Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Melbikse Rasma

Raksta ID: 1200
Atjaunināts: 21 marts, 2017
Mediķe
Dzimusi 1949.gada 22.novembrī  Balvos kā trešais bērns četru bērnu ģimenē. No mazām dienām viņai tuva bija medicīna, jo tēvs - Leopolds Cunskis strādāja par ārstu Balvu slimnīcā, kura atradās ielas otrajā pusē. Mamma dzīvoja mājās - audzināja bērnus un vadīja uz skolu.
1956.gadā Rasma uzsāka skolas gaitas Balvu vidusskolā, kuru beidza 1966.gadā. Kopš sešu gadu vecuma viņa sapņoja kļūt par bērnu ārsti, tāpēc arī bez šaubām izvēlējās ārsta profesiju. Uzreiz pēc vidusskolas stājās Rīgas Medicīnas institūtā, taču sakarā ar lielo konkursu (1966.gads bija eksperimentālais gads, kad skolu beidza gan 10.klase, gan 11.klase) neiestājās. Rasma sāka strādāt Balvu slimnīcas bērnu nodaļā par sanitāri, pēc tam laboratorijā - par laboranti. Vakaros apmeklēja tēva vadītos Sarkanā krusta māsu kursus.
Rīgas Medicīnas institūta Pediatrijas fakultātē Rasma iestājās 1967.gadā (pabeidza 1974.gadā). Tā kā 1973.gadā viņa apprecējās ar Ķirurģijas fakultātes studentu Raulu Melbiksi, tad darba vietu izvēlējās Gulbenē, kur bija darbs kā pediatrei un vīram - kā ķirurgam (viņs studijas beidza gadu vēlāk). Studiju gados paralēli mācībām Rasma strādāja Rīgas Zīdaiņu namā kā medmāsa. Gulbenē viņa ilgus gadus bija bērnu ārste
1999.gada maijā Rasma Melbikse uzsāka uzņēmējdarbību pediatrijā - atvēra privātpraksi Gulbenē, kur pēc atbrīvošanas no darba Gulbenes slimnīcā (likvidēja bērnu konsultāciju), varēja turpināt strādāt. Paralēli viņa uzsāka mācības Rīgā ģimenes ārstu kursos, un 2000.gadā saņēma sertifikātu kā ģimenes ārste, un savā privātpraksē izveidoja ģimenes ārsta praksi. Sakarā ar pensionēšanos, praksi slēdza 2014.gada 31. decembrī. Medicīnai Gulbenē Rasma veltīja 40 gadus, bet kopējais medicīnas stāžs viņai ir 47 gadi.
Kopā ar vīru Raulu, kurš arī visu savu darba mūžu nostrādāja Gulbenē kā ķirurgs - traumatologs, izaudzinājuši trīs bērnus - Ilzi, Didzi un Jāni. Ir četri mazbērni. Neviens no bērniem savu dzīvi ar medicīnu nav saistījuši. Priekšroku devuši mūzikai, žurnālistikai un uzņēmējdarbībai.
Bez medicīnas Rasmai otrs lielais sapnis bija dejošana. Mācoties institūtā viņa iesaistījās deju kolektīvā, bet vēlāk dzīvē - darbs un bērni, un tam vairs neatlika laiks. 2004.gadā viņa ar draudzeni nejauši uzzināja par līnijdeju grupu Gulbenē, kur arī abas pieteicās. Tā nu visus šos gadus Rasma dejo "Raganiņās", kur gūst dzīvesprieku un veselību
Rasmu Melbiksi ļoti aizrauj fotografēšana, kas laikam nāk mantojumā no tēva.
Kopš 2010.gada Rasma ar vīru patstāvīgi dzīvo lauku mājās Velēnā, kur agrāk pavadījuši tikai vasaras.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no R.Melbikses personīgā arhīva: Rasma pēdējā darba dienā savā kabinetā (2014); ar brāli Egīlu (1954); kā modele tētim (1955); pie bērziem (60 gadu sākumā); pirmā paciente - krustmeita Sandra (1971); ar tēti un māsas un brāļa ģimenēm (1977); ar tēti - dakteri Leopoldu Cunski pie Balvu slimnīcas (1971); deju kolektīvā skolas laikā; "Raganiņas" dejotāja Bānīša svētkos (2012); ar brāli Egīlu ārstu kongresa laikā (2013); ar Vīru Raulu 60 gadu jubilejā (2009)
Raksta ID: 1200
Atjaunināts: 21 marts, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 964
Ievietots:: 21 marts, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 marts, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aborinska Rūta
b Andrejevičs Viktors
b Buliņa Aina
b Buzijana Valda
b Buzijans Veniamins
b Cunskis Egīls
b Cunskis Leopolds
b Fedulovs Valentīns
b Gorkina Edīte
b Graudumniece Sofija
b Homuļenko Aleksandrs
b Kamšs Jānis Agris
b Katalimovs Aleksandrs
b Keišs Jāzeps
b Parisa Daina
b Pastare Ruta
b Rudčenko Sergejs
b Sleža Margarita
b Sproģe Mirdza
b Sprudzāne Irēna
b Veremčuks Ivans
b Zariņa Ausma
b Zondaka Natālija