Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bratuškins Jānis

Raksta ID: 1150
Atjaunināts: 05 novembris, 2015
Katoļu garīdznieks, Jēkabpils Goda pilsonis
Jānis Bratuškins dzimis 1945. gada 18. oktobrī zemnieku ģimenē Viļakas pusē. Māte nomira, kad Jānim bija septiņi gadi. Bērnībā ar viņa audzināšanu nodarbojās tēvs un ļoti  dievbijīgā vecāmāte Broņislava, kura Jāni arī veda uz dievkalpojumiem un iepazīstināja ar ticības lietām. Pēc mācībām Viļakas vidusskolā Jānis Bratuškins 1964. gadā iestājās Rīgas Garīgajā seminārā, kurā neiznāca sākt studijas, jo tika iesaukts armijā un aizsūtīts uz Ukrainu.  Atgriežoties Latvijā, Jānis atsāka studijas Garīgajā seminārā. 1970. gada 24. maijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē pirmais Latvijas kardināls Julijans Vaivods ordinēja četrus priesterus, kuru vidū bija arī Jānis Bratuškins. Pirmā kalpošanas vieta viņam bija vikāra darbs Jelgavas Jaunavas Marijas baznīcas draudzē, bet no 1974. gada  līdz 1980. gadam — Rīgas Svētā Alberta baznīcā.
Sakarā ar to, ka pastāvošā vara uzskatīja, ka Jānis Bratuškins ar kristīgo mācību virza jaunatni nepareizā gultnē, tika nozīmēts par priesteri attālajā Krāslavas rajona Skaistas dievnamā. No 1982. gada Jāņa Bratuškina pamatkalpošanas vieta bija Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīca. No 2005.gada Jēkabpils dekanāta dekāns. Arī Jēkabpils, Salas, Seces, Pļaviņu, Viesītes, Zasas, Rites, Neretas, Sēlpils, Dunavas, Dignājas katoļu draudžu mācītājs.
Jānis Bratuškins bija augstāko garīgo vērtību cilvēks. Dekāna ikdienas gaitas baznīcā bija viņa misija un ticība. Kā garīgais tēvs viņš rūpējās par neskaitāmiem tūkstošiem kristiešu un neatteica palīdzību arī tiem, kuriem Dieva vārds bija svešs. Rūpējoties par bērnu un jauniešu kristīgo audzināšanu, J. Bratuškins vadīja svētdienas skolu darbu.
Atmodas laikā priesteris teica svētīšanas vārdus daudziem simtiem cilvēku, kas 1989. gada 10. februāra vakarā bija pulcējušies pie Jēkabpils pilsētas tautas nama, kur tovakar pacēla Latvijas karogu.  Dekāns ir paveicis nenovērtējamu darbu sabiedrības saliedēšanā un vienošanā, neraugoties uz tautību un  paaudžu atšķirībām. Svētās mises priesteris regulāri vadīja latviešu, krievu un poļu valodā.
Par ilggadīgu kalpošanu Jēkabpils baznīcas un sabiedrības labā 2005. gadā Jānim Bratuškinam tika piešķirts Jēkabpils Goda pilsoņa nosaukums.
Kalpojot Dievam un cilvēkiem, pagājis viss mūžs. Jānis Bratuškins mūžībā aizgāja 2014.gada 23.februārī. Apbedīts Jēkabpils pilsētas kapsētā.
2015.gada oktobrī notika pirmizrāde piemiņas filmai par Jāni Bratuškinu - "Dvēseļu gans" (režisore ir Inga Nestere, teksta autore - Aleksandra Ugrika, video un skaņas nodrošinājums - Ģirts Spēlmanis).

Filma Dvēseļu gans


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Foto no Viļakas novada bibliotēkas krājuma
Raksta ID: 1150
Atjaunināts: 05 novembris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1011
Ievietots:: 05 novembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 novembris, 2015 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Alpe Einārs
b Apšinieks Pēteris
b Blūmītis Osvalds
b Budže Alberts
b Bārtulis Jānis
b Dadžāns Staņislavs
b Duļbinskis Kazimirs
b Gulbis Afrēds
b Irbe Kārlis
b Jermacāns Miķelis
b Lapikens Nikolajs
b Rimovičs Antons
b Supe Voiceks
b Svilāns Jānis
b Tarbunass Ādolfs
b Vizulis Aloizs
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Zondaks Valerians
b Šimanovskis Mārtiņš
b Ābeltiņš Andrejs