Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Veronika

Raksta ID: 1105
Atjaunināts: 24 septembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 26.maijā Preiļu rajona Gailīšu ciemā. Mācījusies vispirms Gailīšu septiņgadīgajā skolā, pēc tam Preiļu vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas divus gadus Veronika mācījās Vecbebru lauksaimniecības skolas mājturības nodaļā. 1961.gadā Veronika Zelča (dzimusi Streiča) atbrauca strādāt uz Tilžas vidusskolu, jo te bija brīva pionieru vadītājas štata vienība. Tālāk sekoja viens gads Gulbenes 2.astoņgadīgajā skolā, bet jau 1971.gadā viņa sāka strādāt Tilžas internātpamatskolā - ir 1.-4.klašu skolotāja un vecākā audzinātāja.
Kad Veronika sāka iet uz baznīcu, sāka dziedāt arī baznīcas korī. Tā kā dziedāt Veronikai patīk, pamazām apguva arī psalmu dziedāšanu. Viņa pat atceras pirmo psalmu dziedāšanas reizi – tā bija Martas Apšenieces.
Katra mēneša pirmajā pirmdienā Veronika līdz ar citām Tilžas sievām brauc uz Aglonu uz nakts adorāciju. Arī Aglonā viņas pēc mises novembra mēnesī naktī ir dziedājušas psalmus. Tā viņas visbiežāk aizlūdz par saviem mirušajiem.
Ja kāda ģimene grib aizlūgt par saviem mirušajiem, tad dziedātājas aicina uz mājām. Veronika stāsta, ka mirušo piemiņas laikā psalmu dziedāšana jāorganizē deviņus gadus pēc kārtas, tad mirušā dvēselītei būs vieglāk.
Visu maija mēnesi katru dienu Veronika Zelča dzied un skaita Rožukroni pie baznīcas krucifiksa. Visbiežāk viņa dzied divatā ar Annu Vācieti.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Veronika Zelča (2014) – L.Dukaļskas foto
Raksta ID: 1105
Atjaunināts: 24 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1265
Ievietots:: 24 septembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 septembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna