Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Buliņa Aina

Raksta ID: 1191
Atjaunināts: 04 janvāris, 2020

Mediķe
Aina Andrēziņa dzimusi 1939.gada 17.janvārī Limbažu rajona Salacas pagastā. Mācījusies vispirms Mērnieku septiņgadīgajā skolā, pēc tam Salacgrīvas vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas tūlīt iestājās Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē. Pēc sadales Aina 1964.gadā uzsāka darba gaitas Kārsavas slimnīcā - strādāja par ķirurgu, bet vajadzēja piestrādāt arī par dermatoveneralogu, tfiziatru un terapeitu.
Darba gaitas Balvu Centrālajā slimnīcā Aina Buliņa uzsāk 1968.gadā. Uzsākot darbu Balvos, viņai  pirmos gadus nācās braukāt un strādāt arī Viļakas slimnīcā. Aina atceras, ka Balvos viņu sagaidīja draudzīga ārstu komanda. Vecajā ķirurģijas ēkā vienkopus bija ķirurģijas nodaļa, operāciju zāle, intensīvās terapijas palāta un turpat arī NMP ( Ātrā palīdzība). Aina ar lielu pateicību atceras tādas izcilas personības kā Aleksandru Katalimovu ar sievu Martu un meitu Tatjanu Deikinu un plašo Leopolda Cunska ģimeni, kura vienmēr bijusi kā īsta ārsta paraugs ar savu stāju, mieru, pacietību un sadarbību ar pārējiem kolēģiem un slimniekiem. Viena no autoritātēm, kura Balvos skoloja arī Ainu, bija ķirurgs Valentīns Fedulovs. Balvi kā darba vieta bijusi vairākiem ķirurgiem un traumatologiem ar vārdu kā Valdis Andersons, Didzis Kalns, Jānis Ozols, Jānis Šmits, Egīls Muskats, Vladislavs Bogomolovs, Jānis Litavnieks, kuri turpināja strādāt Rīgā. Lielu ieguldījumu devis onkologs Jānis Kamšs, kura darbu turpina meita Inese Kamša.
Aina Buliņa stāsta, ka tagad nesalīdzināmi augstākā kvalitātē ir diagnostika. Ir samazinājies operāciju skaits, vairāk tiek veiktas tieši akūtās operācijas. Arī nodaļas kontingents tagad ir mainījies - ir stipri vecāki pacienti, kuriem ir gan terapeitiskas, gan ķirurģiskas saslimšanas.
 2010.gadā, kad draudēja nolikvidēt Balvu slimnīcu, tā apvienojās ar Gulbenes slimnīcu. Pēc apvienošanas pirmos trīs gadus mūsu ķirurgi braukāja vēl uz Gulbeni, jo te patstāvīga ķirurga nebija. Šobrīd Balvu un Gulbenes apvienības slimnīcā strādā četri ķirurgi: Andrejs Baranovskis, Vladimirs Sorokins, Aina Buliņa un Viktors Visočanskis no Gulbenes. Ļoti trūkst ķirurgu rezidentu, kuri strādātu Balvos.
1970.gadā Aina apprecējās ar Zigfrīdu Buliņu, izaudzināta meita Inta. Tagad priecājas par trīs mazbērniem.
Savulaik, 70.-80. gados Aina labprāt piedalījās šaha un dambretes sacensībās un ir izcīnījusi daudzas uzvaras rajona un starprajonu sacensībās.
2015.gadā Aina Buliņa tika nominēta kā Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienības "Gada cilvēks 2015", bet 2016.gadā saņēma Balvu novada domes Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nozarē.

Savas darba gaitas Balvu slimnīcā Aina Buliņa beidza 2019.gada 1.augustā. Mirusi 2019.gada 27.decembrī, apglabāta Salmaņu kapos
 

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Buliņas personīgā arhīva: Aina ar draudzeni Dainu Stīpnieci, kura kādu laiku strādājusi Baltinavā un Liepnā (60.gadu sāk.); Salacgrīvas vidusskolas 8.klasē (1954); saņemot apbalvojumu "Gada cilvēks 2015"; ar Ķirurģijas nodaļas kolēģiem (2016); ar kolēģēm R.Aborinsku un N.Zondaku (2014); ar meitu un mazbērniem (2014); ar vīru Zigfrīdu un mazbērniem 60 gadu jubilejā (1999); ar kolēģiem (2016); ar dakteri Katalimovu (pirmais no kreisās puses)

Raksta ID: 1191
Atjaunināts: 04 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1728
Ievietots:: 15 oktobris, 2016 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aborinska Rūta
b Andrejevičs Viktors
b Buzijana Valda
b Buzijans Veniamins
b Cunskis Egīls
b Cunskis Leopolds
b Fedulovs Valentīns
b Gorkina Edīte
b Graudumniece Sofija
b Homuļenko Aleksandrs
b Kamšs Jānis Agris
b Katalimovs Aleksandrs
b Keišs Jāzeps
b Melbikse Rasma
b Parisa Daina
b Pastare Ruta
b Rudčenko Sergejs
b Sleža Margarita
b Sproģe Mirdza
b Sprudzāne Irēna
b Veremčuks Ivans
b Zariņa Ausma
b Zondaka Natālija