Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Daukste Valentīna

Raksta ID: 1209
Atjaunināts: 04 decembris, 2018
Audēja
Dzimusi 1959.gada 2.martā Baltinavas pagasta Slobodā. 1977.gadā absolvēja Baltinavas vidusskolu. Pēc gada Valentīna iestājās lauksaimniecības tehnikumā Stāmerienā, kuru pabeidza neklātienē.
Uzreiz pēc vidusskolas beigšanas Valentīna sāka strādāt Baltinavas padomju saimniecībā par kontrolasistenti. Pēc tam līdz pat 1992.gadam, kad likvidēja padomju saimniecību, strādāja Silagaiļu lopkopības kompleksā par brigadieri. No 1993.gada līdz 1995.gadam Valentīna strādāja Baltinavas kristīgajā internātpamatskolā par pavāri, bet no 2000.gada ir zemnieku saimniecības "Upeskrasti" īpašniece. Baltinavas centrā viņai ir savs veikals, kur pārdod saimniecības preces, apavus, roku darinājumus.
Savulaik prasmīga audēja bija Valentīnas mamma Stefānija Kaņepe, kura auda visu pē kārtas - galdautus, dvieļus, aizkarus, segas. Nedaudz aušanas prasmes apguva arī mazā Valentīna, kura parasti sēdās stellēs, kad viss jau bija sagatavots aušanai. 2013.gadā stelles no Slobodas tika pārvestas uz Baltinavu, un Valentīna ar Jugitas Boldānes palīdzību sāka aust. Pagaidām viņa auž tikai lupatu deķus, kurus realizē turpat veikalā. Reizēm piedalās kādos tirdziņos, ir arī pasūtījumi.
Valentīna Daukste aizraujas arī ar citiem rokdarbiem - labprāt ada cimdus, zeķes, šalles utt.
Patīk daiļdārzniecība. Viņas dzīvojamā māja tika nominēta kā "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā" 2016.gadā un Novada svētkos ieguva arī skatītāju simpātiju.
Valentīna Daukste saņēmusi Baltinavas novada domes Pateicības rakstus 2016. un 2017.gadā, bet, sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, 2018.gadā par mājražošanas popularizēšanu viņai piešķirta Baltinavas novada goda balva "Baltinavas lepnums 2018"un domes Atzinības raksts.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

 Foto no V.Daukstes personīgā arhīva: Valentīna tirdziņā (2016); viņas darbi; saņemot Atzinības rakstu (2016); saņemot "Baltinavas novada lepnuma 2018" balvu
Raksta ID: 1209
Atjaunināts: 04 decembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 579
Ievietots:: 17 maijs, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 decembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Limanane Anzelma
b Ločmele Aina
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna