Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vancāne Terēzija

Raksta ID: 1089
Atjaunināts: 18 janvāris, 2016
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1954.gada 21.septembrī Vīksnas pagasta Strautos. Te arī dzīvo un strādā joprojām. Ir plašs ganāmpulks. Mācījusies Kupravas pamatskolā un Liepnas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas sāka strādāt Liepnas vidusskolas bibliotēkā un neklātienē uzsāka mācības LVU Svešvalodu fakultātē, taču to nepabeidza, jo pārgāja uz Kultūras darbinieku tehnikumu, un beidza kā bibliotekāre.
Terēzija Vancāne ir Breša zemnieks. Ģimenē izaudzināti pieci bērni.
Jaunībā Terēzija klausījās, kā dziedāja mamma Anastasija Vancāne. Dzirdēja, kā mamma dziedāja psalmus, mājās aizdedzot svecīti, taču pati nemēģināja. Un tikai tad, kad mamma nomira, sāka iet kopā ar citām kaimiņienēm un dziedāt psalmus. Piedalīties psalmu dziedāšanā Terēzija sāka 90.gados, kad dziedāšanu vadīja Emīlija Bordāne un Anna Macāne. Viņas Terēziju parasti nosēdināja pa vidu un lika dziedāt līdzi. Kad pieredzējušo dziedātāju Strautos vairs nebija,  Terēzija bija spiesta sākt psalmu vadīšanu. Tas bija tā ap 90.gadu beigām. Šobrīd gan viņa saka, ka Kupravā nav ko vadīt, jo neesot cilvēku, kas dziedātu psalmus
Terēzija Vancāne vada maija dziedāšanu arī pie Strautu ciema krucifiksa. Bez Terēzijas parasti te dzied piecas dziedātājas – Vigilija Larina, Velta Pušpure, Antonija Apine, Jevdokija Jeromanova,Velta Rižija (reizēm ar mazmeitām).
Terēzija Vancāne ir galvenā dziedātāja Kupravas baznīcā. Viņa ir arī baznīcas saimniece. Meita Madara Liepnas un Kupravas dievnamos spēlē misi.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Terēzija Vancāne (2014) – L.Dukaļskas foto
Raksta ID: 1089
Atjaunināts: 18 janvāris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1235
Ievietots:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 janvāris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna