Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Laicāne Valija

Raksta ID: 1088
Atjaunināts: 04 augusts, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 17.martā Vīksnas pagasta Dampadruvā. Pabeigusi Vīksnas pamatskolu un astoņpadsmit gados sākusi slaukt kolhozā govis. 1957.gadā apprecējusies un pārcēlusies uz blakus ciemu - Sprogām, kur dzīvo joprojām. Līdz pat 1992.gadam strādāja Sprogu govju fermā. Ģimenē izaudzināti trīs bērni.
Grodņu ģimenē labi dziedāja visi, arī visas piecas māsas. Arī Valija samācījās psalmu dziedāšanu iedama līdzi mammai. Daudz ko mācījās no savas krustmātes Emīlijas Kravales, kura bija liela dziedātāja. Patstāvīgi psalmus Valija Laicāne dzied no 60.gadiem. Viņa dzied kopā ar Āriju Zašni un Ilgvaru Bērziņu. Pārējie tad viņiem pievienojas. Psalmus dzied kā grib piederīgie - visbiežāk vienu vakaru pirms bērēm. Pēdējo reizi Valija vadījusi psalmu dziedāšanu Pērkonos 2012.gadā.
Maija mēnesī Valija Laicāne regulāri dzied pie Sprogu krucifiksa. Te viņa dzied kopā ar Genovefu Pipcāni, Genovefu Lielbārdi, Annu Sukuri, Zentu Sekaci, Grenovefu Sprudzāni, Antoniju Sprudzāni, Lidiju Lielbārdi, Juri Lielbārdi, Pēteri Pipcānu. No Vīksnas dziedāšanā piedalījās Maija Odumiņa un Helēna Zaremba


Foto no personīgā arhīva: Valija Laicāne (2012)
Raksta ID: 1088
Atjaunināts: 04 augusts, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1096
Ievietots:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 augusts, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna