Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakins Stepans

Raksta ID: 1142
Atjaunināts: 02 februāris, 2016
Lokālās vēstures pētnieks
Dzimis 1913.gada 5.aprīlī Staņislava un Jūlijas Šakinu ģimenē Bākarovas ciema Lejiņu mājās, mūsdienās Viļakas novada Šķilbēnu pagastā. Viņam bijuši 10 brāļi un māsas. Daži brāļi un māsas miruši maziņi. Stepana brāli Staņislavu Staņislava dēlu Šakinu (dzimušu 1901.gadā) ar ģimeni izsūtīja uz Sibīriju 1949.gadā
Stepans mācījies Bokovas pamatskolā, tad ģimnāzijā, pēc tam studējis Latvijas Universitātē.  Pirms 2. Pasaules kara viņš bijis Latgales Zemnieku Jaunatnes biedrības priekšsēdētājs un Latvijas Lauksaimniecības Kameras pārstavis. Kara laikā Stepans emigrējis no Latvijas. Viņš darbojies Augsburgas bēgļu nometnes informācijas daļā. Vācijā Stepans iepazinies ar savu nākamo sievu Ilzi. Abi kopā vēlāk devušies uz ASV. Stepans Šakins daudzus gadus darbojies Daugavas Vanagu Ņujorkas nodaļas valdē un bijis ilggadējs Daugavas Vanagu Ņujorkas nodaļas kasieris.
Stepana Šakina dzimtajās “Lejiņu” mājās darbojusies Šķilbēnu pagasta Franča Trasuna 1. pakāpes pamatskola, kuru slēdza 20.gadsimta 60.gados. Padomju laikos Lejiņu mājās rādījuši kino, vēlāk tā pārveidota kā graudu klēts, jo blakus atradies sovhoza zirgu stallis. Vēlāk pie ēkas bijusi autoveikala piestātnes vieta. Mūsdienās ēka nav saglabājusies.
Stepans Šakins vācis materiālus par dzimto Bākarovas ciemu un vēlāk uzrakstījis aprakstu par ciema vēsturi. 20.gadsimta 90.gados Bākarovas kapsētas kapusvētkos mācītājs A.Budže ciema iedzīvotājiem vēl esot teicis, ka novadnieks Stepans Šakins no Amerikas veicis pētījumu par Bākarovas ciemu un atsūtījis aprakstu. Sākumā tas ticis nodots pagasta valdei, bet vēlāk Balkanu muzejam, kur tas laikam arī glabājas. Apraksts bijis interesants ar daudzām fotogrāfijām un pat kartēm. Bijušas fotogrāfijas ar netālu esošo Bokovas - Viestura valsts pamatskolu, kurā gājuši gan Stepans, gan arī mazpulku "Diženais", vēlāk Ziemeļlatgales partizānu komandieris Pēteris Supe (Cinītis). Aprakstā bijušas fotogrāfijas ar Lejiņu (Franča Trasuna) pamatskolu, fotogrāfijas no Latgales dziesmu svētkiem 1940.gadā, kuros ar savu kori piedalījās Bākarovas Zemnieku Jaunatnes biedrības nodaļa. Pateicoties F.Slišānam esam to saņēmuši Novadpētniecības lasītavā un ir lasāms mūsu Kultūrvēstures datu bāzē.
Stepans Šakins jau bērnībā -1926.gadā, kad mācījās Bokovas Viestura valsts pamatskolas 4.klasē sūtīja  materiālus Latviešu folkloras krātuvei.1935.gadā iznāca Vilberta Krasnā izdotā grāmata ''Ziemeļlatgales Atmoda'', kurā sadaļu bija sarakstījis students Stepans Šakins.  Viņš izveidojis arī Šakinu dzimtas koku. Stepans bijis Jāņa Klīdzēja draugs un līdzgaitnieks. Viņš vācis materiālus arī par draugu un studiju biedru, nacionālo partizānu komandieri Pēteri Supi (Cinīti). Stepans Šakins bijis viens no tiem, kas licis Latvijai iepazīt Pēteri Supi, viņš uzrakstījis nodaļu Pētera Supes māsas Mikalīnas grāmatai: ‘’Tālā Purvmala sapņos sērst nāk ‘’.
Miris 2003.gada 24.februārī Frīportā, Ņujorkā, ASV. Amerikā dzīvo Stepana un Ilzes (dzimušas Vītolas) Šakinu meita Vera Jūlija. Vera Jūlija ir Jāņa Klīdzeja krustmeita. Viņa bieži viesojas Latvijā, jo ir studenšu korporācijā "Staburadze".
                                                                                                   /informācija sagatavota pēc Franča Slišāna materiāliem/

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no F.Slišāna arhīva: Stepans Šakins (fotogrāfija uzņemta 1930.gada 6.aprīlī Rēzeknē); ar Meikulu Ločmeli un kādu zēnu Mežaparkā (ap 1930.gadu)
Raksta ID: 1142
Atjaunināts: 02 februāris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1059
Ievietots:: 19 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 02 februāris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Dvinskis Dzintars
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šnepers Arvīds