētis Ojārs Kurga, tāpēc mājās vienmēr ir bijis fotoaparāts, un arī pirmās fotoprasmes viņa ieguvusi ģimenē. Sākumā Dace fotografēja vairāk sev, bet tad citi mudinājuši viņu turpināt fotografēšanu. Tā nopietnāk ar fotografēšanu nodarbojas kopš 2002.gada, pilnveidojot savas iemaņas un apgūstot fotozinības pašmācības ceļā.
Strādājot muzejā, fotografēšana ir viens no Daces daudzajiem pienākumiem, jo fotogrāfijas taču ir viena no vēstures liecībām. Daces Teilānes darbi izmantoti pilsētas bukletos, ir eksperimentēts arī ar atklātnītēm un kalendāriem. Dace ne tikai dokumentē fotogrāfijās Balvu pilsētas notikumus, bet caur fotoobjektīva aci ierauga neparastus un skaistus mirkļus.
Daces Teilānes foto publikācijas ir žurnālos „Kapitāls” un „Ieva”, vietējos laikrakstos “Vaduguns” un „Balvu ziņas”, laikraksta “Vaduguns” izdotajos sienas kalendāros, Balvu pilsētas Domes 2003.,2004.,2005. un 2007.gada izdotajos bukletos “Balvi”, notikumu  fotoreportāžu publikācijas Balvu pilsētas Domes mājas lapā, vēlāk arī Balvu novada Domes lapā. Viņas foto ir  grāmatā - fotoalbumā “Latvija kādu mēs to mīlam”, „Latgale fotogrāfijās”.
Dace ir veidojusi vairākus izdevumus „Balvu novads”, gan kā bilžu albūmu, gan kā informatīvu un tūrisma ceļvedi (2011,2012,2013.g.).
Strādājot Balvu Novada muzejā Dace Teilāne daudz strādājusi pie muzeja izdevumu veidošanas – fotografējot, apstrādājot fotogrāfijas, maketējot izdevumus, izstāžu katalogus, izstrādājot to māksliniecisko veidolu. Te jāmin buklets „Jānis Ūdris”, tūrisma maršruta lapa „Vecie Balvi”,  grāmata „Balvi vēstures ainās”. 2008.gadā viņa izdevusi 6 pastkartes par Balviem, foto suvenīrmonētai “Balvi”, 2011.gadā izveidots un samaketēts muzeja izdevums „Ziemeļlatgales lasījumi I”, palīdzējusi maketēt I.Koliņa grāmatu „Mans Tautas frontes laiks”(2011) un barikāžu jubilejai veltīto izdevumu ”Bija tāds laiks...1991...”(2016).
Par svarīgu sasniegumu Dace uzskata fotoalbūma “Balvi” sagatavošanu, jo fotogrāfijas, maketēšana, mākslinieciskais noformējums – tas viss pašu veikts kopā ar dēlu Kasparu Teilānu. Fotoalbuma atvēršanas svētki un fotoizstādes atklāšana Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika 2009.gada 13.februārī
Vēl Dacei bijusi fotoizstāde Balvu kultūras un atpūtas centrā “Balvi 2004.gadā”, personālizstāde Balvu Novada muzejā "Tādi esam" 2005.gadā, fotoportretu izstāde „Balvu sievietes” –  „Sociālajā servisā” 2007.gadā. Fotoizstāde „Mana Ēgipte” pirmo reizi izstādīta 2010.gadā Balvu Centrālajā  bibliotēkā, bet vēlāk pabijusi vairākos pagastos un iestādēs. Arī fotoizstādi „Novads no putna lidojuma” un „Atspulgi” redzējuši gan Balvu Novada muzeja apmeklētāji, gan cilvēki Balvu novadā. 
Daudzas Daces fotogrāfijas redzamas arī bibliotēkas veidotajā "Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē".
Patiesībā Daces ģimenē fotografē arī vīrs Modris Teilāns un dēls Kaspars, kurš ir profesionāls fotogrāfs

„Laikam jau veidot kādu bukletu, grāmatu man patīk visvairāk, un tā no paša sākuma, no domas, no fotogrāfijas, no maketa...līdz gala produkta saņemšanai. Šis process ir ļoti aizraujošs un patīkams un tad es ar fotoaparātu kā gliemezītis ar māju, vienmēr esam kopā,” - saka Dace.  „Un vēl man patīk pastrādāt dārzā, auklēt mazdēlu, tikties ar draugiem un būt ģimenes vidū. Ja būtu vairāk līdzekļu, ļoti gribētos ceļot, jo tas ko esmu redzējusi...oi, ir tik forši...”


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no D.Teilānes personīgā arhīva: Dace ar izdevumu "Balvu novads" (2013); lidojot ar deltaplānu un lidmašīnu; ar dēlu Kasparu izstādes atklāšanas laikā (2009); pie lielformāta lidojuma bildes; Ēģiptē pie piramīdām; klētnieces tēlā muzejā; Romā; vienkārši Dace; ar mazdēlu; Daces darbi
Raksta ID: 1210
Atjaunināts: 17 maijs, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 703
Ievietots:: 17 maijs, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 maijs, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Bērziņš Aldis
b Gabrāns Antons
b Kravalis Pēteris
b Kronītis Ainis
b Ločmelis Andris
b Mediniece Daina
b Pličs Igors
b Priedeslaipa Roberts
b Ripa Arvīds
b Spravniks Edvards
b Students Jānis
b Teilāns Kaspars
b Tihomirovs Jānis
b Trešutins Igors
b Verne Ingrīda
b Villere Olga
b Voronova Vanda
b Ziemelis Jānis
b Šmite Anita