Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī

Raksta ID: 1118
Atjaunināts: 15 janvāris, 2015
2014.gada 7.novembrī Bērzpils pagastā atklāja piemiņas vietu brīvības cīņu karavīriem un Lāčplēša kara ordeņa karavīriem. Jaunatklātajā piemiņas zīmē lasāmi piecu toreizējā Domopoles pagasta karavīru uzvārdi, kuri cīnījās par Latvijas valsti. Tie ir Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – Kazimirs Olekšs, Aleksandrs Lācis, Semjons Archipovs, Jānis Pugačs un Ludvigs Topecs.
Piemiņas vietas izveides iniciators bija novadnieks – atvaļinātais pulkvedis Pēteris Ziemelis. Piemiņas akmens autors – Pēteris Kravalis.
Iesvētīja Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudzes prāvests Oļģerts Misjūns.

Avotu saraksts Novadpētniecība datu bāzē

Foto no Balvu novada mājas lapas
Raksta ID: 1118
Atjaunināts: 15 janvāris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1719
Ievietots:: 29 novembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 janvāris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas