Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šaicāne Lilita

Raksta ID: 1145
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Pedagoģe, lokālās vēstures pētniece
Dzimusi 1956.gada 12.augustā Ludzas rajona Isnaudas ciema padomes Runtortas ciemā Devgasijas un Jāņa Aleksandrovu ģimenē. Pēc gada ģimene pārcēlās uz Balkaniem Šķilbēnu pagastā, kur bija Lilitas vectēva mājas. No 1963.-1971.g. mācījās Viduču astoņgadīgajā skolā, pēc tam trīs gadus Viļakas vidusskolā. Pēc tās absolvēšanas 1974.gadā, Lilita iestājās LVU Ģeogrāfijas fakultātē. Uz ģeogrāfiem viņa aizgāja tēva iedvesmota, jo ģimene katru gadu daudz ceļoja un tēvs bija tas, kurš prata par redzētiem kultūrvēsturiskiem objektiem aizrautīgi stāstīt. 1979.gadā Lilita jau kā ģeogrāfijas skolotāja atgriezās Viduču astoņgadīgajā skolā, kur viņu toreiz uzaicināja strādāt skolas direktore Anna Šaicāne. Viduču pamatskolā viņa joprojām strādā par ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju, bibliotekāri skolas bibliotēkā un internāta audzinātāju. Pēc direktores Ilzes Strapcānes uzaicinājuma no 1996.g. Lilita Šaicāne strādā arī atjaunotajā Viļakas Valsts ģimnāzijā. Viņa vada arī Viļakas novada Dabaszinātņu skolotāju metodisko apvienību, bet agrāk bija Balvu rajona ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Viduču pamatskolas bibliotēkas telpās ir daudz stendu, daudz albumu, gadagrāmatu ar skolas vēsturi, ko lielākoties veidojusi Lilita Šaicāne. Tas viss sākts vākt 20.gs.90.gadu sākumā, kad, atjaunojoties neatkarīgai Latvijas valstij, sāka likvidēt skolas pionieru istabu. Skolotāja toreiz iedegās - kā var vienkārši visu likvidēt, pēc gadiem tā būs vēsture. Tāpēc tagad bibliotēkā ir gan pionieru bungas, gan kaklauti un daudzas lietas, padomju varai piederīgas. Lilita Šaicāne strādāja Latvijas Valsts arhīvā Rīgā un sameklēja vecas vēstures liecības par skolas vēsturi. Skolas gadagrāmatas jau bija iesāktas apkopot, bet no 1985.gada tās raksta Lilita. Sākumā skolas hronikas  aptvēra piecus gadus, tagad katru gadu tiek veidota atsevišķa gadagrāmata ar tekstu un daudzām fotogrāfijām. Novadpētniecības kabinetā ir arī aplūkojams skolas Absolventu albums (no 1955.gada).
Lilita Šaicāne apkopo ne tikai skolas vēsturi, bet arī Medņevas pagasta vēsturi, padomju saimniecības "Medņeva" vēsturi, tās darba tradīcijas, atsevišķu ciemu vēsturi. Bibliotēkā glabājas arī neliela daļa tēva Jāņa Aleksandrova savākto senlietu. Pēdējā ģeogrāfijas stunda 9.-izlaiduma klasei parasti notiek te – novadpētniecības kabinetā-skolēni pārcilā albumus un atrod sevi pirmajās klasēs un priecājas par ieraudzītajiem saviem vacākiem vai citiem radiniekiem skolas gados. Lilita Šaicāne ir arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītāja, mudinot izglītojamos pētīt un rakstīt par savu dzimto vietu.
Skolotājas Lilitas Šaicānes lepnums ir viņas maģistra darbs "Medņevas daba, vēsture, cilvēki", kas veltīts tēva piemiņai. Daudz kas savākts bija jau iepriekš, bet arī darba rakstīšanas laikā runājusi ar neskaitāmiem vietējiem cilvēkiem, daudz meklējusi arhīvos. Darbs pilnā apjomā ir pieejams Medņevas pagasta un Viduču pamatskolas bibliotēkās.
Lilitai Šaicānei patīk darbs puķu dārzā, patīk ceļot un fotografēt. Ģimenē izaudzināti trīs bērni.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no L.Šaicānes personīgā arhīva: Lilita LNB karšu nodaļā (2014); Dabas muzeja rīkotā konkursa "Cielavas gudrība" finālā Jūrmalas etnogrāfiskajā muzejā (2013); Latgales reģiona skolēnu pētniecisko darbu konferencē ar jaunajiem pētniekiem (2008)

Raksta ID: 1145
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1200
Ievietots:: 24 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Dvinskis Dzintars
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds