Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Gabranova Lidija

Raksta ID: 1112
Atjaunināts: 07 oktobris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 7.novembrī Krišjāņu pagasta Žogu ciema Ākulānu mājās. No 1980.gada dzīvo Runcenes (Runcines) ciemā. Pabeigusi Krišjāņu septiņgadīgo skolu, Lidija aizgāja mācīties uz Rīgas profesionāli tehnisko skolu par pavāri. Pēc skolas viņu nosūtīja darbā uz Balvu ēdnīcu. Te viņa nostrādāja gadu, tad divus gadus – Balvu pamatskolas ēdnīcā un vienu gadu – Balvu gaļas kombinātā. 1969.gadā Lidija apprecējās un atgriezās Krišjāņos. Te sāka strādāt par pavāri Krišjāņu skolā. Tā kā no Laimas bija pagrūti katru dienu izbraukāt uz darbu, tad Lidija Rīgā izgāja kursus un turpināja strādāt kolhozā „Krišjāņi” par gāzes atslēdznieci. Tā viņa nostrādāja līdz 1981.gadam, kad piedzima dēls un meita. Jau vēlāk strādāja par naktssargu liellopu fermā. Pensijā no 1996.gada.
Lidija Gabranova ir izslavēta godu saimniece un maizes cepēja. Palīdzēt saimniecēm viņa sāka jau no 18 gadiem. Visbiežāk Lidiju prasīja kopā ar Mariju Zelču. Kāzu, dzimšanas dienu jubileju un bēru galdus viņa neskaitāmas reizes klājusi Laimā, Krišjānos, Tilžā. Lidija visu mūžu arī cepusi maizi un tortes, tagad vēl cep tikai baltmaizi un vajadzības gadījumā - tortes. Savā laikā pie viņas bija atbraukuši no raidījuma „Tēvu laipa šaizemē”.
Lidija ir galvenā psalmu vadītāja Krišjāņu pusē. Dziedāt psalmus viņa samācījās iedama līdzi kaimiņu tantei Sofijai Kalniņai. Viņa vēl allaž pamācīja Lidijai, kā kura vieta jādzied. Toreiz Krišjāņos reizēm uz psalmu dziedāšanu salasījās pat 15 cilvēku. Pati vadīt dziedāšanu iesāka 80.gados. Tagad Lidija Gabranova dzied kopā ar Mariju Igauni, Veroniku Ločmeli, Genovefu Stepanovu, Mariju Kalniņu, Genovefu Rižais un Lidiju DunciFoto no personīgā arhīva: Lidija Gabranova ar mazbērniem; ar Balvu ēdnīcas kolektīvu 1965.gadā (vidū); ar dēlu, meitu un mazbērniem (2010)
Raksta ID: 1112
Atjaunināts: 07 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1234
Ievietots:: 07 oktobris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 oktobris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna