Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zaremba - Krīgere Evita

Raksta ID: 1201
Atjaunināts: 28 decembris, 2022

Rokdarbniece, jostu audēja
Dzimusi 1991.gada 14.martā Susāju pagasta Egļavas ciemā, mājā ar senu nosaukumu "Kazikova". Vispirms mācījusies Viļakas pamatskolā (1998.-2007.), pēc tam Viļakas Valsts ģimnāzijā, kuru absolvējusi 2010.gadā. Tūlīt pēc vidusskolas Evita uzsākusi studijas LU Humanitāro zinātņu fakultātes Vācu filoloģijas studiju programmā, un 2013.gadā ieguvusi bakalaura grādu, bet 2015.gadā - maģistra grādu. 2015.-2017.gadā turpina studijas LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu folkloristikas maģistra studiju programmā. Kopš 2017.gada septembra strādā par vācu valodas skolotāju Viļakas Valsts ģimnāzijā.
Evita interesējas par vēsturi, folkloru, etnogrāfiju, rokdarbiem, mūziku un mākslu. Viņa vāc folkloru, dzīvesstāstus, fotogrāfijas, kultūrvēsturiskus nostāstus, no 2007.gada nodarbojas ar dzimtas koka pētīšanu. Pētot dzimtas koku un apzinoties savas saknes, radās interese par folkloru, un tās ietekmē, kopš 2012.gada, Evita dzied Viļakas folkloras kopā "Atzele". Šo folkloras kopu izvēlējās tāpēc, ka te ilgus gadus jau dzied viņas mamma Anita Zaremba. Pie folkloras kopas darbojas arī kapela, kurā Evita no 2015.gada spēlē cītaru. Ar folkloras kopu Evita pabijusi folkloras festivālā "Baltica", Dziesmu svētkos, dažādos festivālos un koncertos ne tikai visā Latvijā, bet arī Igaunijā. Bet ar kapelu piedalījusies gan kapelu maratonos, gan spēlējusi dažādās jubilejās un kāzu gadadienās, gan muzicējusi pilsētu un novadu svētkos. Kolektīvs regulāri sniedz labdarības koncertus pansionātos.
Tai pat laikā Evitai Zarembai - Krīgerei visu laiku tuva bijusi rokdarbu tēma, jo gan mamma, gan abas vecmammas bijušas rokdarbnieces. Pirmā tuvākā iepazīšanās ar izšūšanu krustdūrienā notika skolā, un viņas noslēguma darbs mājturībā 9.klasē bija tieši izšuvums krustdūrienā. Kopš tā laika Evita ar nelieliem pārtraukumiem arī izšuj - pārsvarā ziedus un dabas skatus, ko vēlāk ierāmē kā gleznas. Vidēja lieluma darbos (30x40 cm) izmanto 30 - 50 toņu diegus, bet, protams, tas ir atkarīgs gan no sižeta sarežģītības, gan darba lieluma.
Kopš 2013.gada Evita auž celaines. Nedaudz šo aušanas tehniku viņa bija iepazinusi jau mājturības stundās, bet jostas aust sāka tikai tagad, kad celošanas prasmes ierādīja Ligita Spridzāne. Daudz ko Evita apguvusi pašmācības ceļā. Rakstus parasti ņem no grāmatām, bet pati variē ar krāsām un ornamentiem. Tas, cik ātri var noaust jostu, atkarīgs no celaines veida - vai tā ir vienkārša vai rakstaina; ja rakstaina, tad - cik plata. Attiecīgi aušana var ieilgt no pāris dienām līdz pāris nedēļām. 2015.gada pavasarī Evita kopā ar mammu piedalījās tūrisma izstādē "Balttour", kur prezentēja savas jostas. Viņa pieņem arī pasūtījumus jostām.
Pirmā Evitas izšūto darbu izstāde bija 2016.gada augustā Viļakas Valsts ģimnāzijā. Pēc tam sekoja izstādes Balvu Centrālajā bibliotēkā un Bērzkalnes bibliotēkā. Savukārt Viļakas novada bibliotēkā bija skatāma izstāde no Evitas privātās kolekcijas "Skaistuma vārdā" - rokdarbu paraugi un musturi, to izplatība 20.gs. 20.-80.gados.

Evita kolekcionē lelles dažādu tautu tradicionālajos tērpos un suvenīrlelles. 2021.gadā viņai jau bija 531 lelle. Katra lelle ir uzskaitīta un ir zināms, no kuras valsts nākusi, kurā gadā izgatavota, no kādiem materiāliem tapis tērps.Bet 2022.gadā Evitai jau ir 1070 lelles no 99 valstīm.

Evita Zaremba - Krīgere ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāšanu pie Egļavas ciema krucifiksa uzsākusi 2017.gadā pēc atgriešanās no Rīgas. Pie krusta maijā dzied vienu reizi. Parasti sanāk ap 10 dziedātājiem. Evita saka, ka dziedāšana pie krusta viņai ir kaut kas īpašs: "Tradīcija dzīvos tik ilgi, kamēr cilvēki to izdzīvos ar sirdi un dvēseli, nevis prātu".

2022.gadā izdota grāmata "Pa dziesmas pēdām Ziemeļlatgalē".

2022.gadā Evita Zaremba-Krīgere saņēma Balvu novada Atzinības rakstu par aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, ieguldījumu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un prasmju saglabāšanā un apkopošanā.
 

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no E.Zarembas-Krīgeres personīgā arhīva: Evita (2016); ar folkloras kopu "Atzele" Vēršukalna muzejā (2015); ar kapelu (2015); ar mammu Anitu Zarembu Balttour izstādē (2015); Evitas darbi

Raksta ID: 1201
Atjaunināts: 28 decembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 963
Ievietots:: 30 marts, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds