Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Gorkina Edīte

Raksta ID: 1162
Atjaunināts: 28 janvāris, 2016
Mediķe
Dzimusi 1943.gada 12.jūlijā Rīgā. Tēvs - ārsts Leopolds Cunskis šajā laikā atradās armijā. Gada vecumā Edīte kopā ar māti trīs gadus pavadīja bēgļu gaitās Vācijā. Pēc atgriešanās dzimtenē sešu gadu vecumā uzsāka skolas gaitas Balvu vidusskolā, kuru beidzu 1959.gadā. Jau no 16 gadu vecuma tēvs viņu ieveda slimnīcā un iemācīja pirmās iemaņas, kas nepieciešamas medicīnas māsai. Tālākais  ceļš līdz ārsta profesijai bija līkumots - vispirms viņa mācījās Rīgas 2.medicīnas skolā. Beidzot šo skolu, Edīte strādāja Rīgas Medicīnas institūtā par feldšeri laborantu zinātniskā laboratorijā un paralēli par medmāsu P.Stradiņa slimnīcā. Viņai vienmēr ārkārtīgi tuvs bijis medmāsas darbs, jo patika komunikācija ar sirgstošu cilvēku. Vēlāk reizē ar jaunāko brāli Egilu Cunski studēja Rīgas Medicīnas institūtā, kuru abi beidza 1975.gadā.  Institūta laikā Edīte turpināja strādāt P.Stradiņa Reanimācijas nodaļā par medmāsu. Šeit piedzīvoja Latvijā pirmās nieru pārstādīšanas operācijas.  No studiju laika palikuši atmiņā tādi neaizmirstami pasniedzēji un izcili mediķi kā profesori V.Kalbergs, J.Anšlevišs, Z.Čerfass, N.Skuja, I.Lazovskis u.c. Starp tiem arī šodien tik ļoti tautā iecienītais prof.A.Danilāns. Edīte saka, ka labākais šajos sešos studiju gados bija tas, ka mācījās vienlaicīgi ar brāli un māsu Rasmu, kura institūtu beidza gadu iepriekš. Pirmā viņas darba vieta bija Gulbenes slimnīca, kur jau strādāja māsa. Pirmā darba diena interesanta ar to, ka jaunās dakteres pirmā paciente mājas vizītē bija viņas Balvu skolas biedre, tolaik  Gulbenes bērnu mūzikas skolas direktore. Pēc dēla piedzimšanas Edīte sāka strādāt Gulbenes dzelzceļa slimnīcā par nodaļas vadītāju. Vēlāk četrus gadus arī ātrās palīdzības dienestā, kas bija ļoti vērtīgs laiks ne tikai kā ārstei, bet arī lieliska dzīves pieredze.
1993.gadā Edīte Gorkina sāk strādāt Balvu poliklīnikā. Pirmos gadus diendienā brauca uz darbu no Gulbenes un atpakaļ, bet kopš 1995.gada atgriezās Balvos. Tā kā pansionāts Edītes ģimenei iedeva dzīvokli, tad piekrita strādāt arī pansionātā „Balvi”. Edīei vienmēr tuvi bijuši veci cilvēki, tāpēc par šo laiku ir tikai labākās atmiņas. It sevišķi pēc vecāku aiziešanas, viņa tur sajutās ļoti labi, jo varēju būt mierinājums tik daudziem veciem, vientuļiem cilvēkiem.
Pateicoties vīra atbalstam, 62 gadu vecumā Edīte iestājās Daugavpils Universitātes maģistrantūrā, kuru absolvēja 2009.gadā. Šīs studijas viņa uzskata par vienu no skaistākiem periodiem dzīvē.  Pēc maģistra darba teicamas aizstāvēšanas saņēma piedāvājumu turpināt studijas doktorantūrā, bet gadu pēc neizmantoja.
Šobrīd Edīte Gorkina strādā Balvu Gulbenes slimnīcā kā arodslimību ārsts un Balvu pašvaldības Sociālajā dienestā par sociālo rehabilitētāju.
Edīte Gorkina saka: "Man ir bijuši lieliski vecāki un laimīga bērnība četru bērnu ģimenē skaistākā ezera krastā.  No bērnības palikušas skaistas atmiņas par tik daudziem brīnišķīgiem tēva kolēģiem - jaunajiem ārstiem, kuri strādājuši Balvu slimnīcā. Toreiz lielākā daļa ārstu dzīvoja „dakteru” mājā un sadzīvē bija ļoti draudzīgi. No mazām dienām atceros ik sestdienas vakaru kopā sanākšanas, dziedāšanas, vēžu ķeršanas, volejbola spēles, stāstu un piedzīvojumu vakarus... Atceros, ka viens talantīgs ķirurgs bija apveltīts ar skaistu balsi (dažreiz operāciju laikā dziedāja operu ārijas). Un vēl viens izcils ķirurgs, kurš fantastiski spēlēja saksofonu un dažreiz atļāvās spēlēt arī deju sarīkojumos kultūras namā... Šādas attiecības mūsu šodienā vairs nav sastopamas.
Varu tikai nožēlot, ka atgriezos Balvos tik vēlu. Joprojām bieži manā šodienā dzirdu cildinošus vārdus par savu tēvu un tik bieži satieku cilvēkus, kuri atceras „daktera kundzi” ar viņas neaizmirstamo saulaino smaidu. Tā vēl līdz šai dienai sildos savu vecāku atstātajā mantojumā. Mans dzīves moto (no manas māmiņas) ir Aksela Muntes vārdi: „Pats velns neko nevar padarīt cilvēkam, kas vēl spēj smieties”".
Edītes vīrs Nikolajs Gorkins ( Niks) ir skolotājs un mākslinieks. Ģimenē ir četri pieauguši bērni un seši mazbērni. Edītes meita Sandra Leja ir ārste Latvijas  Infektoloģijas centrā. "Mūsu lepnums un cerība ir viņas meita un mūsu mazmeita Katrīna, kas ir topošais Cunsku ģimenes mediķis ceturtajā paaudzē".
Edīte līdz ar vīru Niku ir aizrāvusies ar dabas un portretu fotografēšanu. Viņu foto izstādes bijušas vairākos Balvu novada pagastos, Rugājos, Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Gulbenes bibliotēkā, Balvu novada muzejā, Rēzeknē


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Gorkinas personīgā arhīva: Dr.L.Cunskis ar visiem trim Medicīnas institūta studentiem; ar tēti Balvos; pie J.Ūdra gleznotā L.Cunska portreta Balvu Novada muzejā; ar brāli dr.Egīlu Cunski un māsu pediatri Rasmu Melbiksi; ar māsu renovētās Balvu slimnīcas atklāšanas pasākumā; mazmeita Katrīna; ar meitu Sandru Leju; ar vīru Niku pēc maģistra grāda aizstāvēšanas; savā darba kabinetā
Raksta ID: 1162
Atjaunināts: 28 janvāris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1712
Ievietots:: 28 janvāris, 2016 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 janvāris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aborinska Rūta
b Andrejevičs Viktors
b Buliņa Aina
b Buzijana Valda
b Buzijans Veniamins
b Cunskis Egīls
b Cunskis Leopolds
b Fedulovs Valentīns
b Graudumniece Sofija
b Homuļenko Aleksandrs
b Kamšs Jānis Agris
b Katalimovs Aleksandrs
b Keišs Jāzeps
b Melbikse Rasma
b Parisa Daina
b Pastare Ruta
b Rudčenko Sergejs
b Sleža Margarita
b Sproģe Mirdza
b Sprudzāne Irēna
b Veremčuks Ivans
b Zariņa Ausma
b Zondaka Natālija