Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Brokāne Maruta

Raksta ID: 1144
Atjaunināts: 24 septembris, 2015
Pedagoģe, lokālās vēstures pētniece
Dzimusi 1961.gada 13.februārī Žīguros. Vispirms mācījusies Žīguru astoņgadīgajā skolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1979.gadā, iestājas LVU Vēstures - filozofijas fakultātē. 1981.gadā Maruta Brokāne uzsāk darba gaitas Žīguru pamatskolā, tāpēc mācības augstskolā turpina neklātienē. LVU absolvē 1985.gadā, iegūstot vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja kvalifikāciju. 2000.gadā M.Brokāne iegūst humanitāro zinātņu maģistra grādu vēstures apakšnozarē, 2002.gadā Daugavpils PU - sociālo zinātņu skolotāja kvalifikāciju, bet 2013.gadā - profesionālo maģistra grādu. Žīguru pamatskolā M.Brokāne strādā līdz 2010.gadam. Tagad ir izglītības darba speciāliste Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļā. Līdztekus tam Maruta ir vēstures un sociālo zinību skolotāja Gulbenes novada Galgauskas pamatskolā (no 2006./2007.m.g. ). Dzīvo Žīguros.
Blakus pedagoģiskajam darbam Maruta visu laiku veikusi novadpētniecības darbu. Ir savākts un apkopots plašs materiāls par Žīguru ciemata un Žīguru pagasta vēstures, kultūras un dabas jautājumiem, pierakstītas atmiņas, bet pats galvenais – atrastas vēsturiskās liecības Latvijas Nacionālajā arhīvā Rīgā, Alūksnes Zonālajā Valsts arhīvā,  Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Arī  maģistra darbs  “Žīguru pagasts 18. – 20.gadsimtā: agrārā un transporta vēsture”  bija veltīts Žīguru pagasta vēsturei.
Balstoties uz apkopoto vēstures materiālu, Maruta veidojusi daudzus pasākumus - 2000.gada augustā “Katlešu skolai – 80”, 2008.gada oktobrī „Priežukalna skolai – 100”, 2009.gadā – pasākumu „Piemiņu dēstiet kā maigu puķi...” (pieminot 1949.g. masveida deportācijas 60.gadadienu) Viļakas novada Žīguru pamatskolā un Gulbenes novada Galgauskas pamatskolā.
2011.gada 14.jūnijā, atzīmējot 70.gadadienu kopš 1941.gada traģiskajiem notikumiem, sadarbojoties Viļakas novada domei, Viļakas luterāņu draudzei, Viļakas novada muzejam un Vecumu pagasta pārvaldei, Viļakas luterāņu baznīcā notiek piemiņas pasākums un piemiņas plāksnes atklāšana Staņislavam Cunskim Borisovā. Šajos pasākumos M.Brokāne uzstājas ar priekšlasījumiem par 1941.gada deportāciju Viļakas novadā. 2012.gadā – Latvijas Valsts arhīvā Maruta izpēta arhīvā esošās mūsu novadnieku -  deportēto lietas (projekts “Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti stāsta... (Vēstures liecības par 1941.gada 14.jūnija deportāciju Viļakas pagastā)". 2013.gada 18.februārī Viļakas Valsts ģimnāzijā pasākumā “Kārlim Jozuusam -125”  tiek nolasīts priekšlasījums par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Kārli Jozuus. 2014.gada 5.martā ar pētījumu par 1941.gada deportāciju kādreizējā Viļakas pagastā iepazīstināta skolu jaunatne 1941. un 1949.gada deportācijām veltītajā pasākumā “Atcerēties. Uzzināt. Saglabāt.”. 2014.gada 14.jūnijā, kad pie Žīguru dzelzceļa stacijas tiek atklāta piemiņas zīme “1941.gada 14.jūnija izsūtīto piemiņai”, Maruta stāsta par cilvēkiem, kuri 1941.gadā tika izsūtīti no Žīguru stacijas.
2008.gadā Maruta Brokāne, piedaloties Luda Bērziņa Starptautiskajā pedagogu radošo darbu konkursā, ieguva Speciālo balvu novadpētniecībā. 2014.gadā viņa veikusi pētījumu par Brīvības cīņu karavīriem, kas apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni un kuru vārdi ir saistīti ar Viļakas novadu.
Vēstures pētīšanā Maruta allaž  ir iesaistījusi arī skolēnus, kas vēlāk ar panākumiem piedalījušies konkursos un zinātniski pētnieciskajās konferencēs republikā.
Maruta Brokāne uzrakstījusi un realizējusi četrus projektus - "Dabas izziņas taka "Virica aicina"", "Rotaļu un atpūtas laukuma izveide", "Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti stāsta... (Vēstures liecības par 1941.gada 14.jūnija deportāciju Viļakas pagastā)" un "Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopas "Luste" dalība mūzikas festivālā "Summer in Adria" Horvātijā".
Jau kopš skolas gadiem Maruta ir aktīva pašdarbniece. Mācoties LVU, viņa dziedāja meiteņu korī "Minjona", vēlāk Žīguros - gan Žīguru kultūras nama sieviešu korī un sieviešu vokālajā ansamblī, gan vokālajā ansamblī "Relako". Kopš 2005.gada Maruta kopā ar vīru Aini dejo Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kopā "Luste", ir piedalījusies gan divos Dziesmu un Deju svētkos, gan daudzos festivālos Latvijā un ārvalstīs.
Maruta ir iniciatore vairākiem pasākumiem. Pēc Marutas ierosmes kopš 2010.gada  Viļakā katru gadu pirms Ziemassvētkiem notiek Labdarības koncerti, lai palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām un smagi slimiem Viļakas novada bērniem. 2015.gada aprīlī Viļakā tika noorganizēta mūsu novadnieka Aiņa Šaicāna piemiņas balvas izcīņa telpu futbolā.
Maruta Brokāne ir saņēmusi daudzus Atzinības un Pateicības rakstus. 2008.gadā saņēma Luda Bērziņa Piemiņas fonda Goda rakstu par aktivitāti un devumu profesora Luda Bērziņa piemiņas atjaunošanā, Latvijas kultūrvēstures un folkloras apzināšanā, humanitāro zinātņu attīstībā, pedagoģijā un izglītības attīstības veicināšanā. 2011.gadā -  Valsts Izglītības satura centra Pateicības rakstu par ieguldīto darbu skolēnu un studentu rodošo darbu konkursā „Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) – Latvijas paaudžu mantojums”, 2013.gadā - LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par patriotisma un valstiskās identitātes stiprināšanu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no M.Brokānes personīgā arhīva: skolas muzejā (1996); skolotāju ballē Upītē (2014); ar vīru Latgales novada X senioru dziesmu un deju festivālā (2011)
Raksta ID: 1144
Atjaunināts: 24 septembris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1156
Ievietots:: 24 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 septembris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dvinskis Dzintars
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds