Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krišjāņu katoļu baznīca

Raksta ID: 117
Atjaunināts: 03 decembris, 2019

Krišjāņu draudzi nodibināja arhibīskaps A.Springovičs 1933.gadā. Par jaunās draudzes organizēšanu, izveidošanu un baznīcas ierīkošanu visas rūpes gūlās uz Bēržu draudzes prāvestu Jēkabu Kindzuli. Viņam bija dota arī pilnvara rīkoties Kūrijas vārdā. Par jaunās Krišjāņu draudzes baznīcu prāvests J.Kindzulis izraudzījās bijušo Krišjāņu pusmuižas klēti. Pie klēts atradās 0.27 ha zemes. Klēts bija 20 m gara, 9 m plata un atradās Bērzpils lielceļa malā. Pārbūvi realizēja nākamais draudzes prāvests Eduards Kopeika - uzlika ēkai jaunu skaidu jumtu, ielika durvis, izjauca apcirkņus. Tika izgatavoti altāri, kā arī viss pārējais dievkalpojumu noturēšanai. 1939.gada Ziemassvētku vigilijā prāvests Kopeika iesvētīja Krišjāņu draudzes pirmo baznīcu un Ziemassvētku nakti noturēja pirmo dievkalpojumu.

Lai šo baznīcu tālāk izveidotu, arhitekts P.Pavlovs 1940.gadā izstrādāja būvprojektu baznīcas pārbūvei, bet Otrais pasaules karš šo ieceri izjauca.

Krišjāņu draudzei pastāvīga prāvesta nav bijis. To parasti apkalpo citu draudžu prāvesti: J.Ostrovskis, E.Kopeika, R.Čigons, Ā.Tarbunass, V.Erels, A.Skadiņš, R.Trūps, F.Šnevels, no 2003.gada A.Budže, bet kopš 2007.gada septembra – O.Misjūns

  Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto – V.Irbīte

Raksta ID: 117
Atjaunināts: 03 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2227
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 decembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Baltinavas pareizticīgo baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu luterāņu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Kupravas katoļu baznīca
b Rugāju katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Sprogu katoļu baznīca
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas katoļu baznīca
b Tilžas luterāņu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca