Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dvinskis Dzintars

Raksta ID: 1143
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Senlietu kolekcijas "Cīrulīši" īpašnieks, lokālās vēstures pētnieks
Dzimis 1973.gada 28.maijā Viļakā. Vispirms mācījies Viļakas pamatskolā, pēc tam - Viļānu 41.arodvidusskolā par elektromontieri. 1991.gadā to pabeidza un sāka strādāt par elektromontieri padomju saimniecībā "Viļaka". 1992.gadā Dzintaru iesauca Latvijas armijā - dienēja robežsardzē. Pēc atgriešanās 1994.gadā viņš sāka strādāt SIA "Lattelecom", kur strādā joprojām. Dzīvo Viļakā.
Interese par vēsturi, senlietām Dzintaram bija jau bērnībā. Kolekcijas veidošana sākās ar vecvectēva mājas atgūšanu Tepenīcas ciemā. Gadu gaitā šis tas jau bija sakrājies, arī vecajās mājās bija saglabājušās mēbeles, ko Dzintars atjaunoja, jo kādu laiku viņš nodarbojās ar mēbeļu restaurāciju. Vēlāk muzejā tika vākti vecie koka darbarīki un saimniecības priekšmeti, vecas padomju un vācu laika uniformas.
Tā kā Tepenīcā dzīvojuši arī vecāki, Dzintars sācis vākt informāciju par ģimeni - vispirms iztaujājis vecākus un citus vecākos ciema iedzīvotājus, vēlāk braucis uz arhīviem Alūksnē un Rīgā. Tagad jau ir izpētījis savu dzimtu sešās paaudzēs, kuras dzīvojušas turpat Tepenīcas ciemā. Pēc tam turpinājis vākt informāciju par visu ciemu. Sadarbībā ar Susāju pagastu 2005.gadā savos "Cīrulīšos" noorganizējis Tepenīcas ciema salidojumu.
Dzintars Dvinskis ir aizrautīgs kolekcionārs, kuram savākta liela kolekcija (400 - 500) fotogrāfiju par Viļakas pilsētu un novadu, arī apsveikuma kartiņas ar Viļakas pasta zīmogiem. Vecākā ir 1903.gadā sūtītā kartiņa uz Viļakas alus darītavu muižā. Uz Viļakas pilsētas 720 gadu jubileju bija fotogrāfiju izstāde Viļakas bibliotēkā. Te bija arī prezentācija par Viļakas fotogrāfiem un atklātnēm.
Mūsdienu Tepenīcas ciema fotogrāfiju un ciema vēsturisko priekšmetu izstādi Dzintars 2013.gada februārī bija iekārtojis arī Vēršukalna muzejā. Tikšanās reizē klātesošie tika iepazīstināti ar pētījumu "Tepenīcas ciems un iedzīvotāji", bet jau 2017.gada aprīlī tepat tika prezentēta iznākusī grāmata "Tepenīcas ciems un iedzīvotāji", kur apkopota ļaužu un notikumu dzīve un vēsture aptuveni 300 gadu garumā
2012.gada novembrī Dzintars Dvinskis apbalvots ar Viļakas novada domes Atzinības rakstu


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Dz.Dvinska personīgā arhīva: Dzintars Viļakas novada bibliotēkā (2013)

Raksta ID: 1143
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1491
Ievietots:: 19 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds