Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Jūlija

Raksta ID: 1102
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 19.jūlijā Tilžas pagasta "Ogusalā". Tilžas pamatskolā pabeigusi septiņas klases, sāka strādāt lauku brigādē, jo ģimenē bija deviņi bērni. 1956.gadā ģimene pārcēlās uz Gulbenes rajonu. Te arī Jūlija strādāja lauku brigādē un palīdzēja mammai darbos fermā. 1957.gadā apprecējās un pārcēlās uz vīra mājām Tilžas pagasta "Jaujās", kur dzīvo joprojām. No 1991.gada ir pensijā.
Jūlija Zelča (dzimusi Griestiņa) visu mūžu jau no 18 gadiem dzied Tilžas katoļu baznīcas korī. Kā apguva psalmu dziedāšanu? Jūlija stāsta, ka kādreiz kaimiņos dzīvojusi Bārbala Logina, kura daudzus gadus vadījusi psalmu dziedāšanu. Labi dziedāja un arī vadīja psalmu dziedāšanu divi Jūlijas tēvabrāļi - Aleksandrs un Andrejs Griestiņi. Iedama līdzi un dzirdēdama, kā dzied tuvinieki, arī Jūlija sāka dziedāt psalmus. Pati vadīt psalmu dziedāšanu sāka 90.gadu sākumā. Tagad Jūlija Zelča ir vadošā psalmu vadītāja Tilžas pusē. Viņa dzied kopā ar Annu Sīli, Annu Vācieti un Veroniku Zelču. Reizēm dzied arī divatā ar Annu Sīli
Jūlija dziedāt psalmus ir mācījusi arī Tilžas etnogrāfiskā ansambļa sievām. Jūlijas Zelčas psalmu dziedājumu 2013.gadā ir ierakstījis Filoloģijas zinātņu doktors Aigars Lielbārdis. Jūlija Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē' nesējām.
Jau vairākus gadus Jūlija ar citām Tilžas sievām katra mēneša pirmajā pirmdienā brauc uz Aglonu uz nakts adorāciju.


Jūlija Zelča 2014.gadā (L.Dukaļskas foto) un 80.gados (foto no personīgā arhīva)
Raksta ID: 1102
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 949
Ievietots:: 23 septembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna