Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sīle Anna

Raksta ID: 1103
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 15.oktobrī Rugāju pagasta Mazpokratiņā. Vispirms divas klases pabeidza Rugāju pamatskolā, pēc tam sešas klases Tilžas vidusskolā. Pēc skolas Anna aizbrauc dzīvot uz Lielvārdi pie tēva māsas Vandas Brenčas, kur strādā Virsaišu govju fermā.
1960.gadā Anna apprecas un pēc gada ģimene pārcēlās dzīvot uz Tilžas pusi. Vairāk kā 20 gadus nodzīvoja Kadiševā, tagad dzīvo Tilžas centrā. Te Anna strādāja Silamalas fermā un dažus gadus pirms pensijas - Tilžas klubā par apkopēju.
Anna Sīle (dzimusi Brenča) vairākus gadus dziedāja Tilžas katoļu baznīcas korī, kur ērģelnieks Antons Namsons iemācīja mises dziedāt latīniski. Sākt dziedāt psalmus viņu iedrošināja Jūlija Zelča, ar kuru kopā vēlāk arī dziedāja, bet nepieciešamības gadījumā varēja arī novadīt. Vēl Anna atceras, ka savulaik dziedājusi kopā ar Pičukāni Teklu no Kadiševas, bet tagad reizēm dzied kopā ar viņas meitu Zani Puļču. Anna psalmu dziedāšanā piedalās arī tagad, vienīgi ir jāaizved un jāatved. Anna Sīle ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Anna Sīle maija un oktobra mēnešos dzied pie baznīcas krusta.


Foto no personīgā arhīva: Anna Sīle (ap 2000.gadu); dziedot pie baznīcas krusta (sēd pirmā no labās puses)
Raksta ID: 1103
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1030
Ievietots:: 23 septembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna