Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rugāju katoļu baznīca

Raksta ID: 119
Atjaunināts: 03 decembris, 2019

1936.gadā Rugāju draudzi dibināja Kapūnes toreizējais prāvests Jāzeps Krumpāns. Par draudzes centru viņš izraudzījās Medņu sādžu. Tur sāka noturēt pirmos dievkalpojumus skolā, vēlāk vietējā iedzīvotāja Kivkucāna šķūnī. Tam protestēja Balvu draudzes prāvests A.Ābeltiņš, jo Medņi atradās pārāk tuvu Balviem -tikai 8 km. Kad 1938.gadā par Rugāju draudzes prāvestu iecēla Pēteri Tumanu, viņš par draudzes centru izvēlējās Rugājus. Viņš netālu no Rugājiem nopirka 4,5 ha zemes, un uz šīs zemes uzcēla lielu māla kūti, kā arī šķūni, pirti, ērģelnieka māju un divstāvu plebāniju stāvbūvē. Tika savesti akmeņi arī baznīcas būvei, būvbedrē tika ielikti kaļķi. Tika izrakts aka, paveikti vēl citi darbi, bet karš visus darbus pārtrauca. 1941.gadā dievkalpojumus sāka noturēt plebānijā. Šī ēka tika pārveidota par Rugāju baznīcu. Plebānijā izņēma griestus un šķēŗssienas, ieliekot atbalsta stabus, bet aizmugurē - otrajā stāvā - ierīkoja kora telpas, vienu koka altāri ar gleznu.

Rugāju baznīca ir divstāvu koka ēka ar skaidu jumtu, celta kvadrāta formā, t.i., mazliet garāka nekā plata. Ieejas durvis no gala un no sāniem. Pie gala durvīm mazs vējtveris, bet pie sānu - augstas cementa kāpnes. Apakšējā stāvā ir vienkāršs koka altāris ar Jēzus Sirds gleznu. Kreisajā pusē neliels altāris, bet labajā ar dēļu sienu nodalīta sakristeja. Koka dievgalds nodala altāra daļu no baznīcas. Sarga mājā no 1970.-1974.gadam trimdā dzīvoja un garīdznieka pienākumus pildīja bīskaps Kazimirs Duļbinskis.

Draudzē kalpojuši priesteri: Jāzeps Krumpāns (1935.-1938.), Pēteris Tumans (1938.-1942.), Staņislavs Bročs (1942.-1944.), Aloizs Vizulis (1944.-1947.), Antons Geriņš (1947.-1949.), Ādams Ivbuls (1949.-1963.), Staņislavs Gražulis (1963.-1970.), Alberts Peipiņš (1970.gada maijs-oktobris), Jānis Akmanis (1970.-1975.), Eduards Kopeika(1975.-1991.), Alberts Budže (1991.-2017.gada oktobris). Tagad Oļģerts Misjūns
2011.gada rudenī Rugājos uzsākta jaunas baznīcas būvniecība. 2013.gada septembrī uz jaunā dievnama jumta tika uzstādīts Andra Borovika Ludzā izgatavotais tērauda krusts, kurš pirms tam Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē pēc rīta sv. Mises 19.septembrī tika iesvētīts.  Jaunās baznīcas atklāšana jeb konsekrācija Rugājos notika 2019.gada 14.jūlijā. To vadīja Rēzeknes - Aglonas diacēzes bīskaps Jānis Bulis

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – V.Irbīte

Raksta ID: 119
Atjaunināts: 03 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2517
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 decembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Baltinavas pareizticīgo baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu luterāņu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Krišjāņu katoļu baznīca
b Kupravas katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Sprogu katoļu baznīca
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas katoļu baznīca
b Tilžas luterāņu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca