Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dortāne Marija

Raksta ID: 1092
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1927.gada 8.maijā Susāju pagasta Tutinavā. Pāris gadus mācījās Viļakas pamatskolā, bet agri sāka strādāt tēva saimniecībā, gāja ganos un kalpoja par dienas meitu pie saimniekiem. Kad apprecējās, pārcēlās uz Vecumu pagasta "Robežniekiem". Visu mūžu strādāja padomju saimniecības "Vecumi" Slobodkas liellopu fermā - no sākuma bija slaucēja, vēlāk - naktssargs. 1983.gadā, sasniedzot 55 gadu vecumu, aizgāja pensijā.
Kad nomira vīrs, 1997.gadā pārcēlās pie meitas uz Borisovu, kur dzīvo joprojām.
Psalmus un Dieva dziesmas Marija Dortāne (dzimusi Kudure) dzied no mazām dienām. Savulaik mācījās no vīramātes Juzepates Dortānes, arī vīramāsas Antonijas Dortānes. Tolaik psalmu dziedāšanu Vecumu pagastā vadīja Sofija Komarovska. Marija vispirms sāka lasīt lasījumus, vēlāk arī vadīt. Daudzus gadus Marija Dortāne bija iecienīta psalmu vadītāja Vecumu pusē. Tagad psalmu dziedāšanā vairs nepiedalās, vienīgi, ja pierunā un aizved. Marija dziedāja kopā ar Genovefu Loginu, Luciju Loginu, Leonīdu Cunsku, Valentīnu Loginu un Mariju Strumpi. Tagad dziedāšanu vada Elizabeta Logina.
Marija Dortāne daudzus gadus ir gājusi dziedāt pie krucifiksa. Vēl 2013.gadā piedalījās maija dziedājumos pie krucifiksa Vecumu centrā.
Marija savulaik zināja daudz apdziedāšanas dziesmu. Būdama godu saimniece daudzās kāzās, viņa varēja ātri sacerēt vajadzīgo tekstu, lai varētu atbildēt uz apdziedāšanas dziesmām.

Mirusi 2019.gada 10.jūnijā, apglabāta Viļakas Miera kapos


Foto no personīgā arhīva: Marija Dortāne 70 gadu jubilejā (1997)

Raksta ID: 1092
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 995
Ievietots:: 12 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Kaupera Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna