Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Stepanova Genovefa

Raksta ID: 1108
Atjaunināts: 10 oktobris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1932.gada 6.jūnijā Tilžas pagasta Runcenē. Pabeigusi Krišjāņu sešgadīgo skolu, sāka strādāt vecāku saimniecībā un gāja ganos pie saimniekiem. Vēlāk Genovefa strādāja  kolhozā "Cerība" un "Krišjāņi". Astoņpadsmit gadus viņa bija slaucēja.
1971.gadā Genovefa apprecējās un pārgāja dzīvot uz Krampiņu ciemu, bet kopš 1989.gada - dzīvo Krišjāņu centrā.
Savulaik Genovefas mamma ņēma meiteni līdzi uz psalmu dziedāšanu un maija mēnesī pie Runcenes kapu krusta. Tā pamazām viņa arī samācījās. Dziedāja arī padomju laikā, tikai tad gan sanāca tikai retās mājās. Bet tāpat arī tajā laikā novembrī sanāca aizlūgt par mirušajiem.
Genovefa Stepanova stāsta, ka tagad dzied tikai bērēs, bet arī reizēm ir tā, ka nav kas palīdz. Līdz 2010.gadam sievas vēl dziedāja pie Krišjāņu katoļu baznīcas krusta.
Psalmu dziedāšanu Krišjāņu pusē vada Lidija Gabranova un Marija Igaune. Vēl dziedāšanā parasti piedalās Veronika Ločmele


Genovefa Stepanova (2014) – I.Bobrovas foto; ar vīru Aleksandru  un vīramāsu Annu (1975) – foto no personīgā arhīva
Raksta ID: 1108
Atjaunināts: 10 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1047
Ievietots:: 06 oktobris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 oktobris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna