Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Korstova Domicella

Raksta ID: 1097
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1928.gada 28.janvārī Baltinavas pagasta Begunovas ciemā. 1931.gadā ģimene pārcēlās uz Vectilžas pagasta Krutovu, kur tēvam kā nacionālo partizānu aizstāvim iedeva 17 ha zemes. Mācījās Vectilžas pamatskolā, bet agri bija jāsāk strādāt tēva saimniecībā. 1948.gadā Domicella apprecējās, bet jau 1949.gadā viņu ar vīru izveda uz Sibīriju, uz Omsku. Latvijā atgriezās 1957.gadā un apmetās vīra mājās Lazdulejas pagasta Rīkas ciemā, kur dzīvo joprojām. Te Domicella strādāja lauku brigādē un par slaucēju līdz pat pensijai 1983.gadā.
Ģimenē izaudzinātas divas meitas un dēls.
Domicella atceras, ka ganos iedama dziedājusi tā, ka skanējusi visa meža mala. Ilgus gadus Domicella Korstova ir vadošā psalmu vadītāja Lazdulejas pagastā. Psalmus sāka vadīt kad atgriezās no Sibīrijas. Dziedāt psalmus prasa, kad ģimenē kāds nomirst. Visbiežāk te dzied 2 - 3 reizes - pirms bērēm, bēru rītā un reizēm nākamajā dienā pēc bērēm. Tagad dzied pēc 1998.gadā izdotās grāmatas "Saļmys (Psalmes) Lyugšonas par nūmyrušīm". Domicella Korstova dzied kopā ar māsu Mariju Keišu, Silviju Salmani, Annu Čiguri, Luciju Žogotu.
Pagasta centrā dziedātājas salasās un dzied Dvēseļu dienā. Parasti sanāk 10 - 15 sievas.
Tā kā krucifiksu Lazdulejas pagastā nav, tad pēdējos gados dziedātājas sanāk kopā pagasta centrā arī maija mēnesī un dzied Dievmātes godam.


Foto no personīgā arhīva: Domicella Korstova (2011); dziedot psalmus Lazdulejas pagasta centrā (2013
Raksta ID: 1097
Atjaunināts: 19 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1099
Ievietots:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Kaupera Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna