Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Korstova Domicella

Raksta ID: 1097
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1928.gada 28.janvārī Baltinavas pagasta Begunovas ciemā. 1931.gadā ģimene pārcēlās uz Vectilžas pagasta Krutovu, kur tēvam kā nacionālo partizānu aizstāvim iedeva 17 ha zemes. Mācījās Vectilžas pamatskolā, bet agri bija jāsāk strādāt tēva saimniecībā. 1948.gadā Domicella apprecējās, bet jau 1949.gadā viņu ar vīru izveda uz Sibīriju, uz Omsku. Latvijā atgriezās 1957.gadā un apmetās vīra mājās Lazdulejas pagasta Rīkas ciemā, kur dzīvo joprojām. Te Domicella strādāja lauku brigādē un par slaucēju līdz pat pensijai 1983.gadā.
Ģimenē izaudzinātas divas meitas un dēls.
Domicella atceras, ka ganos iedama dziedājusi tā, ka skanējusi visa meža mala. Ilgus gadus Domicella Korstova ir vadošā psalmu vadītāja Lazdulejas pagastā. Psalmus sāka vadīt kad atgriezās no Sibīrijas. Dziedāt psalmus prasa, kad ģimenē kāds nomirst. Visbiežāk te dzied 2 - 3 reizes - pirms bērēm, bēru rītā un reizēm nākamajā dienā pēc bērēm. Tagad dzied pēc 1998.gadā izdotās grāmatas "Saļmys (Psalmes) Lyugšonas par nūmyrušīm". Domicella Korstova dzied kopā ar māsu Mariju Keišu, Silviju Salmani, Annu Čiguri, Luciju Žogotu.
Pagasta centrā dziedātājas salasās un dzied Dvēseļu dienā. Parasti sanāk 10 - 15 sievas.
Tā kā krucifiksu Lazdulejas pagastā nav, tad pēdējos gados dziedātājas sanāk kopā pagasta centrā arī maija mēnesī un dzied Dievmātes godam.


Foto no personīgā arhīva: Domicella Korstova (2011); dziedot psalmus Lazdulejas pagasta centrā (2013
Raksta ID: 1097
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1128
Ievietots:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna