Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Homuļenko Aleksandrs

Raksta ID: 1177
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2016
Mediķis
Dzimis 1941.gada 6.martā Ukrainā, Novaja Kahovka pilsētā. Tur arī pabeidza vidusskolu. Pēc vidusskolas sekoja obligātais karadienests Rīgā. Vēl armijas laikā nolika eksāmenus un 1963.gadā iestājās Rīgas Medicīnas institūtā, kuru absolvēja 1969.gadā. Jau studiju gados apprecējās ar studenti no Farmācijas fakultātes Ievu Ludvigu. Pēc obligātās sadales abi nonāca Balvu rajona Viļakā - Aleksandrs tika nozīmēts par Viļakas slimnīcas galveno ārstu, bet Ieva - par aptiekas vadītājas vietnieci.
Sākumā Aleksandrs skaitījās kā ārsts rentgenelogs, bet pēdējos gados - radiologs diagnosts. Bet daudzreiz viņam poliklīnikā bija jāaizvieto arī ķirurgs, jo tajā laikā jaunie speciālisti, nostrādājuši obligātos trīs gadus, no Viļakas aizbrauca.
Aleksandrs Homuļenko galvenais ārsts Viļakā bija līdz 1986.gadam. Viņu šajā laikā visvairāk satrauca slimnīcas stāvoklis un sāka prasīt celt Viļakā poliklīniku. Ar lielu Balvu rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieces Helēnas Circenes atbalstu to nodeva ekspluatācijā 1975.gadā. Pēc poliklīnikas pieņemšanas, kultūras namā notika jauno speciālistu godināšanas pasākums. Tajā laikā Balvu rajonā darbu bija uzsākuši 14 jaunie medicīnas darbinieki, tikai, diemžēl, nostrādājuši obligātos gadus, aizgāja prom. 80.gadu sākumā A.Homuļenko panāca, ka izgatavo projektu, lai par slimnīcu pārveidotu skolas ēku. Bija veikti jau ap 80% darbu - uzlikts jauns jumts, sagatavoti kabineti utt., bet vēl bija jāierīko lifts un citi darbi, kad 1986.gadā ēku iekonservēja, un dakteri Homuļenko pārcēla par galveno ārstu uz Balvu slimnīcu. Viņš cerēja, ka būdams rajona galvenais ārsts, varēs ātrāk dabūt naudu, lai celtniecību pabeigtu. Bet Balvos ļoti sliktā stāvoklī bija ķirurģijas nodaļa, un vispirms bija jārisina tā celtniecība. Tā 1989.gadā Balvos atklāja ķirurģijas kompleksu ar rentgenoloģijas kabinetiem, bet slimnīca Viļakā palika neuzcelta, jo naudas bija tik cik bija. Šajā pat laikā ar Kupravas drenu rūpnīcas atbalstu uzcēla Kupravas ambulanci un aptieku, un dzīvojamo māju personālam, bet Balvos sāka darboties piena virtuve bērniem.
Balvos Aleksandrs Homuļenko galvenais ārsts bija līdz 1990.gada maijam. Tālāk viņš turpināja strādāt par rentgenelogu gan Balvos, gan Viļakā. No 2010.gada ir pensijā un dzīvo Viļakas pilsētā.
1970.gadā ģimenē piedzima meita Diāna, kura seko vecāku paraugam un pēc vidusskolas iestājas Rīgas Medicīnas institūtā. To pabeidza un strādā par oftalmoloģi, tālāk mācoties LU maģistratūrā un iegūstot optimetrista specializāciju. Strādā Rīgā. Ir mazmeita Eva, kura mācās Bormutas mākslas universitātē Anglijā, un mazdēls Emīrs. Sieva Ieva visu mūžu nostrādāja aptiekā - vispirms Viļakas aptiekā, bet no 1997.gada līdz 2013.gadam savā privātaptiekā "Ludvigas aptieka".
Skolas un armijas laikā Aleksandrs spēlēja pūtēju orķestrī - pūta trompeti. Sākotnēji piedalījās arī Viļakas pūtēju orķestrī līdz tas izjuka. Viņš ir biškopis, audzē vīnogas un gatavo no tām mājas vīnu. Vairāk kā 30 gadus ir Vecumu mednieku kolektīva biedrs.Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Homuļenko personīgā arhīva: ar sievu (2014); pēc pēdējā eksāmena, beidzot Rīgas Medicīnas institūtu (vidū, 1969); saņemot Viļakas poliklīnikas atslēgu (1975); jauno speciālistu godināšanas pasākumā Viļakā (1975); sveicot jaunos speciālistus Balvos; ar meitu Diānu (2010); ar mazmeitu Evu (2016)
Raksta ID: 1177
Atjaunināts: 06 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1023
Ievietots:: 05 aprīlis, 2016 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 aprīlis, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aborinska Rūta
b Andrejevičs Viktors
b Buliņa Aina
b Buzijana Valda
b Buzijans Veniamins
b Cunskis Egīls
b Cunskis Leopolds
b Fedulovs Valentīns
b Gorkina Edīte
b Graudumniece Sofija
b Kamšs Jānis Agris
b Katalimovs Aleksandrs
b Keišs Jāzeps
b Melbikse Rasma
b Parisa Daina
b Pastare Ruta
b Rudčenko Sergejs
b Sleža Margarita
b Sproģe Mirdza
b Sprudzāne Irēna
b Veremčuks Ivans
b Zariņa Ausma
b Zondaka Natālija