Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kokoreviča Janīna

Raksta ID: 1093
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 1.janvārī Vecumu pagasta Upmalās. Pabeigusi Mežvidu pamatskolā septiņas klases, sāka strādāt kolhozā "Gaišā nākotne" par uzskaitvedi un vēlāk - lauku brigādē. Tad no 1961.gada līdz 1965.gadam - Vecumu ciema izpildkomitejā par sekretāri. Daudzus gadus Janīna bija padomju saimniecības "Vecumi" kasiere un direktora V.Šļakotas  sekretāre (no 1976.gada līdz 1988.gadam). Tagad ir pensijā un dzīvo Vecumu pagasta Indriču ciemā. Ģimenē izaudzināti divi dēli.
Janīna Kokoreviča dzied no mazām dienām. Abas ar māsu Genovefu Kokoreviču un Elizabetu Loginu ir psalmu sācējas Vecumu pusē. Dzied pēc 2000.gadā izdotās psalmu grāmatas „Krysta gaismā”. Janīna stāsta, ka agrāk uz psalmu dziedāšanu sanācis pat 20 dziedātāju. Tolaik bija gan vairākas psalmu sācējas, gan sievas, kuras lasīja lasījumus. Psalmus dziedāja aizgājēja mājās katru vakaru, kamēr vien mirušais nebija apbedīts. Pēdējā dienā dziedātājām tika uzklāts galds. Tagad visbiežāk psalmus dzied pēdējā vakarā (reizēm arī dienā) pirms bērēm. Pēc psalmiem dziedāja vispirms par mirušo, tad pārējiem ģimenes aizgājējiem, un visbeidzot – pāris dziesmas par ģimenes dzīvajiem. Vecumu pusē dzied pēc vecajām grāmatām. Janīnai vislabāk patīk Jēzus Sirds dziesmas („Es Jezus sirdi sveicu…”).
Janīna Kokoreviča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa parasti piedalās dziedājumos pie Borisovas centra krucifiksa, kā arī pie Robežnieku un Goršānu krucifiksiem.Dziedātāju skaits katru gadu sarūk, 2022.gadā piedalījās vairs tikai septiņas sievas.


Janīna Kokoreviča (no labās puses) ar māsu Genovefu Kokoreviču (2014) – L.Dukaļskas foto

Raksta ID: 1093
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1101
Ievietots:: 12 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna