Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Fakti par Balvu slimnīcu

Raksta ID: 1178
Atjaunināts: 09 aprīlis, 2016
Fakti par Balvu slimnīcu

No I.Šaicānes grāmatas "Balvi un balvenieši" - Ēkā Brīvības 44 (bijušais P.Auziņa īpašums) 40.gadu beigās - 50.gadu pašā sākumā bija izvietojusies slimnīca. Strādāja ārsti K.Luns, P.Aišpurs, L.Cunskis, M.Sproģe (dz. Krūma). Slimnīca darbojusies arī Alejas ielā, bet kopš 1952.gada darbu sāk Balvu rajona slimnīca Steķintavā".

Balvu slimnīcas vadība
Galvenie ārsti
Luns Konstantīns - 1946.gada maijs - 1950.gada 25.dec. (pēc tam viņu nozīmē par rentgenelogu)
Gagadze Dāvids - 1950.gada 26.dec. - 1956.gada sāk. (no 15.janv. ir komandējums uz 6 mēnešu kursiem Rīgā; kā vietas izpildītāja nozīmēta M.Krūma)
Katalimovs Aleksandrs - 1956.gada 8.marts - 1961
Vasiļjeva Marija - 1961 - 1965.g.sept.
Bogomolovs Vladislavs - 1965.gada 11.sept. - 1973.gada 31.janv.
(Dzimis 1939.gada 23.februārī Kaliņinas pilsētā Krievijā. Mācījies Ļeņingradas medicīnas institūtā (1959-1962), Rīgas Medicīnas institūtā (1962-1965). 1965.gada 24.jūl. uzsāk darbu Balvu slimnīcā; ar 1965.gada 11.sept. nozīmēts par galveno ārstu M.Vasiļjevas vietā; ar 1973.gada 1.febr. atbrīvots, jo būs Daugavpils pilsētas galvenais ārsts. Miris 2012.gada 11.aug.)
Parisa Daina - 1973.gada 1.febr. - 1986.gada 31.janv.
Homuļenko Aleksandrs - 1986 - 1990.gada maijs
Zariņa Ausma - 1990 - 1994
Sprudzāne Irēna - 1994 - 2011.gada 16.sept.

No 26.01.2010 - SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
No 16.09.2011 - SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" valde:
Alīda Vāne, Margērs Zeitmanis; izpildsirektori: Eva Smirnova, Ināra Ņikuļina, A.Buša
Balvu slimnīcas galvenā ārste Sarmīte Andrukele

Galvenā ārsta vietnieki
Vaļkovs Anatolijs - 1958 -
Lubockis Loels - 1963 - 1970
Švaglis Ludvigs - 1961 - 1967
Silonovs Valērijs - 1967 - 1974
Dūda Antoņina - 1963 - 1991
Graudumniece Sofija - 1968 - 1986
Aleksejeva Nadežda - 1973 -

Balvu slimnīcas ārsti
Terapeiti
Cunskis Leopolds - 1946 - 1993
Ķestere Edīte - 1952 -1968
Jursone Olga - 1960 - 1980 ?
Graudumniece Sofija - 1968 - 2009
Parisa Daina - 1973 - 1998
Aleksejeva Nadežda - 1973
Zondaka Natālija - 1969 -
Vancāns Jānis - 1981 - 2000; tagad ģimenes ārsts
Rudoviči Aina un Aivars - 1981 -1989
Freiberga Valērija - 1958 - 1963
Keiša Baiba - 1965 - 1973
Ose Maija - 1976 - 1993
Gustsone Dzintra, Lūsis, Čornaja, Visarionovs, Mukāni (60.-80.g.)
Romanovs Jevgēnijs (dermatovenerologs) - 60.g.
Ozoliņš Jānis - 1983 - 1994, 2011
Andrijevičs Viktors - 1973 - 1996
Pastare Rūta - 1975 -
Pužule Sarmīte - 1983 -

Ķirurgi
Aišpurs Pāvels - 1949 -1954
Katalimovs Aleksandrs - 1956 - 1980
Fedulovs Valentīns - 1961 - 1991
Lācis Henrihs - 1958 - 1963
Donis Atvars - 1961 - 1967 (urologs)
Buliņa Aina - 1968 -
Deikina Tatjana - 1970 - 1982
Kamšs Jānis - 1974 - 1987
Andersons Valdis - 1980 - 1989
Šmits Jānis - 70-80.g.
Muskats Egīls
Kalns Didzis - 80.g.
Circenis Ēriks - 1984 - 1996
Šorubalko Ivans - 1989 - 1992
Semeņuks Vladislavs - 1993 - 1997
Litavnieks Jānis
Baranovskis Andrejs
Sorokins Vladimirs

Ārsti - pediatri
Vasiļjeva Marija - 1961 - 1975
Daniličeva, Kardaševska - 60 - 70.g.
Dūda Antoņina - 1963 - 1991
Strupoviča, Priede I. - 70. - 80.g.
Slukina Tatjana - 1974 - 2000 (ģimenes ārste)
Vīķele Rasma - 1976 - 2000 (ģimenes ārste)
Baranovska Ārija - 1981 - 2000 (ģimenes ārste)
Silauniece Modrīte - 1983 - 2000 (ģimenes ārste)
Ignatova Aija - 1989  (no 1995 - radioloģe)
Sprudzāne Irēna - 1983 - 2011
Andrukele Sarmīte

Oftalmologi (acu ārsti)

Vaļkova Ideja - 1956 - 1961
Apsīte Lilita - 1964 - ?  
Ligute Valda - 80.g.
Aborinska Rūta - 1969 -
Šaicāne Tatjana

Ārsti - ginekologi
Berkovs Jefims - 50.g.
Tabačuka Natālija - 1962 - 1968
Kurnosova, Zujeva - 60.g.
Erenkova Marija - 1971 - 2009
Rudčenko Sergejs - 1974 - 2009
Ikere Rudīte - 1979 -
Gurjanovs Sergejs

Ārsti - radiologi
Krūma (Sproģe) Mirdza - 1949 - 1991
Golubeva, Lāce Irēna - 1958 - 1960
Gnedčika Natālija - 1961 - 1989
Švaglis Ludvigs - 1961 - 1967
Deikins, Andika Irina, Aņisimova Tatjana, Kalna Daļina
Račiņš Aivars - 80 - 90.g.
Homulenko Aleksandrs - 1969 - 2009
Šorubalko Anita - 1989 - 1992
Ignatova Aija - 1995 -

Neiropatologi - psihiatri
Sproģe Olga - 40 - 50.g.
Vimba (Valeskalne) Inga - 1960 - 1964
Mukāns
Zariņa Ausma - 1968 - 1998
Osis Andrejs - 1976 - 2011
Ignatovs Vitālijs - 1989 -

LOR Ārsti
Razguļajeva Galina - 1961 - 1965
Golands Jankejs - 1964 - 1968
Pundure
Švagle Irēna - 1968 -  (no 1995.gada privātārste)
Tjunītis Andrejs -

Ārsti patanatomi

Snetkova Nonna - 1959 - 1962
Ivočkins Pjotrs - 1979 -

Stomatologi
Zariņa (Kandere) Edīte - 1961 - 1967
Bojariņa Janīna - 1967 - ?
Sokolovskis, Smirnova Margarita - 60 - 70.g.
Namsone (Suharževska) Laurija
Bogdanova Linda
Bičko Sergejs - 1984 - 1990
Avramenko Tatjana - 1979 -


Balvu slimnīca
Abrenes apriņķa izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļas
BALVU PILSĒTAS SLIMNĪCA
1944.g.jūlijs - 1945.g.12.oktobris
--------------------------
Viļakas apriņķa izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļas
BALVU PILSĒTAS SLIMNĪCA
1945.g.13.oktobris - 1949.g.31.septembris
--------------------------------
Balvu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļas
BALVU RAJONA SLIMNĪCA
1950.g.1.janvāris - 1959.g.decembris
------------------------------------
Balvu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļas
BALVU STARPRAJONU SLIMNĪCA
1960.g.janvāris - 1960.g.24.septembris
-----------------------------------
Balvu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas
BALVU STARPRAJONU SLIMNĪCA
1960.g.25.septembris - 1963.g.31.decembris
-----------------------------------
Balvu rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas
BALVU CENTRĀLĀ RAJONA SLIMNĪCA
1964.g.janvāris - 1995.g.
-------------------------------------
Balvu rajona padomes pašvaldības bezpeļņas uzņēmums
BALVU SLIMNĪCA
1995.g.7.februāris - 2004.g.12.oktobris
-------------------------------------
Balvu rajona pašvaldības aģentūra
BALVU SLIMNĪCA
2004.g. - 2009.g.
-----------------------------------------
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU SLIMNĪCA"
2009.g.29.aprīlis - 2010.g.25.janvāris
-------------------------------------------
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA
2010.g.26.janvāris -

Informācija sagatavota pēc arhivāres Larisas Bisenieces informācijas un Alūksnes valsts zonālā arhīva lietām.
P.S. Informācija var būt nepilnīga, tāpēc labprāt saņemtu precizējumus un papildinājumus  (rakstīt Ziņa autoriem )
Raksta ID: 1178
Atjaunināts: 09 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2914
Ievietots:: 08 aprīlis, 2016 by Ināra B.
Atjaunināts:: 09 aprīlis, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Balvu aptieka
b Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas vēsture
b Balvu Ātrās palīdzības vēsturiskā attīstība
b Bākarovas ciems
b Bērzpils ambulances un slimnīcas vēsture
b Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) darbība Latvijas brīvvalsts laikā (1918-1940) un 2. pasaules kara laikā
b Rekovas - Baltinavas - Šķilbēnu lauksaimniecības skola
b Rekovas krājaizdevumu sabiedrība
b Tuberkulozes apkarošanas vēsture Balvu rajonā
b Ārstniecības iestādes un medicīnas darbinieki Šķilbēnu pagastā
b Čilipīne