Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Vitālija

Raksta ID: 1106
Atjaunināts: 27 septembris, 2014
Kupravas un Medņevas etnogrāfisko ansambļu un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 18.decembrī Medņevas pagasta Zaicevas ciemā. Sākusi mācīties Zaicevas pamatskolā, pēc tam Viduču septiņgadīgajā skolā. Pēc skolas vispirms strādāja savā saimniecībā, vēlāk par slaucēju kolhoza "Zelta vārpa" fermā.
1957.gadā apprecējās un pārcēlās uz vīra mājām Semenovā. Te Vitālija strādāja padomju saimniecības "Šķilbēni", vēlāk pēc reorganizācijas padomju saimniecības "Medņeva" lauku brigādē. Tad kādu laiku darbs Medņevas bērnudārzā un Viduču astoņgadīgajā skolā par apkopēju. Pensijā kopš 1991.gada. Dzīvo Medņevas pagasta Semenovā.
Kupravas etnogrāfiskajā ansamblī Vitālija Logina dzied kopš 2000.gada, jo kādu laiku dzīvoja te pie meitas. 2010.gadā Medņevas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Natālija Smuška uzrunāja Vitāliju, lai viņa dziedot Medņevas ansamblī. Tā arī sāka dziedāt abos kolektīvos, turpinot braukāt uz mēģinājumiem Kupravā. Vitālijai ir skanīga balss, alts. Viņas dziesmu pūrs ir bagāts.
Psalmus Vitālija dzied kopš bērnības, kad kopā ar māti gāja dziedāt psalmus par ciemā mirušajiem cilvēkiem, bet tā aktīvāk piedalīties psalmu dziedāšanā sāka tad, kad apprecējās un atnāca uz Semenovu. Viņa vajadzības gadījumā brauc dziedāt psalmus arī uz Kupravu. Vadīt psalmu dziedāšanu sāka ap 2000.gadu – vispirms viņai prasīja dziedāt lasījumus, vēlāk arī vadīt dziedāšanu. Vitālijai Loginai kaimiņos dzīvoja labas psalmu dziedātājas Lūcija Lapšāne un Natālija Smuška, ar kuru kopā dzied arī tagad.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Vitālija Logina (2010); Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sastāvā (stāv otrā no kreisās puses) 2012.gadā - R.Cibules foto
Raksta ID: 1106
Atjaunināts: 27 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1106
Ievietots:: 27 septembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 septembris, 2014 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna