Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Duļbinska Anele

Raksta ID: 1101
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1932.gada 8.jūlijā Medņevas pagasta Viduču ciema "Sudmalnieku" mājās, kur dzīvo joprojām. Pabeigusi piecas klases Viduču pamatskolā, sākusi strādāt vispirms tēva saimniecībā, pēc tam par slaucēju Viduču liellopu fermā. Te viņa nostrādāja no 1953.gada līdz pat 90.gadu sākumam. Par labo darbu saņēmusi daudzus apbalvojumus. 1974.gadā Anele nopirka automašīnu "Žigulis" un bija pirmā sieviete saimniecībā, kura brauca ar automašīnu. Un brauc joprojām.
Dziedāt psalmus sāka jau bērnībā, ejot līdzi mammai. Dziedāja līdzi un visu samācījās, vēlāk jau regulāri lasīja lasījumus. Anele saka, ka viena psalmu dziedāšanu nevada, kaut arī visu zina. Dzied kopā ar Aneli Loginu, Birutu Loginu, Natāliju Smušku, Janīnu Kaimiņu, Jadvigu Duļbinsku, Irēnu Bukšu. Parasti dzied Viduču ciemā.
No 1996.gada Anele Duļbinska daudzus gadus dziedāja Viļakas katoļu baznīcas korī, kamēr to vadīja Maruta Pitkeviča. Vēlāk to sāka vadīt Inita Raginska un tagad tas vairāk skaitās kā jauniešu baznīcas koris. Pēc acu operācijas 2013.gadā Anele dzied retāk
Dzied pie krusta Viduču ciema kapsētā.

Mirusi 2019.gada 2.aprīlī


Anele Duļbinska (2014) - I.Bobrovas foto

Raksta ID: 1101
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1031
Ievietots:: 23 septembris, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Kaupera Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna