Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sprudzāne Irēna

Raksta ID: 1197
Atjaunināts: 24 janvāris, 2017
Mediķe
Dzimusi 1957. gadā 15. oktobrī Balvu rajona Vecuma pagastā, bet visu laiku dzīvoja un mācījās  Balvos - vispirms Balvu pamatskolā, pēc tam Balvu vidusskolā. 1976. gadā, uzreiz pēc vidusskolas, iestājās Rīgas Medicīnas institūta Pediatrijas fakultātē, kuru beidza 1982. gadā, un atnāca strādāt uz Balvu CRS par iecirkņa pediatru un bērnu nodaļu. Kolēģi sagaidīja vēsi, jo pediatru tobrīd jau bija pietiekoši daudz. Irēna Sprudzāne sāka strādāt laikā, kad Balvos bija dakteres Sabīne Strupoviča, Irīna Priede, kuras 1985. gadā pārgāja uz darbu Rīgā, daktere Ārija Baranovska aizgāja dekrētā, bet viņai uzticēja bērnu nodaļas vadītājas un no1986. gada arī rajona pediatra amatu.
No 1994. gada līdz 2011.gadam Irēna Sprudzāne bija Balvu Centrālās rajona slimnīcas galvenā ārste, bet paralēli turpināja ārstniecisko darbu, strādājot par pediatri - ordinatoru bērnu nodaļā. 2005.- 2006. gadā ieguva subspecialitāti- fizikālās medicīnas ārsts, bet 2006.-2007.gadā - Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā veselības aprūpes jomā.
Irēna Sprudzāne atzīst, ka strādāt par galveno ārsti nebija viegli - liels kolektīvs, ļoti sašķēlies, intrigas, viss bija nolaists, telpas, aprīkojums. Praktiski vajadzēja soli pa solim visu sākt no jauna. 1995. gadā tika ieviesta Slimokases sistēma, jauns finansēšanas modelis, kur par direktoru strādāja Andrejs Osis. Praktiskās pieredze , kā šis modelis strādās, nebija. Visus gadus medicīnai trūka naudas. Taču neskatoties ne uz ko, tika remontētas nodaļas, nomainīts pilnībā ātrās palīdzības transports, smagās cīņās izcīnīta sava katlu māja, liels darbs ieguldīts visu nodaļu sakārtošanā. Slimnīcas lepnums bija dzemdību nodaļa, kas izcēlās ar savu mājīgumu un personāla attieksmi un profesionalitāti, bērnu nodaļa, kur vienmēr valdīja sava, mierīga gaisotne. Prātā vienmēr paliks kopīgie pasākumi nodaļā, kur piedalījās arī  ģimenes locekļi. Liels gandarījums un lepnums - jaunā Reanimācijas nodaļa, acu kabineta aprīkojuma iegāde un kabineta iekārtošana, Balvu tuberkulozes slimnīcas ambulatorās daļas pārņemšana un iekārtošana poliklīnikas telpās, savas veļas mājas izveide. Daudz tika strādāts ar personālu gan profesionāli pilnveidojot, gan izkopjot skaistuma izjūtu un tā nozīmīgumu pacientu ārstēšanas procesā. Tika uz vietas organizētas apmācības un sagatavoti  māsu palīgi. Liela nozīme bija komandai, kolēģiem, ar kuriem plecu pie pleca strādāja -Valentīna Voroņina, Ņina Pleša, Nadežda Aleksejeva,Valentīna Berezina, Andis Grāvītis,  Valentīna Gorbač, Tatjana Aleksejeva, Jānis Eizāns, Eva Smirnova, Sarmīte Andrukele un daudzi citi, bez kuru lielā atbalsta daudzas lietas nenotiktu.
1982. gadā, kad Irēna uzsāka ārsta gaitas, Balvu CRS par galveno ārsti strādāja D. Pariss, bet ārstniecisko darbu vadīja S. Graudumniece. Šie bija kolēģi, par kuriem var teikt - darba rūķi, no kuriem jaunie kolēģi varēja mācīties inteliģenci, attieksmi pret kolēģiem un pacientiem. Lielu paldies Irēna saka savai galvenajai māsai Ņinai Plešai, ar kuru kopā bija visus 17 gadus strādājot par iestādes vadītāju. Daudzus triecienus viņa bieži uzņēma uz sevi, vienmēr gribēja ieviest visu jaunāko, lai neatpaliktu no lielajām slimnīcām.
Lielu gandarījumu par savu kolektīvu Irēna Sprudzāne juta , kad pirmo reizi izgāja iestādes sertifikāciju, kur vajadzēja nosertificēt laboratoriju, poliklīniku, slimnīcu, neatliekamo medicīskās palīdzības dienestu.
2010. gadā izveidojās  Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, kur Irēna Sprudzāne līdz 2011. gada oktobrim strādāja par valdes locekli. Mainoties slimnīcas īpašniekiem 2011. gadā, pēc 29 nostrādātiem  un 55 Balvos nodzīvotiem gadiem pārcēlās uz Rīgu , kur viss bija jāsāk no nulles.
Rīgā viņa sāka strādāt Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā par pediatri un fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, ko dara arī tagad. Irēna atzīst, ka ir laimīga , ka var strādāt darbu, kas sagādā prieku un  gandarījumu , ka var kādam palīdzēt.
2007.gadā Irēna Sprudzāne apbalvota ar Balvu pilsētas domes Atzinības rakstu un Veselības ministrijas Atzinības rakstu

Avotu saraksts Novadpētniecības datubāzē

Foto no I.Sprudzānes personīgā arhīva: ar dakteriem Buzijaniem Viļakā; ar poliklīnikas darbiniekiem, kad administrācija pārcēlās uz poliklīnikas telpām (2007); ar Dzintru Zeltkalni; saņemot Veselības ministrijas Atzinības rakstu (2007); Sarmītes Lazdiņas jubilejas reizē.
Raksta ID: 1197
Atjaunināts: 24 janvāris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1176
Ievietots:: 24 janvāris, 2017 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 janvāris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aborinska Rūta
b Andrejevičs Viktors
b Buliņa Aina
b Buzijana Valda
b Buzijans Veniamins
b Cunskis Egīls
b Cunskis Leopolds
b Fedulovs Valentīns
b Gorkina Edīte
b Graudumniece Sofija
b Homuļenko Aleksandrs
b Kamšs Jānis Agris
b Katalimovs Aleksandrs
b Keišs Jāzeps
b Melbikse Rasma
b Parisa Daina
b Pastare Ruta
b Rudčenko Sergejs
b Sleža Margarita
b Sproģe Mirdza
b Veremčuks Ivans
b Zariņa Ausma
b Zondaka Natālija