Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Laicāne Valija

Raksta ID: 1088
Atjaunināts: 04 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 17.martā Vīksnas pagasta Dampadruvā. Pabeigusi Vīksnas pamatskolu un astoņpadsmit gados sākusi slaukt kolhozā govis. 1957.gadā apprecējusies un pārcēlusies uz blakus ciemu - Sprogām, kur dzīvo joprojām. Līdz pat 1992.gadam strādāja Sprogu govju fermā. Ģimenē izaudzināti trīs bērni.
Grodņu ģimenē labi dziedāja visi, arī visas piecas māsas. Arī Valija samācījās psalmu dziedāšanu iedama līdzi mammai. Daudz ko mācījās no savas krustmātes Emīlijas Kravales, kura bija liela dziedātāja. Patstāvīgi psalmus Valija Laicāne dzied no 60.gadiem. Viņa dzied kopā ar Āriju Zašni un Ilgvaru Bērziņu. Pārējie tad viņiem pievienojas. Psalmus dzied kā grib piederīgie - visbiežāk vienu vakaru pirms bērēm. Pēdējo reizi Valija vadījusi psalmu dziedāšanu Pērkonos 2012.gadā.
Maija mēnesī Valija Laicāne regulāri dzied pie Sprogu krucifiksa. Te viņa dzied kopā ar Genovefu Pipcāni, Genovefu Lielbārdi, Annu Sukuri, Zentu Sekaci, Grenovefu Sprudzāni, Antoniju Sprudzāni, Lidiju Lielbārdi, Juri Lielbārdi, Pēteri Pipcānu. No Vīksnas dziedāšanā piedalījās Maija Odumiņa un Helēna Zaremba


Foto no personīgā arhīva: Valija Laicāne (2012)
Raksta ID: 1088
Atjaunināts: 04 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1023
Ievietots:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna