Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Orlovs Valdis

Raksta ID: 1086
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Amatnieks, folklorists, kolekcionārs

Dzimis 1928.gada 15.jūnijā Balvos Rīgas ielā 63 vienpadsmit bērnu ģimenē. No 1936. līdz 1942.gadam mācījies Balvu pamatskolā. Septiņas vasaras gājis ganu gaitās, pēc tam sācis strādāt par izpalīgu pie saimniekiem. Tad devies pie vecākā brāļa uz Gulbeni, kur strādājis uz dzelzceļa. No Gulbenes Valdis Orlovs emigrēja uz Galgausku un strādāja par tautas nama vadītāju. Ir mācījies Valmieras pedagoģiskajā skolā un desmit gadus nostrādājis par fizkultūras skolotāju Kocēnos. Tad 19.gadsimta 70.gadu vidū pārcēlies uz Tukumu. Arī te viņš strādājis par skolotāju.
Darbs ar nazi Valdim Orlovam veicas jau no bērnu dienām un vēlāk bērnībā apgūtā kokgriešanas māksla ļoti noderēja.
Uz jautājumu: " Kāds bija sākums sprēslīcu kolekcijai?" laikrakstā "Vaduguns" V.Orlovs stāsta: "Viss sākās it kā pa jokam. Man Tukumā ir tāda maza mājiņa, kurai bēniņos ir kokā izstrādāta istabiņa. Vienā izstādē Rīgā noskatīju kāda meistara darbu, kurš bija izgatavojis kādas sešas sprēslīcas. Nodomēju, ka tās būtu man pa ķērienam. Es biju redzējis arī mātes sprēslīcu. Sākumā biju uztaisījis maziņas, kā dekoru istabai. Par laimi, manās rokās nonāca Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu fotouzņēmumi. No tiem uztaisīju kādas 14 sprēslīcas, bet vēlāk iepazinos ar labu cilvēku Mārtiņu Kuplo, kurš tolaik bija Brīvdabas muzeja fondu nodaļas vadītājs. Viņš uzaicināja mani izpētīt fondus un ieteica sprēslīcas gatavot pēc noteiktas sistēmas. Ir jāzina, no kura novada sprēslīca nāk. Viņš mani uzveda uz pareizā ceļa. Tagad esmu apceļojis visus Latvijas muzejus, no fondiem pārzīmējis un autentiski tās izgatavojis". Valda Orlova kolekcijā ir vairāk nekā 650 sprēslīcu no visiem Latvijas novadiem (arī Balvu), kā arī no ārzemēm - Anglijas, Austrālijas, ASV utt. Tā kā šodien sprēslīcas (sprēslenīcas - rīki vērpjamās kodaļas piestiprināšanai) praktiski vairs neizmanto, V.Orlovs izdomāja, ka tās ir skaists un latvisks suvenīrs, un izgatavojis krietnu skaitu veltījuma sprēslīcu. Viena tāda veltīta arī Balvu novada muzejam.
Valda Orlova mūža veikums - plaša sprēslīcu kolekcija bija skatāma arī Balvos 2003.gada februārī. Arī pats viņš tolaik piedalījās Balvu pilsētas 75 gadu dzimšanas dienu svinībās. 2001.gadā Valdis Orlovs par sprēslīcu kolekciju saņēmis Lielo folkloras gada balvu.
Valdis Orlovs daudzus gadus darbojies folkloras kopās - sākumā "Milzkalni", vēlāk "Pūrs". Bijis daudzu folkloras festivālu "Baltica" dalībnieks. Folkloras svētkos un izstāžu atklāšanās viņš parasti ģērbjas pašdarinātā autentiskā seno latgaļu tautas tērpā.
Miris 2017.gada 23.novembrī
2018.gada 11.novembrī Aizputes novada Apriķu muzejā tika atvērta Valda Orlova sprēslīcu ekspozīcija. Te savu mājvietu radušas 376 sprēslīcas no teju 700 lielās kolekcijas.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Valdis Orlovs (2014) - D.Teilānes foto

Raksta ID: 1086
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1168
Ievietots:: 30 jūlijs, 2014 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baikovs Leonīds
b Bricis Konrāds
b Kanaviņš Ēriks
b Keišs Alfons
b Kudrjavcevs Grigorijs
b Lācis Ojārs
b Mednis Aigars
b Noviks Aigars
b Putniņš Dzintars
b Voits Aldis
b Šļuncevs Rostislavs
b Šļuncevs Viktors