Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu luterāņu baznīca

Raksta ID: 114
Atjaunināts: 20 janvāris, 2021

Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes pirmsākumi meklējami 19. gadsimta beigās, kad vidzemnieki par parādiem zaudēja zemi un devās uz Latgali. Ienākušiem luterāņiem nebija kur piekopt savas garīgās vajadzības. Sākuma gados pat brauca uz savām bijušajām dzīvesvietām. 1901.gadā radās iespēja noorganizēt Balvu draudzi, bet nebija telpu. Neatliekamām svinībām bija dabūta atļauja no Balvu muižas izmantot muižas šķūni, kas tagad kalpo kā noliktavas Raiņa ielā. Balvu muiža iedalīja 12 hektārus zemes un draudze ķērās pie nepieciešamo telpu celšanas. Draudzes locekļi saziedoja būvmateriālus un gada laikā uzcēla mācītājmāju, kas 1944.gadā tika nodedzināta. Mūra baznīcas celtniecība uzsākta 1913.gadā un 1915.gadā tā jau tika iesvētīta. Visu baznīcas celtniecības organizāciju un vadību bija uzņēmies toreizējais mācītājs Kārlis Irbe, kuram par piemiņu baznīcā uzstādīta piemiņas plāksne. Baznīca ir 13,94 m gara un 25,4 m plata ar 500 sēdvietām. 1925.gadā iesvētīja baznīcas zvanu, 1934.gadā - Herberta Kolbes firmā būvētās industriālās ērģeles. Iesvētīšanas dienā tās spēlēja profesors Pauls Jozuus. Baznīcas altārgleznu „Kristus svētī ļaudis” 1936.gadā uz audekla uzgleznojis Jēkabs Strazdiņš (iesvētīta 1937.gadā). Pēdējos gados baznīcā ir ierīkotas apskaņošanas iekārtas, atjaunoti sarkano un violeto altāra segu komplekti, kosmētiski izremontēta baznīcas priekštelpa. 2004.gadā draudze saņēma valsts finansējumu projektu konkursā „Sakrālais tūrisms Latvijā” baznīcas jumta remontam.

2014.gada 23.martā Balvu evanģēliski luteriskajā baznīcā atklāja un iesvētīja piemiņas plāksni mācītājiem Kārlim Irbem un Maksimiliānam Grīvānam. Bet 24.maijā bīskaps Einārs Alpe iesvētīja jaunuzcelto luterāņu draudzes namu. Zīmīgi, ka draudzes nama pamatus iesvētīja tieši pirms pieciem gadiem arī 24.maijā.

Mācītāji: K.Lapiņš, K.Irbe, J.Reinhards, G.Kness-Kņezinskis, M.Grīvāns, A.Abakuks, V.Šīre, H.Celmiņš, J.Baumanis, K.Freimanis, J.Geide, no 1990.gada - E.Alpe, no 2008.gada oktobra - M.Vaickovskis

Valsts nozīmes kultūras piemineklis Balvu pilsētā.
2016.gadā Balvu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai tika uzlikts jauns jumts, kas turklāt naktī ir izgaismots. 2020.gada vasarā baznīcā atjaunotas ieejas kāpnes un ārdurvis. Lielās durvis joprojām veras ar vecu veco kliņķi.


Avotu saraksts bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē

Foto – I.Bobrova
Raksta ID: 114
Atjaunināts: 20 janvāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2940
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 janvāris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Baltinavas pareizticīgo baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Krišjāņu katoļu baznīca
b Kupravas katoļu baznīca
b Rugāju katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Sprogu katoļu baznīca
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas katoļu baznīca
b Tilžas luterāņu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca