Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ermoņiku skaņas

Raksta ID: 1117
Atjaunināts: 18 decembris, 2023

Muzikantu saiets Medņevā "Ermoņiku skaņas" aizsākās 2006.gada 29.aprīlī. Pasākuma idejas autori un realizētāji ir Medņevas tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne un muzikants, ermoņiku spēlētājs Jāzeps Zaremba. Pirmajā pasākumā piedalījās muzikanti no Medņevas, Briežuciema un Baltinavas pagastiem - Marjans Babāns, Staņislavs Augustāns, Jāzeps Zaremba, Māris Briediņš, Valdis Prancāns, Alfrēds Circens, Aloizs Logins, Ivars Kuprišs, Vladislavs Zaremba, Harijs Mūrmanis, Aigars Keišs, Artūrs Upītis un divas dāmas - Skaidrīte Šaicāne un Ināra Sokirka. Gadu no gada ermoņiku spēlētāju skaits tikai pieauga un te labprāt brauc spēlēt arī apkārtējo rajonu muzikanti.
2010.gada pasākumā ermoņikas spēlēja Voldemārs Džigurs, Jānis Lazdiņš, Aloizs Logins, Harijs Mūrmanis un Maruta Ločmele, Emerita Vancāne, Alfrēds Circenis, Jānis Logins, Andris Kazinovskis, Leopolds Logins, Ilmārs Pumpurs un cītara spēlētāja Sandra Lipska, Mārtiņš Briediņš, Ilmārs Mežs kopā ar dziedātājām Jantu un Līvu, Alberts Mednis, Eventijs Zelčs un bundzinieks Imants Strazds, Salnavas kapela – Dainis, Arta un Zita, Medņevas kapela – Jāzeps Zaremba, Imants Strazds, Skaidrīte Šaicāne un Ilmārs Pumpurs.  Katrs dalībnieks savu spēlēt prasmi nodemonstrēja spēlējot divas vai trīs dziesmas. Lielākoties muzikanti spēlēja uz krievu romkām, krievu trīsrindenēm, kas nākušas no Pēterburgas, bet spēlēja arī uz 100 gadus vecām ermoņikām un mūsu pusē maz redzēto vācu divrindeni. Šajā gadā vislielākos aplausus izpelnījās jaunākais dalībnieks - sešpadsmitgadīgais medņevietis Mārtiņš Briedis, kurš instrumentu četru piecu gadu laikā apguvis pašmācības ceļā, piepalīdzot krusttēvam Aivaram Bukovskim un tētim Mārim.
Vairākas reizes "Ermoņiku skaņās" piedalījies etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs no Rīgas - "Es interesējos par ermoņiku spēlēšanu. Šis instruments ilgu laiku bija aizmirsts un par to neviens nerunāja. Esmu priecīgs, ka ermoņiku spēlē ir atdzīvināta. Ir prieks skatīties, ka pasākumā piedalās vecie ermoņiku spēles meistari un vēl lielāks prieks, ka muzicē arī jaunā paaudze. Pēdējos gados popularitāte šāda veida pasākumiem pieaug. Šis pasākums ir svarīgs, pirmkārt, jo tie ir muzikantu svētki. Otrkārt, svarīgi, ka mēs apzināmies un kopjam tradīciju. Nākam un piedalāmies ar savām prasmēm, atdzīvinām zināšanas un spēlēt prasmi nododam nākamajām paaudzēm. Treškārt, šis ir socializēšanās process, ka vecās paaudzes muzikanti, kas jaunībā bijuši populāri, netiek aizmirsti, bet tiek aicināti piedalīties. Ikvienam ir jājūtas vajadzīgam. Vecākās paaudzes muzikanti atsāk spēlēt. Var redzēt, ka arī jaunākai paaudzei tas ir svarīgi. Mums ir jāmācās seno instrumentu spēli, ko ir spēlējuši vecāki un vecvecāki."
Tradicionāli ermoņiku spēlētāju satikšanās Medņevas tautas namā notika aprīļa pēdējā sestdienā, bet 2012.gada aprīlī notika Latgales lauku kapelu skate – maratons, kas likās kā simbolisks iepriekšējo gadu svētku turpinājums. Bez tam, daudzās kapelās ermoņikas ir ieņēmušas stabilu vietu citu tautas mūzikas instrumentu vidū. Toreiz gadskārtējās „Ermoņiku skaņas” notika novembra mēnesī un tā tas turpinās arī nākamajos gados.
Visus pasākumus ar dziesmām kuplina Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas.
2016.gada 23.jūlijā "Ermoņiku skaņas" pirmo reizi notika vasarā un brīvā dabā, jo pagasta tautas nams pasākumam ir kļuvis par šauru. Muzikanti muzicēja uz lielās mašīnas skatuves, ko bija sarūpējuši Andris Kažmers un Imants Erciks.

Ar 2018.gadu pasākums notiek jūlija mēnesī un pirmo reizi tas sākas ar Ermoņiku himnu "Ir jūlijs, pats vasaras vidus" (tautas nama vadītājas Skaidrītes Šaicānes vārdi un mūzika), kuru izpildīja kapela "Egle". "Ermoņiku skaņās" piedalījās Dainis Babāns, Kristiāns Šaicāns, Alfrēds Circens, Māris un Mārtiņš Briediņi, Valdis Prancāns, Nikolajs Zaharovs, Antons Savickis, Pēteris Laganovskis, Eventijs Zelčs, Maija un Iveta no Rankas, Irēna Znūteņa, Aleksandrs Boginskis, Oļegs Kondratjevs, Andris Kazinovskis, Dainis Ločmelis un kapelas - "Atzele", "Egle", Sēļu muižas muzikanti, Malnavas kapela un Salnavas kapela. Pasākumu vadīja aktieris Juris Hiršs.
Sākot ar 2021.gadu (arī 2022. un 2023.gadā) "Ermoņiku skaņās" piedalās arī Tautas deju kolektīvs no Rīgas "Oglīte" ar vadītāju Jāni Marcinkeviču, kuram Medņevā bija pirmā darba vieta un pirmais deju kolektīvs, ar kuru piedalījies Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. 2016., 2019. un 2021.gadā pasākumu vadīja Guntis Skrastiņš
"Ermoņiku skaņās"(2023) piedalījās Alfreds Circens, Antons Savickis, Maija un Iveta Arenas, Irēna Znūteņa, Aleksandrs Baginskis, Jānis Mukāns, Andris Kazinovskis, Elīza Pužule, kapela "Egle", Salnavas kapela, Briežuciema AMMA, Baltinavas kapela, Sēļu muzikanti, kapela "Ķociņi" no Cēsīm. "Ermoņiku skaņas" ir iecienīts un mīlēts pasākums, uz kuru sabrauc muzikanti un pasākuma apmeklētāji no visas Latvijas.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no S.Šaicānes personīgā arhīva: pasākuma "Ermoņiku skaņas" dalībnieki 2010.gadā; Mārtiņš Briedis un Staņislavs Erciks (2010); Aivars Zelčs (2010); Jāzeps Zaremba ar Imantu Strazdu un Vili Cibuli (2011); daļa no muzikantiem pie savdabīgās skatuves (2016); pasākuma vadītājs Guntis Skrastiņš ar Aivaru un Eventiju Zelčiem (2016); Medņevas tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne (2016); danco "Oglīte" (2023)

Raksta ID: 1117
Atjaunināts: 18 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1739
Ievietots:: 21 novembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dziesma Bērzpilij
b Grāmatu svētki
b Kamermūzikas festivāls Balvos
b Masļeņica
b Mis un Misters Balvi
b Motociklu vasara
b Motokross "Baltais Briedis"
b Muzeju nakts
b Mūzikas festivāls "Osvalds"
b Starptautiskais klasiskās dramaturģijas teātra festivāls "Ķiršu dārzs"
b Upītes Uobeļduorzs