Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lauku kapela "Rubeņi"

Raksta ID: 12
Atjaunināts: 23 maijs, 2009

Sākumā sākuši spēlēt kā Ploskenas ciema kapela dažādos ciema padomes rīkotajos pasākumos, arī kāzās, jubilejās, zaļumballēs. Kā saviem muzikantiem ciema padome bija pasūtījusi arī tautiskos tērpus. No 70.gadu beigām uzstājas ar nosaukumu "Rubeņi". Sākumā kapelas sastāvā spēlējuši pieci cilvēki: Vilberts Lāpāns (bajāns, bungas, sazafons), Antoņina Jasinska (cītara), Ē.Jasinskis (vijole un dziedāja), Paulis Lapiņš (ģitāra, flauta, bandžo) un Arnolds Salmanis (vijole). Tagad pamatā uzstājas trijatā: V.Lāpāns, A.Salmanis, A.Jasinska, reizēm uz bungām D.Lāpāns.

Spēlējuši Rīgas pilsētas svētkos klubā "Ziemeļblāzma" un Mežaparkā uz Zaļās estrādes 1987.gadā, 90.gadu sākumā muzicējuši Mazajā Ģildē folkloras pasākuma dalībniekiem, 1996.gadā pasaules latviešu ģimeņu nometnē 3x3 Viļakā, vairākkārt rajona pensionāru svētkos un citur. 2007.gadā piedalījušies kapelu salidojumā GaigalavāKapela 2007.gada vasarā (foto - Z.Lāpāne) un 80.gados (foto no laikraksta "Vaduguns")
Raksta ID: 12
Atjaunināts: 23 maijs, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3558
Ievietots:: 17 oktobris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 23 maijs, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"