Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kupravas katoļu baznīca

Raksta ID: 118
Atjaunināts: 05 decembris, 2019

Pēc I pasaules kara Kupravas mežos iedalīja jaunsaimniecības Kārsavas, Baltinavas, Viļakas un citu pagastu iedzīvotājiem. Tā kā tie bija katoļticīgie, tad radās vajadzība pēc savas baznīcas. Šo jauno draudzi Kupravā organizēja Liepnas katoļu prāvests B.Kivrāns. 1925.gadā apstiprināja Kupravas draudzi un tai piešķīra 15 ha zemes aiz upītes netālu no Kupravas stacijas. 1928.gadā Liepnas ceļa malā uz augsta akmens fundamenta uzcēla koka māju: 18 m garu, 9 m platu un 3 m augstu. Ēkas kreisajā pusē bija trīsistabu dzīvoklis ar virtuvi, labajā - lūgšanu nams.  

90.gados tika izremontēta baznīcas lūgšanu telpa un atjaunots krāsojums iekštelpās. 2011.gadā veikts remonts dzīvojamā ēkas daļā priesteriem
Līdz 1941.gada novembrim draudzi apkalpoja prāvests B.Kivrāns, pēc tam - Leons Eiduks, kapucīns, Čigāns, S.Mukāns, Dambīts, J.Svilāns, Staņislavs Lisovskis, Pēteris Vilcāns, O.Aleksāns, J.Kornaševskis, R.Broks, kopš 2009.gada augusta - F.Šneveļs.

Kupravas draudzes svētki - Sv. Ignata no Lojolas diena (ik gadu jūlija pēdējā svētdiena)

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Kupravas bibliotēkas arhīva: rekolekcijas Kupravas katoļu baznīcā (2017)

Raksta ID: 118
Atjaunināts: 05 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2362
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 decembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Baltinavas pareizticīgo baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu luterāņu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Krišjāņu katoļu baznīca
b Rugāju katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Sprogu katoļu baznīca
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas katoļu baznīca
b Tilžas luterāņu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca