Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kokoreviča Janīna

Raksta ID: 1093
Atjaunināts: 12 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 1.janvārī Vecumu pagasta Upmalās. Pabeigusi Mežvidu pamatskolā septiņas klases, sāka strādāt kolhozā "Gaišā nākotne" par uzskaitvedi un vēlāk - lauku brigādē. Tad no 1961.gada līdz 1965.gadam - Vecumu ciema izpildkomitejā par sekretāri. Daudzus gadus Janīna bija padomju saimniecības "Vecumi" kasiere un direktora V.Šļakotas  sekretāre (no 1976.gada līdz 1988.gadam). Tagad ir pensijā un dzīvo Vecumu pagasta Indriču ciemā. Ģimenē izaudzināti divi dēli.
Janīna Kokoreviča dzied no mazām dienām. Abas ar māsu Genovefu Kokoreviču un Elizabetu Loginu ir psalmu sācējas Vecumu pusē. Dzied pēc 2000.gadā izdotās psalmu grāmatas „Krysta gaismā”. Janīna stāsta, ka agrāk uz psalmu dziedāšanu sanācis pat 20 dziedātāju. Tolaik bija gan vairākas psalmu sācējas, gan sievas, kuras lasīja lasījumus. Psalmus dziedāja aizgājēja mājās katru vakaru, kamēr vien mirušais nebija apbedīts. Pēdējā dienā dziedātājām tika uzklāts galds. Tagad visbiežāk psalmus dzied pēdējā vakarā (reizēm arī dienā) pirms bērēm. Pēc psalmiem dziedāja vispirms par mirušo, tad pārējiem ģimenes aizgājējiem, un visbeidzot – pāris dziesmas par ģimenes dzīvajiem. Vecumu pusē dzied pēc vecajām grāmatām. Janīnai vislabāk patīk Jēzus Sirds dziesmas („Es Jezus sirdi sveicu…”).
Janīna Kokoreviča labprāt dzied baznīcā

Janīna Kokoreviča (no labās puses) ar māsu Genovefu Kokoreviču (2014) – L.Dukaļskas foto
Raksta ID: 1093
Atjaunināts: 12 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1041
Ievietots:: 12 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna