Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Irbīte Veronika

Raksta ID: 1135
Atjaunināts: 27 augusts, 2015
Kultūras darbiniece, lokālās vēstures pētniece
Dzimusi 1937.gada 13.februārī Bērzpils pagasta Somu ciemā. Vispirms mācījusies Ičas pamatskolā, pēc tam Bērzpils vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1956.gadā Veronika iestājās Rīgas Kultūras darbinieku tehnikuma Bibliotēku nodaļā. Pēc sadales viņa darba gaitas uzsāka 1959.gadā Krišjāņu ciema bibliotekā. Te nostrādāja līdz 1967.gada oktobrim, kad, sakarā ar ģimenes pārcelšanos uz Rugājiem, nomainīja darba vietu un sāka strādāt Balvu rajona centrālajā bibliotēkā. Sākumā Veronika strādāja pie lasītāju apkalpošanas, bet pēdējos vairāk kā 30 gadus bija bibliogrāfe. Darba gaitas pārtrauca 2009.gada jūlijā - vienu mēnesi pirms 50  darba gadu jubilejas. Katru gadu Veronika labprāt kaut kur aizbrauc - ir bijusi daudzās tuvās un tālās Eiropas valstīs, kā arī izbraukusi lielu daļu Latvijas. Aizraujas ar šūšanu un adīšanu. Izaudzinātas divas meitas - Ingūna un Dace
Veronika Irbīte stāsta, ka vēsture interesējusi jau kopš skolas gadiem - gan Latvijas un citu valstu vēsture kopumā, gan pagasta un pilsētas vēsture, gan atsevišķu cilvēku dzīve. Varētu teikt, ka viņas interese par novadpētniecību bija saistīta it kā ar darbu, bet tas patika un bija interesanti arī pašai. "Darbs un hobijs reizē".
Atmodas laikā presē sāka parādīties raksti par notikumiem, cilvēkiem un vēstures notikumiem, par kuriem iepriekš nerakstīja. 1988.gadā Balvos sāka darboties Kultūras fonda Balvu kopa, kuras darbā piedalījās arī Veronika. Kopas dalībnieki gan vāca informāciju, gan organizēja pasākumus visiem interesentiem
Veronikas darbs bibliotēkā visu laiku ir bijis saistīts ar informācijas meklēšanu un vākšanu. Agrāk tās bija visāda veida kartotēkas, kuras bija jāveido un jāpapildina. Padomju laikā tika veidotas kartotēkas par 1905.gada revolucionāriem, pilsoņu kara cīnītājiem, Lielā Tēvijas kara dalībniekiem no Balvu rajona. Tika vākta informācija par dabas objektiem, arheoloģiskajiem pieminekļiem, kultūras darbiniekiem un citām personībām. Veronika bija tā, kura šo informāciju savāca no visiem iespējamiem avotiem, mēģinot atrast kaut rindiņu vajadzīgā: meklēja preses izdevumos, pārskatīja pienākušos trimdas izdevumus, pierakstīja represēto dzīvesstāstus.
Sākumā visa šī informācija tika vākta un glabājās papīra formātā, bet arvien vairāk ienākot jaunajām tehnoloģijām, radās nepieciešamība pēc šo materiālu digitalizācijas. 2002.gadā elektroniski tika sagatavota "Balvu rajona (novada) enciklopēdija", bet 2007.gadā tika uzsākta tolaik "Balvu rajona Kultūrvēstures datu bāzes veidošana". No Novadpētniecības lasītavā esošajiem materiāliem Veronika apkopoja un veidoja informāciju, kas tika salikta datu bāzē. Veronika Irbīte līdz ar citām bibliotēkas darbiniecēm, kuras strādāja pie šī projekta, 2009.gadā saņēma Kultūras ministrijas Gada balvu bibliotēku nozarē. 2008.gadā apbalvota ar Balvu pilsētas domes Atzinības rakstu

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no V.Irbītes personīgā arhīva: Veronika pie Jaunmoku pils (2009); Ainažu muzeja dārzā (2010); ar meitām Lietuvā(2009); ar kolēģiem, saņemot Atzinības rakstu (2008)
Raksta ID: 1135
Atjaunināts: 27 augusts, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 966
Ievietots:: 27 augusts, 2015 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 augusts, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Dvinskis Dzintars
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakina Mārīte
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds