Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vizulis Aloizs

Raksta ID: 1175
Atjaunināts: 05 aprīlis, 2016
Garīdznieks
Dzimis 1913. gada 5. augustā Baltinavas pagastā Zelču ciemā (mūsdienu Šķilbēnu pagastā). Aloizs Vizulis mācījies Zelču skolā un tad  Baltinavas pamatskolā. Pēc pamatskolas beigšanas Aloizs iestājies Aglonas ģimnāzijā, bet  materiālu iemeslu dēļ bijis spiests mācības ģimnāzijā pārtraukt. 1918. gadā Aloiza tēvs, piedaloties Atbrīvošanas cīņās, smagi salimis, un pārnācis mājās, drīz miris. Mazajam Aloizam bijuši tikai pieci gadi. Septiņus bērnus audzinājusi māte.
Aloiza Vizuļa radinieks - ievērojamais sabiedriskais darbinieks Ādams Vizulis, kurš bijis Daugavpils Svētā Pētera baznīcas prāvests, uzaicinājis Aloizu uz Daugavpili un sūtījis  viņu Daugavpils vidusskolā. Ar Ādama Vizuļa gādību Aloizs uzsācis studijas arī Rīgas garīgajā seminārā. 1937. gada 6. maijā Svētā Jēkaba katedrālē metropolīts A.Springovičs iesvētījis Aloizu Vizuli par prāvestu, bet 1937. gada 27. maijā Aloizs Vizulis noturējis savu pirmo Svēto Misi Baltinavas Romas katoļu baznīcā.
Pirmā darba vieta jaunajam prāvestam bijusi Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīca. 1938. gadā Aloizs ticis nosūtīts  darbā jaundibinātajā Gulbenes katoļu draudzē. Būdams Gulbenes draudzes prāvests noturējis dievkalpojumus Litenē, Cesvainē, Lizumā, Alūksnē, Drustos, Rankā.  1944. gadā, tuvojoties frontes līnijai, Aloizs Vizulis kopā ar tēvoci Ādamu Vizuli pārcēlušies uz Jaunpiebalgu. Pēc kara viņš  atgriezies Gulbenes draudzē. 1947. gadā Aloizs Vizulis ticis pārcelts darbā uz Kalupes draudzi, kur viņš kalpojis līdz 1949. gadam. Tad ticis iecelts par Rēzeknes dekānu, kur viņš nokalpojis divus gadus. Īsu brīdi Aloizs Vizulis bijis arī Varakļānu draudzes dekāns.
1953.gadā Aloizs tika pārcelts uz Daugavpili, kur pildījis prāvesta un dekāna pienākumus Svētā Pētera baznīcā. Pēc trim gadiem ticis pārcelts kalpot Daugavpils Dievmātes baznīcā. 1958.gadā Aloizs Vizulis atkal ticis pārcelts darbā uz Svētā Pētera baznīcu. Būdams jau smagi slims, Aloizs Vizulis rūpējies par dievnamu un viņa kalpošanas laikā tikušas uztādītas baznīcas ērģeles.
Pēc smagas slimības Aloizs Vizulis miris 1980.gada 11.oktobrī  
                                                                                                       /informāciju sagatavojis F.Slišāns/

Foto no F.Slišāna personīgā arhīva: Aloiza Vizuļa primīcijas diena Baltinavā 1937.gada 27.maijā (priekšplānā A.Vizuļa brāļi un māsas ar bērniem; otrajā rindā no kreisās puses stāv - Šķilbēnu pagasta vecākais Broņislavs Krakops, Baltinavas pagasta vecākais Antons Supe (ar brillēm un kaklasaiti); sēž - katoļu garīdznieks Staņislavs Kapacis, iespējams Ādama Vizuļa tēvs, Ādams Vizulis, Aloizs Vizulis, Baltinavas katoļu draudzes prāvests Jānis Ostrovskis, Šķilbanu katoļu draudzes prāvests Ludvigs Štagars, Ludboržs un Vindelis. Fotogrāfijā redzams arī Baltinavas pagasta sekretārs - rakstvedis S.Lazdiņš un Aloiza Vizuļa skolotāja - Baltinavas pamatskolas pārzine Juzefa Lāce
Raksta ID: 1175
Atjaunināts: 05 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 991
Ievietots:: 05 aprīlis, 2016 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 aprīlis, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Alpe Einārs
b Apšinieks Pēteris
b Blūmītis Osvalds
b Bratuškins Jānis
b Budže Alberts
b Bārtulis Jānis
b Dadžāns Staņislavs
b Duļbinskis Kazimirs
b Gulbis Afrēds
b Irbe Kārlis
b Jermacāns Miķelis
b Lapikens Nikolajs
b Rimovičs Antons
b Supe Voiceks
b Svilāns Jānis
b Tarbunass Ādolfs
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Zondaks Valerians
b Šimanovskis Mārtiņš
b Ābeltiņš Andrejs