Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vancāne Terēzija

Raksta ID: 1089
Atjaunināts: 18 janvāris, 2016
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1954.gada 21.septembrī Vīksnas pagasta Strautos. Te arī dzīvo un strādā joprojām. Ir plašs ganāmpulks. Mācījusies Kupravas pamatskolā un Liepnas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas sāka strādāt Liepnas vidusskolas bibliotēkā un neklātienē uzsāka mācības LVU Svešvalodu fakultātē, taču to nepabeidza, jo pārgāja uz Kultūras darbinieku tehnikumu, un beidza kā bibliotekāre.
Terēzija Vancāne ir Breša zemnieks. Ģimenē izaudzināti pieci bērni.
Jaunībā Terēzija klausījās, kā dziedāja mamma Anastasija Vancāne. Dzirdēja, kā mamma dziedāja psalmus, mājās aizdedzot svecīti, taču pati nemēģināja. Un tikai tad, kad mamma nomira, sāka iet kopā ar citām kaimiņienēm un dziedāt psalmus. Piedalīties psalmu dziedāšanā Terēzija sāka 90.gados, kad dziedāšanu vadīja Emīlija Bordāne un Anna Macāne. Viņas Terēziju parasti nosēdināja pa vidu un lika dziedāt līdzi. Kad pieredzējušo dziedātāju Strautos vairs nebija,  Terēzija bija spiesta sākt psalmu vadīšanu. Tas bija tā ap 90.gadu beigām. Šobrīd gan viņa saka, ka Kupravā nav ko vadīt, jo neesot cilvēku, kas dziedātu psalmus
Terēzija Vancāne vada maija dziedāšanu arī pie Strautu ciema krucifiksa. Bez Terēzijas parasti te dzied piecas dziedātājas – Vigilija Larina, Velta Pušpure, Antonija Apine, Jevdokija Jeromanova,Velta Rižija (reizēm ar mazmeitām).
Terēzija Vancāne ir galvenā dziedātāja Kupravas baznīcā. Viņa ir arī baznīcas saimniece. Meita Madara Liepnas un Kupravas dievnamos spēlē misi.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Terēzija Vancāne (2014) – L.Dukaļskas foto
Raksta ID: 1089
Atjaunināts: 18 janvāris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1339
Ievietots:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 janvāris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna