Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāns Francis

Raksta ID: 1139
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Lokālās vēstures pētnieks, karikatūrists
Dzimis Rīgā 1968.gada 5.jūnijā, bet dzīves lielāko daļu pavadījis Šķilbēnu pagasta Rekovā. 1975.gadā Francis uzsācis mācības Rekavas vidusskolā. Zināšanas par dabu Francis pilnveidojis Rekavas vidusskolas dabas aizsardzības pulciņā un 1983.gadā ieguvis Dabas Aizsardzības Tautas universitātes diplomu. Francis ir putnu draugs, vērotājs un fotogrāfs.
1986.gadā, neilgi pirms noslēguma eksāmeniem Rekavas vidusskolā, Francis saņēmis pavēsti par iesaukumu padomju jūras kara flotē. No 1986.līdz 1989.gadam viņš dienējis Ziemeļu flotē uz zemūdeņu bāzes kuģa ‘’Magomeds Gadžijevs’’, uz kura viņš bijis radiometristu - novērotāju nodaļas komandieris. Piedalījies tālajā reisā  no Barenca jūras līdz Melnajai jūrai šķērsojot Atlantijas okeānu. Kad 1989.gada rudenī Francis atgriezies Latvijā, te ritējuši Atmodas notikumi. Franča mamma Jadviga atguvusi vectēvam piederējošo zemi Rekovas saimniecībā. No Franča vecvectēvam piederējušās Rekovas saimniecības nosaukuma 20.gadsimta sākumā  radies Rekovas ciema nosaukums.
No 1990. līdz 1993.gadam Francis strādāja Rēzeknes Piena konservu kombināta Viļakas pienotavā par atslēdznieku. Tajā laikā Rīgas Mācību centrā tika iegūts aukstumiekārtu speciālista diploms. Viļakas pienotavas reorganizācijas laikā 1993.gadā Francis pārgājis darbā uz Čilipīnes krejotavu, kur tajā laikā, atdaloties no Viļakas pienotavas, tika izveidota piensaimnieku sabiedrība. No 1993.gada līdz 2003.gadam Francis strādājis Čilipīnes  pienotavā piensaimnieku sabiedrībās ‘’Rika’’,’’ Rasa-A’’ un’’Smeldze’’.
Jau no mazām dienām Franča trīs vaļi ir bijuši: daba, māksla un vēsture. Jau mācoties Rekavas vidusskolā Francis  aizrāvies ar zīmēšanu, tapušas pirmās Franča karikatūras. Franča vecmammas Anastasijas stāsti par senatni un Rekavas vidusskolas skolotājas Jeromanes stundās iegūtas zināšanas rosinājušas interesi par vēsturi. Lai piepildītu dzīves sapņus, 2005.gadā Francis pārcēlies uz dzīvi Liepājā, kur iestājies Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā datordizaina kursa programmā. Vienlaikus strādājis aukstumiekārtu un ventilācijas firmā kā mehāniķis. 2006.gadā apprecējies ar skolotāju un dzejnieci Ditu Lasmani.
Liepājā - Latvijas putnu galvaspilsētā, Francis vēl vairāk pievērsies putnu vērošanai un fotografēšanai. Bijis putniem nozīmīgo vietu uzraugs Liepājas ezerā uz Golodova dambja. Novērojis vairākas Latvijai retas putnu sugas. 2009.gadā Liepājas Universitātē aizstāvējis diplomdarbu ‘’Putni fotogrāfijās’’. 2010.gadā tika ieguvis bakalaura grādu datordizaina mākslā. 2010.gadā Latvijā tika izveidota Dabas un Vēstures Apvienība ‘’Rika’’. Francis ir šīs organizācijas vadītājs.
Francis Slišāns piedalījies vēsturisko materiālu apkopošanā Jura Cibuļa ‘’Purlovas grāmatai’’. 2015.gadā viņš ilustrējis Jura Cibuļa un Ainas Korklas izdoto grāmatu ’’Īdzer ols,lai bāduom ira gols!’’
Notikušas vairākas Franča karikatūru, fotogrāfiju, zīmējumu un gleznu izstādes. Pirmā karikatūru izstāde notika 2005.gadā Upītes Kultūrvēstures muzejā. No 2001.līdz 2005.gadam Francis zīmējis karikatūras laikrakstos ‘’Vaduguns’’ un ‘’Lauku Avīze’’.
Savā laikā Francis kopā ar Antonu Slišānu bija nolēmuši izveidot dabas un vēstures pētniecības grupu, kura pētītu un aptvertu Balvu, Baltinavas un Viļakas novadus, jo kaimiņu novadu vēsture  ir cieši saistīta. Viņi bija pārliecināti, ka vēl varētu būt atrodami senie pilskalni, senās apmetnes, senās svētvietas, upurakmeņi, senkapi. Bija doma uzstādīt piemiņas plāksnes un pieminekļus ievērojamiem notikumiem un cilvēkiem, bija doma padziļināti pētīt sabiedrisko dzīvi un ievērojamus cilvēkus pirms 2.Pasaules kara. Diemžēl, Antons Slišāns 2010.gadā nomira un arī Francim nācās aizbraukt no valsts. Tāpēc tagad viņš vispirms strādā pie grāmatas par dzimto Šķilbēnu pagastu un popularizē Balvu, Baltinavas un Viļakas novadus internetā.
Kopš  2010. gada ģimene dzīvo Īrijas Republikā, Navanas pilsētā. Īrijā Francis darbojas dārzniecības un reklāmas firmu darbā.
 

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no F.Slišāna personīgā arhīva: Poverskortas dārzos Īrijā (2015); ar sievu Ditu (2006); putnu vērošanā Liepājā; zīmējums ar taureni; rets Latvijas putns - lietuvainis, fotografēts uz Gologova dambja Liepājā (2013)

Raksta ID: 1139
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1283
Ievietots:: 01 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Dvinskis Dzintars
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds