Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Laicāne Maija

Raksta ID: 1109
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 15.janvārī Balvu pagasta Naudaskalnā. 1959.gadā pabeidza Balvu vidusskolu, pēc tam mācības turpināja Višķu tehnikumā par agronomi. Pēc skolas Maiju nosūtīja strādāt uz Daugavpils rajona Kalupi par brigadieri. Pēc gada viņa tomēr atgriezās Naudaskalnā un turpināja strādāt padomju saimniecībā "Bolupe" vispirms par brigadieri, vēlāk par sēklkopības agronomi. 1972.gadā Maija Laicāne uzsāka darba gaitas Balvu Skaitļošanas stacijā, kur nostrādāja 20 gadus līdz 1992.gadam. Sākumā bija operatore, vēlāk ekonomiste, un visbeidzot - statistikas nodaļas priekšniece.
No 1995.gada dzīvo Balvu pagasta Lācupē.
Izcila dziedātāja bija Maijas mamma Franciska Krasts, kura 54 gadus nodziedāja Balvu baznīcas korī. Viņa meitai tika teikusi: "Nekāda dziedātāja tu neesi, bet citiem līdzi dziedāt vari". Maija "Vadugunī" izlasīja interviju ar Pušpuri Antoniju, kurā viņa stāstīja, ka pulcējas dziedāt pie Igaunes Domicellas, un nolēma arī iet dziedāt. Kad Maija sāka dziedāt, psalmu dziedāšanu vadīja Domicella un Aija Putna, bet, kad viņas nomira, nebija kas vada. Tā kā dziedāt gribējās, Maija piekrita sākt vadīt. Tagad Maija Laicāne ir galvenā psalmu sācēja Balvu pagastā. Pavisam viņas ir deviņas dziedātājas - Zita Zujāne, Eleonora Dokāne, Anatolija Čakāne, Anna Leišavniece, Zinaīda Jefimova, Silvija Trubņika, Regīna Kuļša, Zinaīda Ziemele un Maija Laicāne. Sākumā viņas pulcējās pie Maijas, bet kopš 2011.gada pulcējas klubā, kur viņām ir sava telpa. Novembra mēnesī sievas cenšas saiet kopā katru nedēļu. Dzied pēc grāmatas "Salmys (psalmes) Lyugšonas par nūmyrušīm", kura Maijai palika piemiņā no ērģelnieka Staņislava Baranovska. Maija Laicāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
No 2003.gada Maija Laicāne katra mēneša 13.datumā brauc uz Viļānu katoļu baznīcu uz Fatimas Dievmātei veltīto dievkalpojumu.
Foto no personīgā arhīva: Maija Laicāne (2012); ar mazmeitu (2010)
Raksta ID: 1109
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1157
Ievietots:: 06 oktobris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna