Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mitjušina Tamāra

Raksta ID: 1140
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Lokālās vēstures pētniece
Dzimusi 1950.gada 12.martā Viļakā. Mācības skolā uzsākusi Viļakā, bet no 1961.gada, kad ģimene pārcēlās uz Balviem, mācījās Balvu 2.vidusskolā. 1967.gadā Tamāra pabeidza viduskolu un uzreiz sāka strādāt tehniskās inventarizācijas birojā. 1970.gadā viņu uzaicināja strādāt skolā  par bibliotekāri. 1980.gadā neklātienē pabeidza LVU Vēstures fakultāti. Ar nelielu pārtraukumu no 1978.gada līdz 1987.gadam, kad Tamāra strādāja par mācību punkta vadītāju Lauktehnikā, skolas bibliotēkā nostrādāja līdz pat 2009.gadam, kad reorganizēja Balvu vidusskolu. Kādu laiku bija bezdarbniece, bet tagad ir pensijā.
Interese par lokālo vēsturi Tamārai radās jau bērnībā. Viņas tēvs Grigorijs Mitjušins savulaik strādāja Balvu pilsētas izpildkomitejā Dzīvokļu saimniecības nodaļā. Te Tamāra uzzināja pirmās vēsturiskās ziņas par pilsētu un attīstības plānus. Vēlāk mācoties skolā, pie skolotājas Zinaīdas Laicānes bija klases stunda par Balvu vēsturi, un Tamāra gatavoja stāstījumu par pilsētu, izmantojot A.Šnepera pirmo sarakstīto grāmatu par Balviem.
Strādājot par bibliotekāri, Tamāra Mitjušina jaunāko klašu skolniekiem pasniedza arī vēsturi un iespēju robežās vienmēr noorganizēja klasei ekskursiju pa pilsētu un iepazīšanos ar skolas muzeju. Muzeju Balvu vidusskolā vairāk saorganizēja uz skolas 50 gadu jubileju 2005.gadā. Šo darbu bija uzņēmusies vēstures un ģeogrāfijas skolotāju metodiskā apvienība - Tamāra Mitjušina, Zoja Aleksandroviča, Taisija Dubrovska un Larisa Šļunceva, kuras vāca skolas vecās fotogrāfijas un citus vēsturiskos materiālus, kas saistīti ar skolu.  Bērniem patika muzejs. Daudzreiz  viņi ar izbrīnu secināja, ka tajā pat skolā mācījušies arī vecāki. Kad skolā iegriezās kādi ciemiņi, Tamārai lūdza iepazīstināt viesus ar pilsētu un pastāstīt tās vēsturi. Tā pamazām viņa sāka vadīt ekskursijas pa pilsētu. Mācoties bezdarbnieku kursos, iesaistījās biznesa plāna izstrādē par tēmu "Tūrisma un gida pakalpojumi". Tamāra sāka vairāk sadarboties ar Balvu novada muzeju un tagad vada krievvalodīgo ekskursantu grupas pa pilsētu.
Tamāru Mitjušinu labprāt aicina uz lasījumiem pie mūsu kaimiņiem Pleskavas pusē. 2011.gada jūlijā viņa piedalījās starptautiskajā zinātniski vēsturiskajā konferencē ar referātu "Kņaza Ščerbatova pēcnācēji 2.Pasaules kra laikā" - par Balvu muižas pēdējo īpašnieku ģimeni. Vēlāk piedalījusies Vasiļeva lasījumos (Василевские чтения) - par Balvu pareizticīgo baznīcas vēsturi, Ņikonova lasījumos - par garīdzniekiem Nasevičiem un Ziemeļlatgales lasījumos Balvos - "Jauni fakti par Balvu muižas īpašniekiem".
Uz Balvu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības simtgadi 2011.gadā Tamāra apkopoja materiālus par Balvu ugunsdzēsējiem, kuri tika izlikti izstādē Balvu Novada muzejā. Tagad Tamāras uzmanības lokā ir informācijas meklēšana par Balvu, Viļakas un citām reģiona pareizticīgajām baznīcām. Vairāk kā sešpadsmit gadus Tamāra nodarbojas ar biškopību, tāpēc ir vēlēšanās savākt un apkopot materiālus par biškopības biedrību Ziemeļlatgalē.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no T.Mitjušinas personīgā arhīva: Tamāra (2008); bibliotēkas stundā (2007); vadot tikšanos ar A.Aleksejevu (2008).

Raksta ID: 1140
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 896
Ievietots:: 08 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Dvinskis Dzintars
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds