Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ludborža Inta

Raksta ID: 1138
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Pedagoģe, lokālās vēstures pētniece
Dzimusi 1962.gada 14.aprīlī Baltinavā. Mācījusies Baltinavas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas Inta iestājās LU Vēstures un filozofijas fakultātē, kuru pabeidzot atkal atgriezās Baltinavā. Strādā vidusskolā par vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāju.
Dzied Baltinavas novada korī.
Inta stāsta, ka sava novada vēstures izpēte vairāk notiek saistībā ar mācību procesu. Iepazīstinot skolēnus ar pasaules un Latvijas vēstures notikumiem, tiek piedāvāta informācija arī par savu novadu. Novada vēstures izpēte notiek sadarbojoties ar Baltinavas novada bibliotēku un novada muzeju. Tiek organizētas arī mācību stundas muzejā. Sava dzimtā novada iepazīšana vidusskolas klasēs notiek rakstot pētnieciskos darbus - par LTF darbību Baltinavā, par ielu vēsturi, par deportācijām u.c.
 2013. un 2014. gadā Baltinavas vidusskola realizēja Sorosa fonda – Latvija atbalstītu projektu „Paaudžu centra izveide Baltinavas vidusskolā”. Tā ietvaros interesenti darbojās 11 darbnīcās. Novada vēstures mantojuma darbnīcā, kuru vadīja Inta Ludborža, tika pierakstīti cilvēku dzīvesstāsti, uzzināti Baltinavas 20. gs. vēstures jauni fakti, papildināti fotogrāfiju krājumi. Darbības rezultātā tika noorganizēta foto izstāde un izveidota prezentācija „Baltinava vēstures griežos”. Jauniegūtā informācija tiek apkopota un nodota novada muzejam.
2012.gadā Intai Ludboržai par novada kultūrvides saglabāšanu, uzturēšanu un popularizēšanu piešķirts Baltinavas novada domes Atzinības raksts, bet 2016.gada 25.septembrī viņa saņēma izcilā katoļu garīdznieka un pedagoga Nikodema Rancāna balvu

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Ludboržas personīgā arhīva: tikšanās ar baltinaviešiem novada vēstures mantojuma darbnīcā 2013.gada februārī
Raksta ID: 1138
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 926
Ievietots:: 01 septembris, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 oktobris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Dvinskis Dzintars
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds