Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dvinskis Dzintars

Raksta ID: 1143
Atjaunināts: 26 marts, 2024

Senlietu kolekcijas "Cīrulīši" īpašnieks, lokālās vēstures pētnieks
Dzimis 1973.gada 28.maijā Viļakā. Vispirms mācījies Viļakas pamatskolā, pēc tam - Viļānu 41.arodvidusskolā par elektromontieri. 1991.gadā to pabeidza un sāka strādāt par elektromontieri padomju saimniecībā "Viļaka". 1992.gadā Dzintaru iesauca Latvijas armijā - dienēja robežsardzē. Pēc atgriešanās 1994.gadā viņš sāka strādāt SIA "Lattelecom", kur strādā joprojām. Dzīvo Viļakā.

Interese par vēsturi, senlietām Dzintaram bija jau bērnībā. Kolekcijas veidošana sākās ar vecvectēva mājas atgūšanu Tepenīcas ciemā. Gadu gaitā šis tas jau bija sakrājies, arī vecajās mājās bija saglabājušās mēbeles, ko Dzintars atjaunoja, jo kādu laiku viņš nodarbojās ar mēbeļu restaurāciju. Vēlāk muzejā tika vākti vecie koka darbarīki un saimniecības priekšmeti, vecas padomju un vācu laika uniformas.
Tā kā Tepenīcā dzīvojuši arī vecāki, Dzintars sācis vākt informāciju par ģimeni - vispirms iztaujājis vecākus un citus vecākos ciema iedzīvotājus, vēlāk braucis uz arhīviem Alūksnē un Rīgā. Tagad jau ir izpētījis savu dzimtu sešās paaudzēs, kuras dzīvojušas turpat Tepenīcas ciemā. Pēc tam turpinājis vākt informāciju par visu ciemu. Sadarbībā ar Susāju pagastu 2005.gadā savos "Cīrulīšos" noorganizējis Tepenīcas ciema salidojumu.
No 2007.gada Dzintars organizē tradicionālo retro tehnikas pasākumu "Ziemeļlatgales retro". Viņu pašu aizrauj vecā tehnika un gribēja, lai domubiedriem būtu vieta, kur sapulcēties un izbraukt. No 2018.gada "Cirulīšos" notiek krāmu tirdziņi, kur pulcēties kolekcionāriem.
Dzintars Dvinskis ir aizrautīgs kolekcionārs, kuram savākta liela kolekcija (400 - 500) fotogrāfiju par Viļakas pilsētu un novadu, arī apsveikuma kartiņas ar Viļakas pasta zīmogiem. Vecākā ir 1903.gadā sūtītā kartiņa uz Viļakas alus darītavu muižā. Uz Viļakas pilsētas 720 gadu jubileju bija fotogrāfiju izstāde Viļakas bibliotēkā. Te bija arī prezentācija par Viļakas fotogrāfiem un atklātnēm. Dzintars vada pārgājienus Viļakas apkārtnē. 2022.gadā  notika "Tepenīcas ezera aplis" un "Pārgājiens pa Tepenīcas valni" (7 km - 7 pakalni - 7 nostāsti).
Mūsdienu Tepenīcas ciema fotogrāfiju un ciema vēsturisko priekšmetu izstādi Dzintars 2013.gada februārī bija iekārtojis arī Vēršukalna muzejā. Tikšanās reizē klātesošie tika iepazīstināti ar pētījumu "Tepenīcas ciems un iedzīvotāji", bet jau 2017.gada aprīlī tepat tika prezentēta iznākusī grāmata "Tepenīcas ciems un iedzīvotāji", kur apkopota ļaužu un notikumu dzīve un vēsture aptuveni 300 gadu garumā. Tajā atrodamas arī paša autora atmiņas un viņa dzimtas pārstāvju gaitas caur likteņu līkločiem. "Tā man ir tāda misija vai pienākums vākt un apkopot materiālu par dzimto Latgales ciemu Tepenīcu, jo tas drīzumā vispār var pazust no cilvēku atmiņām".
2021.gada vasarā durvis vēra vēl viens jauns tūrisma objekts Viļakā, Tautas ielā 1 - "Abrenes istabas". 2019.gadā Dzintars Dvinskis iegādājies šo divstāvu māju, kur izvietot daudzos savāktos priekšmetus un fotogrāfijas. Tūristi te var apskatīt fotogrāfijas ar seniem Viļakas skatiem, tā laika dokumentus, naudaszīmes, preču reklāmas, sadzīves priekšmetus, pirmskara un padomju laika pasaules un Eiropas kartes, kā arī neskaitāmas citas vēstures liecības. Telpas saglabātas līdzīgi, kā tās izskatījās pagājušā gadsimta trīsdesmitajos - sešdesmitajos gados. Izveidotā ekspozīcija atspoguļo laika periodu no 1920.gada līdz 1960.gadam, kad Viļaka ietilpa Jaunlatgales Abrenes apriņķī, bet vēlāk bija Viļakas apriņķa un Abrenes rajona centrs.
2012.gada novembrī Dzintars Dvinskis apbalvots ar Viļakas novada domes Atzinības rakstu. 2023.gadā tūrisma vietas "Abrenes istabas" īpašnieks Dzintars Dvinskis saņēma gan "Balvu novada Gada balvu uzņēmējdarbībā 2022" kā "Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs", gan Balvu novada domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Dz.Dvinska personīgā arhīva: Dzintars Viļakas novada bibliotēkā (2013)

Raksta ID: 1143
Atjaunināts: 26 marts, 2024
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 1538
Ievietots:: 19 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 marts, 2024 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds